دکتر آرش زیبایی

دکتر آرش زیبایی دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه گیلان

دکتر آرش زیبایی

Dr. Arash Zibaee

دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 القای مقاومت آنتی بیوزی در فلفل دلمه ای، Capsicum annuum L.، علیه شته سبز هلو، Myzus persicae (Sulzer)، با محلول پاشی کودهای ریزمغذی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 52، شماره: 2
2 بررسی فعالیت آنزیم بتا- ۱ و ۴ اندوگلوکاناز در سه نماتد بیمارگر گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 55، شماره: 1
3 بررسی نقش پروتئازهای همولمف بر فعالیت فنل اکسیداز لارو Cydalima perspectalis با استفاده از بازدارنده های اختصاصی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 9، شماره: 2
4 تاثیر برخی ترکیبات سمی گیاهی و ایمیداکلوپراید بر پارامتر های بیو شیمیایی سر خرطومی حنایی خرما (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 35، شماره: 1
5 تاثیر تراکم و سنین مختلف پورگی شته Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae)بر دوره رشدی و میزان تغذیه لارو مگس Episyrphus balteatus (Diptera: Syrphidae) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 37، شماره: 2
6 تاثیر طعمه های مختلف بر فعالیت آنزیم های گوارشی سن (Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 33، شماره: 3
7 تاثیر کودهای ریز مغذی بر فعالیت آنزیم های گوارشی Hippodamia variegata (Goeze) در تغذیه از Myzus persicae (Sulzer) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 36، شماره: 2
8 تأثیر لکتین استخراج شده از قارچ Sclerotinia sclerotiorum بر مرگ ومیر و پارامترهای فیزیولوژیک لاروهای پروانه سفیده بزرگ کلم، Pieris brassicae (Lepidoptera: Pieridae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 46، شماره: 1
9 زهرآگینی و القای پاسخ های ایمنی توسط دو جدایه قارچ Beauveria bassiana علیه لاروهای پروانه سفید درختان Hyphantria cunea (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 10، شماره: 4
10 کارآیی اسانس اسطوخودوس، Lavandula angustifolia، در مرگ ومیر و شاخص های فیزیولوژیکی شب پره پشت الماسی، Plutella xylustella (Lep.: Pyralidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 34، شماره: 4
11 مقایسه ی شاخص های تغذیه ای و آنزیم های گوارشی کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae، روی میوه ی سه رقم انار (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 32، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ترکیبات گیاهی روی آنزیم های سم زدایی آفات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
2 اثر متیل جاسمونات بر فعالیت آنتی اکسیدانی گوجه فرنگی ومقاومت آن به کرم قوزه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارزیابی آزمایشگاهی اثر اسانس چهار گونه ی گیاهی علیه بید آرد Ephestia kuehniella Z. (Lep: Pyralidae) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
4 برخی ویژگی های گلوکوزیدازهای گوارشی در روده میانی حشرات کامل Plagiodera versicolora (Laicharting) (Coleoptera: Chrysomelidae) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
5 سمیت اسانس شوید، زیره و اکالیپتوس روی شپشه ی قرمز ارد Tribolium castaneum (Herbest) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
6 مقایسه ی زیست شناسی شب پره ی خرنوب Ectomyeloies ceratoniae Zeller Lep.:Pyralidae روی سه رقم میوه انار در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی انار
7 واکنش شب پره مدیترانه ای آرد Ephestia kuehniella Z. (Lep: Pyralidae) به سمیت مونوترپنوییدها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی