دکتر مسعود قاسمی قهساره

دکتر مسعود قاسمی قهساره استادیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر مسعود قاسمی قهساره

Dr. Masoud Ghasemi ghahsareh

استادیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر طیف های مختلف نور LED بر ریشه زایی و رشد قلمه های فیکوس بنجامین (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 7، شماره: 2
2 اثر طیف‌های نور ال‌ای‌دی در مقایسه با نور طبیعی گلخانه بر کیفیت نشاء حسن یوسف (Solenostemon escutellariodes ‘Wizard Scarlet’) و اطلسی (Petunia × hybrida ‘Scarlet Eye’) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 33، شماره: 3
3 اثر غلظت های گوناگون نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر شاخص های رشد سوخک سوسن شرقی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 23، شماره: 3
4 اثر غلظت های مختلف نیتروژن و پتاسیم بر شاخص های مورفو-فیزیولوژیک کلم زینتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 8، شماره: 1
5 اثر غلظت‌های مختلف پتاسیم و کلسیم محلول غذایی بر رشد و گل‌دهی لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum (Raf.) Shiann) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 10، شماره: 1
6 اثر نوع بستر کشت بر ویژگی‌های رویشی نشاء شمعدانی (Pelargonium ×hortorum ‘Maverick Star’) در شرایط کشت توپی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 11، شماره: 1
7 اثر ورمی کمپوست پسماند ریشه شیرین بیان بر رشد و نمو بنفشه آفریقایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 7، شماره: 1
8 اثرهای پیت خزه، کوکوپیت و پسماند شیرین بیان بر ویژگی های رشدی شمعدانی (Pelargonium × hortorum ‘Ringo ۲۰۰۰ Deep Red’) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 6، شماره: 1
9 Effect of gibberellic acid on some fluorescence and chlorophyll characteristics of Cyclamen persicum Mill. seedlings under different light regimes (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 50
10 The Effect of Different Bed Compositions on Sod Characteristics in Production and Establishment Stages (دریافت مقاله) مجله زمین شناسی،محیط زیست و علوم بهداشتی دوره: 1، شماره: 1
11 بررسی اثر جیبرلیک اسید و طیف های مختلف نور LED بر کیفیت نشاء Cyclamen persicum Mill. (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 36، شماره: 1
12 بررسی رابطه بین گونه‎ های پلاخور (Lonicera spp.) موجود در ایران با استفاده از رمزینه کردن DNA و شاخص های ریخت شناسانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 7، شماره: 1
13 تاثیر آبیاری قطره ای و کپسولی توام با ابرجاذب بر گیاه اوستئوسپرموم (Osteospermum ecklonis (DC) Norl) در دیوار سبز (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 2
14 تاثیر تلقیح باکتری های محرک رشد گیاه بر ویژگی های خاک، جذب عناصر غذایی و رشد فلفل دلمه ای (Capsicum annum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 1
15 تاثیر دو گونه قارچ مایکوریزا بر جذب یونی و ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گلوکسینا (Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern.‎) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 53، شماره: 2
16 تاثیر قارچ میکوریزا و باکتری باسیلوس به همراه کود آلی بر رشد و جذب عناصر غذایی فلفل دلمه ای (.Capsicum annum L) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 13، شماره: 4
17 مقایسه کارایی دو نشانگر کلروپلاستی (psbA-trnH و trnL-F) در تعیین روابط تبارزایی بین گونه های پلاخور (Lonicera spp.) در ایران (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 23، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پیت خزه، کوکوپیت و کمپوست تفاله ریشه شیرین بیان در بستر کشت بر رشد و نمو بنفشه آفریقایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثر سطوح مختلف پلیمر ابرجاذب بر کارایی آبیاری قطره ای درگیاه اوستیوسپرموم کشت شده دردیوارسبز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
3 اثر سطوح مختلف جیبرلیک اسید بر سطح برگ نشاء و تاریخ گلدهی سیکلمن(Cyclamen persicum Mill.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر طیف های مختلف نور LED و جیبرلیک اسید بر شاخص های مورفولوژیک Cyclamen persicum (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر کاربرد کودهای کندرها بر ویژگی های رویشی نشاء شمعدانی Pelargonium x hortorum Bullseye (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
6 اثر نسبتهای مختلف نیتروژن به پتاسیم بر شاخصهای رشد کلم زینتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 اثرطیف های مختلف نور LED بر شاخصهای مرفولوژی و فیزیولوژی در Kalanchoe blossfeldiana poelin. (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 ارزیابی دامنه تحمل کلم زینتی رقم کویین Brassica oleracea ‘Queen به سم تریفلورالین (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید و نفتالن استیک اسید بر ریشه زایی قلمه شمشاد اهوازی (Clerodendron inerme L) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 بررسی اثر تنش شوری و قارچ تریکودرما بر برخی صفات مورفولوژیکی بر گل شاخه بریده لیسیانتوسEustoma grandiflorum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
11 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد IBA (ایندول بوتیریک اسید) و NAA (نفتالن استیک اسید) بر ریشه زایی کونوکارپوس (Conocarpus erectus L.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر کیفیت چمن آفریقایی (Cynodon dactylon L.) در زمستان در شرایط خوزستان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 بررسی اثر کمپوست تفاله شیرین بیان بر رشد و نمو گیاه شمعدانی(Plargonium × hortorum ʽMaveric Roseʼ ) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 بررسی اثر نسبت های مختلف نیتروژن- فسفر – پتاسیم بر رشد سوخک سوسن اورینتال (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 بررسی اثر نسبتهای مختلف نیتروژن- فسفر – پتاسیم بر رشد سوخک سوسن اورینتال (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
16 بررسی تحمل به شوری هفت نوع گیاه زینتی سینره، اشرفی، رعنای زیبا، سرخارگل، گل حنایی، شب بوی خیری و قرنفول در مرحله تندش بذر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 بررسی تغییرات اسید آمینه پرولین و قند محلول در شرایط تنش شوری و همزیستی قارچ تریکودرما در گل شاخه بریده لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران