دکتر صمد خاقانی نیا

دکتر صمد خاقانی نیا استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

دکتر صمد خاقانی نیا

Dr. Samad Khaghaninia

استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اولین گزارش مگس های خانواده Psilidae از ایران به همراه شناسایی یک گونه آفت جدید از این خانواده برای کشور (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 2، شماره: 2
2 Dung flies fauna (Diptera: Scathophagidae) in East Azerbaijan province of Iran, with eight new records (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 3
3 Family Asilidae (Diptera: Brachycera: Asiloidea) in East Azerbaijan province, with two new records for Iranian fauna (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 1، شماره: 2
4 Fauna of grass flies of the subfamily Chloropinae (Diptera: Chloropidae) in Shabestar region with three new records for Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 1، شماره: 2
5 Faunistic study of the subfamilies Pangoniinae and Chrysopsinae (Dip., Tabanidae) of East Azarbaijan province-Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 8، شماره: 3
6 Faunistic study of the subfamily Conopinae (Diptera: Conopidae) in Arasbaran forests, with two new records for Iranian fauna (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 4
7 Faunistic study of the subfamily Milesiinae (Diptera: Syrphidae) in Saqqez, northwestern Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 5
8 New data on the subfamily Exoristinae (Diptera, Tachinidae) from northern Iran, with ۱۱ genera and ۱۵ new records of species for the country (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 9، شماره: 2
9 New records of dung flies (Diptera: Scathophagidae) from Iran, with an updated checklist (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 11، شماره: 3
10 New records of the scuttle flies (Diptera, Phoridae) from Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 4، شماره: 3
11 On the fauna of marsh flies (Diptera: Sciomyzidae) in northwestern of Iran with first record of the genus Limnia Robineau-Desvoidy, ۱۸۳۰ for the country (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 2، شماره: 3
12 Preliminary study of Lauxaniid flies (Diptera: Luxaniidae) of Horand in the East Azerbaijan province with two new records for the Iranian fauna (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 4
13 Records of species of Megaselia Rondani ۱۸۵۶ (Diptera: Phoridae) from West Azerbaijan province including new records for Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 8، شماره: 2
14 Review of the subfamily Calliphorinae (Dipt.: Calliphoridae) in Iran with two genera and four species as new records (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 5، شماره: 1
15 Study of the robber flies (Diptera: Asilidae) in East and West Azerbaijan provinces of Iran, with two new species records for the country (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 3، شماره: 3
16 Taxonomic study of the genus Tabanus Linnaeus, ۱۷۵۸ (Diptera: Tabanidae) in East Azarbaijan province with three species as new records for the Iranian fauna (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 4، شماره: 2
17 Taxonomic study of the subfamily Tachininae (Diptera: Tachinidae) in Northern Iran, with three genera and eleven new species records for the fauna of Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 5، شماره: 4
18 برخی ازمگس های خانواده ی Chloropidae مزارع گندم در استان آذربایجان شرقی و گزارش آفات جدید برای ایران (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 3، شماره: 1
19 شناسایی مگس های میوه جنس (Diptera: Tephritidae) Tephritis Latreille, 1804 منطقه عجب شیر (استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 3
20 فون مگس های گل زیرخانواده (Syrphinae (Dip. Syrphidae) منطقه کندوان استان آذربایجان شرقی و گزارش یک جنس جدید برای فون ایران (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 4
21 گزارش طغیان زنبور برگخوار درخت زبان گنجشک (Tomostethus sp. (Hymenoptera: Tenthredinidae)) از ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 5، شماره: 2
22 مطالعه ی دو شکلی جنسی کرم سیب، Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae)، با استفاده از ریخت سنجی هندسی در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 28، شماره: 1
23 مطالعه ی فونستیک مگس های جنس Megaselia Rondani, ۱۸۵۶ (Diptera: Phoridae) در استان آذربایجان شرقی به همراه ۱۱ گزارش جدید برای ایران (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 8، شماره: 1
24 مگس های میوه (Diptera: Tephritidae) برخی علف های هرز استان آذربایجان شرقی و معرفی یک گونه جدید برای فون ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 3، شماره: 3
25 مگس های میوه ی قبیله ی (Diptera: Tephritidae) Terelliini شهرستان عجب شیر استان آذربایجان شرقی به همراه گزارش یک گونه ی جدید برای فون ایران (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 22، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Molecular identification of members of the Megaselia brevior complex (Diptera: Phoridae) in northwest of Iran (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران
2 Simulium (Simulium) kiritshenkoi Rubtsov, 1940; as a species-complex in the Aras river basin (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران
3 چک لیست دوبالان خانواده (Dip., Syrphoidea) Syrphidae در جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
4 دست رباتیکی هوشمندباکاربرد درصنعت کشاورزی وحشره شناسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
5 زوال درختان بلوط در منطقه رویشی زاگرس تهدیدی برای جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران