دکتر مهدی قاسمی نافچی

دکتر مهدی قاسمی نافچی استادیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر مهدی قاسمی نافچی

Dr. Mehdi Ghasemi nafchi

استادیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پیاده سازی یک سامانه ماشین بویایی برای طبقه بندی انواع مختلف فلفل سیاه براساس منشاء جغرافیایی و تشخیص تقلب در فلفل سیاه هندی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 16، شماره: 4
2 قابلیت بینی الکترونیک با حسگرهای اکسید فلزی تحت مدولاسیون دمایی در تشخیص منشاء جغرافیایی ادویه جات (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر شدت های مختلف نور آبی بر عملکرد و ترکیبات اسانس نعناع سنبله ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثر طیف های مختلف نورLEDبر ترکیبات فرار گیاه نعناع دشتیMentha spicata (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
3 اثر طیف های مختلف نوری با منبع LED بر برخی خصوصیات کمی بادرنجبویه Melissa officinalis L (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
4 اثر محلول پاشی اوره و ارتفاع برداشت بوته بر مقدار اسانس و عملکرد رویشی و سه گونه مرزه ایرانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 اجزای مواد موثره اسانس آویشن T. transcaucasicusو T. migricus در شرایط تنش خشکی ومحلول پاشی جاسمونیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 استفاده از آرایه حسگری گازی برای شناسایی زردچوبه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
7 بررسی اثر طیف های مختلف نورLED بر ترکیبات فرار آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
8 بررسی عوامل موثر بر پراکنش کرفس کوهی Kelussia odoratissima Mozaff در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 بررسی کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه Melissa officinalis L تحت تاثیر طیف های مختلف نوری با منبع LED (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
10 بررسی نقش عناصر پر مصرف درمریم گلی دارویی(Salvia officinalis L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی
11 نقش عناصر پر مصرف، برصفات فیزیولوژیک، فتوسنتز، کلروفیل, b,aکلروفیل کل و کارتنوئیدها تیره نعناعیان (Lamiaceae) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیمی و گیاهان دارویی