دکتر مهدی قاسمی ورنامخواستی

دکتر مهدی قاسمی ورنامخواستی دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر مهدی قاسمی ورنامخواستی

Dr. Mehdi Ghasemi varnamkhasti

دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون در حال جریان یک حسگر دى الکتریک استوانه اى براى اندازه گیرى غلظت قند شربت چغندرقند (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 4، شماره: 2
2 اثر نوع دستگاه سفیدکن، رقم و مدت زمان سفیدکنی بر درصد شکست،درجه سفیدشدگی و شاخص سفیدشدگی برنج (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 39، شماره: 1
3 ارزیابی سامانه ماشین بویایی (بینی الکترونیکی) بر پایه حسگرهای نیمه هادی اکسید فلزی (MOS) در آشکارسازی تغییرات رداثر نگهداری موز (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 1، شماره: 3
4 ارزیابی غیرمخرب کیفیت کیوی رقم ابوت با استفاده از بینی الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 45، شماره: 1
5 ارزیابی قابلیت ماشین بویایی در تفکیک کیفیت خرمای خشک شده با روش های الکتروهیدرودینامیک، هوای گرم و ترکیبی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 50، شماره: 1
6 ارزیابی مزرعه ای یک دستگاه بارکن هندوانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 20، شماره: 72
7 استفاده از پردازش تصاویر برای بررسی اثر چهار نوع پوشش بر تغییرات رنگ آب انار در طی انبارمانی (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 2
8 استفاده از سامانه ماشین بویایی به منظور تشخیص تقلب در زیره کوهی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 5، شماره: 3
9 امکان سنجی کاربرد حسگر رزوناتور استوانه ای برای تشخیص تقلب در روغن کنجد (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 6، شماره: 3
10 انتخاب الگوریتم بهینه‌ی طبقه‌بندی و تشخیص تقلب در روغن زیتون با استفاده از ماشین‌بویایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
11 برآورد میزان شمارش کلى میکروبى میگوى پرورشى (گونه وانامى) به کمک پردازش تصویر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 2، شماره: 3
12 بررسی امکان تشخیص انواع قند محلول با استفاده از یک حسگر تشدیدگر دی الکتریک (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 8، شماره: 4
13 بررسی تاثیر ارتفاع سقوط و سطح برخورد بر کوفتگی سیب های صادراتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
14 بررسی تاثیر پاربویلینگ برنج به وسیله امواج مایکروویو بر ضریب تبدیل و درصد برنج سالم (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 48، شماره: 2
15 بررسی درصد شکستگی و سفیدشدگی برنج رقم سرخه با استفاده از توپی دارای مارپیچ انتقال در سفیدکن تیغه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 44
16 بررسی درصد شکستگی و سفیدشدگی برنج رقم سرخه با استفاده از توپی دارای مارپیچ انتقال در سفیدکن تیغه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 44
17 بررسی شاخص های انرژی و بهینه سازی مصرف آن در تولید هلو مطالعه موردی: شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
18 بررسی عملکرد یک سیستم بینی الکترونیکی در طبقه بندی کیفی اسانس گل محمدی (Rosa damascene Mill.) به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 3
19 بررسی کیفیت و خلوص تعدادی از رب انارهای صنعتی و سنتی با اندازه گیری ویژگی های فیزیکوشیمیایی و روش دستگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 19، شماره: 4
20 پایش تازگی گوشت قرمز با استفاده از ترکیب طیف نگاری دی الکتریک و پردازش تصویر (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 49، شماره: 2
21 پیاده سازی و ساخت سامانه زبان الکترونیک به منظور تشخیص تقلب در زعفران (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 4
22 پیاده سازی یک سامانه پرتابل زبان الکترونیک به منظور تشخیص تقلب بنزوات سدیم در رب گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 8، شماره: 2
23 پیاده سازی یک سامانه ماشین بویایی برای طبقه بندی انواع مختلف فلفل سیاه براساس منشاء جغرافیایی و تشخیص تقلب در فلفل سیاه هندی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 16، شماره: 4
24 تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.) (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 48، شماره: 1
25 تحلیل اکسرژی برای خشک کردن شلتوک نیم جوش در خشک کن ترکیبی مادون قرمز - هوای گرم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 7، شماره: 3
26 تشخیص تازگی گوشت گوساله به کمک پردازش تصویر و سطح پاسخ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 2
27 تشخیص تقلب پوره کدو در رب گوجه فرنگی با استفاده از آرایه حسگری گازی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 6، شماره: 1
28 تشخیص تقلب در نمونه عسل "کنار" با استفاده از یک سامانه ماشین بویایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
29 توسعه و آزمون حسگر دی الکتریک استوانه ای برای اندازه گیری غلظت قند شربت چغندرقند (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 48، شماره: 1
30 توسعه و ارزیابی حسگر دیالکتریک مجاورتی برای اندازه گیری غیرمخرب غلظت قند چغندرقند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 23، شماره: 83
31 ردیابی ژن tms۲ عامل گال طوقه در دو رقم رز تجاری شاخه بریده ("Pearl" و"Angelina") به وسیله یک نانو زیست حسگر (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 24، شماره: 3
32 ساخت و ارزیابی دستگاه گردوشکن تک پوسته ای خمره ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 14، شماره: 4
33 ساخت و ارزیابی دستگاه گردوشکن تک پوسته ای خمره ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 14، شماره: 4
34 ساخت و پیاده سازی یک زیست حسگر به منظور ارزیابی سلامت در شیر خام (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 8، شماره: 4
35 ساخت و توسعه یک سامانه ی ماشین بویایی در ترکیب با روش های شناسایی الگو برای تشخیص تقلب فرمالین در شیر خام (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 47، شماره: 4
36 سامانه ماشین بویایی، رهیافتی موثر برای تشخیص تقلب درگلاب (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 6، شماره: 1
37 شبیه سازی اجزای محدود و توسعه یک سامانه طیف نگاری نوری- صوتی بر پایه LED برای ارزیابی کیفی برخی مایعات غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 9، شماره: 4
38 شبیه سازی عددی تغییرات فشار و سرعت جریان گازهای آلاینده دامداری ها در بستر بیوفیلتر (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 49، شماره: 2
39 طبقه بندی عسل های با منشا گیاهی مختلف با استفاده از یک سامانه ماشین بویایی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 47، شماره: 3
40 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه آسیاب میوه سنجد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 23، شماره: 82
41 طراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد ماشین بویایی (بینی الکترونیکی) بر پایه حسگرهای نیمه هادی اکسید فلزی (MOS) به منظور پایش رسیدگی موز (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
42 طراحی، ساخت و ارزیابی یک نوع موزع خودکار نشاء ریشه لخت پیاز (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
43 قابلیت بینی الکترونیک با حسگرهای اکسید فلزی تحت مدولاسیون دمایی در تشخیص منشاء جغرافیایی ادویه جات (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 6، شماره: 2
44 مدل سازی تشخیص فراصوتی آلودگی پاکت های شیر UHT به باکتری Escherichia coli با شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 3
45 مطالعه و شبیه سازی سینتیک خشک شدن ورقه های خرما در یک خشک کن ترکیبی الکتروهیدرودینامیک- جریان همرفت (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 49، شماره: 3
46 نسبت انرژی گندم دیم- مطالعه موردی: شهرستان اقلید (فارس) (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 39، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی سامانه ماشین بویایی (بینی الکترونیکی) در تشخیص آسیب های پوستی موز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
2 ارزیابی قابلیت دستگاه طیف سنجی مریی - فروسرخ نزدیک در تشخیص تقلب در روغن زیتون بکر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
3 ارزیابی قابلیت سامانه ی ماشین بویایی ( بینی الکترونیک) در تشخیص تقلب روغن زیتون بکر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
4 ارزیابی کیفیت میگو به عنوان یک محصول با ارزش صنعت شیلات با استفاده از آنالیز تصویر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
5 استفاده از آرایه حسگری گازی برای شناسایی زردچوبه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
6 استفاده از روش های بینی الکتریکی و دی الکتریک برای ارزیابی کیفی مواد غذایی و تشخیص تقلب در آن ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
7 استفاده از سامانه بینی الکترونیک به منظور ارزیابی خصوصیات وکیفیت ماهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
8 استفاده از فناوری پرتودهی در ترکیب با بسته بندی هوشمند برای مدیریت پسماند غذایی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
9 استفاده از فناوری پرتودهی در ترکیب با بسته بندی هوشمند برای مدیریت پسماند غذایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
10 امکان سنجی کشت گیاه گلرنگ در استان های کویری و بیابانی کشور با هدف بیابان زدایی و تولید بیودیزل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
11 بررسی اثر دماهای مختلف آون بر سینتیک خشک شدن کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بابونه کبیر Tanacetum parthenium L. (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
12 بررسی امکان تشخیص تقلب در نوشیدنی مالت با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و دی الکتریک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
13 بررسی روشهای مهم فیزیکی و کاربردی اخیر درتعیین تازگی و کیفیت میگو (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
14 بررسی عوامل موثر بر ضریب مکانیزاسیون کشاورزی و دانش فنی کشاورزان با استفاده از روش دلفی (Delphi) به عنوان ابزاری مناسب در راستای مدیریت صحیح مصرف انرژی در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
15 بررسی قدرت تشخیص آرایه حسگری در سامانه ماشین بویایی به منظور طبقه بندی مراحل رسیدگی موز (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
16 پتانسیل سنجی انرژی باد و خورشید در شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
17 پتانسیل سنجی کشت گیاه گلرنگ به منظور بیابان زدایی و تولید سوخت بیودیزل در استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
18 پتانسیل کاربرد زبان الکترونیک و بیوالکترونیک در صنایع غذایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
19 پروتکل های قابل استفاده در بینی الکترونیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
20 پیاده سازی و ارزیابی یک سامانه بینی الکترونیک بر پایه حسگرهای نیمه هادی اکسید فلزی جهت درجه بندی کیفی اسانس گیاهان معطر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران
21 پیش بینی میانگین تابش روزانه و ماهانه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 پیش بینی میانگین تابش روزانه و ماهانه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 تاثیر سطوح مختلف توان ماکروویو بر سینتیک خشک شدن درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی بابونه کبیر Tanacetum parthenium L (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
24 طراحی و ساخت دستگاه گردو شکن تک پوسته ای خمره ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
25 کاربرد بیوسنسورها در پایش امنیت غذایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
26 کاربرد بیوسنسورها در شناسایی آلودگی های زیست محیطی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
27 کاربرد بیوسنسورها در شناسایی آلودگی های غذایی و زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
28 کاربرد سامانه پردازش تصویر به منظور ارزیابی خصوصیات و طول ماهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
29 کاربرد سامانه ماشین بویایی (بینی الکترونیکی) به عنوان ابزاری غیرمخرب در طبقه بندی مراحل رسیدگی موز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
30 کنترل کیفی گیاهان دارویی و معطر با استفاده از بینی الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
31 کنترل کیفیت گیاهان معطر با استفاده از یک سامانه بینی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
32 معیارها و شاخص های ارزیابی کیفیت برنج (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی