دکتر نعمت سخندان بشیر

دکتر نعمت سخندان بشیر دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

دکتر نعمت سخندان بشیر

Dr. Nemat Sokhandan Bashir

دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسید سالیسیلیک بر رونوشت برداری از ژن بتائین آلدهید دهیدروژناز در سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) رقم آگریا تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 1
2 Effect of carbon dioxide on seed transmission of Lettuce mosaic virus (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 12، شماره: 4
3 Genetic Diversity among Plant Pathogenic Streptomyces Strains from Potato Fields in Northwest of Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی میکروبیولوژی مولکولی و بالینی دوره: 5، شماره: 1
4 Preparation of polyclonal antibody against recombinant coat protein of Cucumber mosaic virus isolate B۱۳ (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 6، شماره: 1
5 بررسی بیان ژن های آنتی اکسیدانت در بوته های گوجه فرنگی مایه زنی شده با ویروس موزاییک خیار پس از تیمار با اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 6، شماره: 2
6 بررسی خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی چند جدایه ویروس موزائیک خیارCucumber mosaic virus (CMV))) از مناطق شمال غرب ایران (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 6، شماره: 3
7 تخلیص و بررسی ویژگی های آنتی ژنیک پروتئین پوششی ویروس موزاییک خیار بیان شده در باکتری Escherichia coli (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 5، شماره: 1
8 تعیین مشخصات مولکولی و تبارزایی ویروئید لکه زردی-۱ مو (Grapevine yellow speckle viroid-۱) از تاکستان های شمال غرب کشور (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 2، شماره: 1
9 تهیه آزمایشگاهی وکتور T/A برای تسهیل همسانه سازی قطعات DNA حاصل از PCR (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
10 ردیابی مولکولی ویروس وای سیب زمینی با استفاده از آغازگرهای عمومی در استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 22، شماره: 2
11 شناسایی مولکولی ستلایت آرانای غیر نکروزی ویروس موزاییک خیار Cucumber mosaic virus (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
12 شناسایی مولکولی سه گونه ویروس در مزارع گوجه فرنگی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 6، شماره: 4
13 شناسایی مولکولی فیتوپلاسمای همراه جاروک سنجد از برخی مناطق استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 5، شماره: 1
14 شناسایی مولکولی و تجزیه تحلیل تبارزایی ویروس موزاییک خیار زیرگروه IB جداشده از گیاه دارویی ختمی (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 1، شماره: 1
15 شناسایی و ردیابی جدایه های ایرانی ویروس برگ بادبزنی مو با استفاده از پیوند سبز و آرتی-پی سی آر (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 48، شماره: 3
16 قابلیت تکثیر یک وکتور VIGS بر پایه ALSV در توت فرنگی وحشی و شنبلیله (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 15، شماره: 3
17 کاربرد ایمنوگلوبولین G خالص شده پروتئین های پوششی و حرکتی ویروس برگ بادبزنی مو توسط ستون DEAE سلولزی برای شناسایی ویروس برگ بادبزنی مو (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 1
18 مطالعه درون شیشه ای اثر اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های رشدی و بیوشیمیایی سیب زمینی رقم آگریا (Solanum tuberosum cv. Agria )تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 13، شماره: 50
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Investigation of bacteriophage infections of potato soft-rot causal bacteria in potato farms of Tabriz (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
2 بررسی پاسخ 5 ژنوتیپ سیب زمینی در برابر مایهزنی با وای سیب زمینی (PVY) ویروس ایکس سیب زمینی (PVX) (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
3 بهینه سازیWestern Blot و DIBA به منظور تایید بیان ژن پروتئین پوششی ویروس برگ بادبزنی مو در E.coli (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
4 تاثیر انتقال فلزات بر روی باکتریهای بیماریزای گیاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
5 ردیابی، کلون و تعیین توالی بخشی از ژن پروتئین پوششی جدایه‌های ویروس برگ بادبزنی مو از شمال‌غرب کشور و تفکیک آنها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
6 شناسایی ویروسهای مهم گیاهان خانواده ی حبوبات از مزارع استان آذربایجان شرقی با استفاده از آغازگرهای عمومی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران