دکتر حسین لطفعلی زاده

دکتر حسین لطفعلی زاده دانشیار پژوهش بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجانشرقی

دکتر حسین لطفعلی زاده

Dr. Hossein Lotfalizadeh

دانشیار پژوهش بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجانشرقی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اولین گزارش جنس و گونه زنبور Ksenoplata quadrata Bouček (Hym.: Pteromalidae) از روی درختچه Ephedra major در ایران (گزارش کوتاه علمی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 84، شماره: 2
2 اولین گزارش دو گونه از جنس (Temelucha (Hym.: Ichneumonidae, Cremastinae برای ایران (گزارش کوتاه علمی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 84، شماره: 1
3 اولین گزارش زنبور پارازیتوئید (Dibrachys lignicola (Hym.: Pteromalidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 34، شماره: 1
4 اولین گزارش سه گونه از خانواده Pteromalidae (Hym: Chalcidoidea) از ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 4
5 Chromoplex picticollis (Hym.: Ichneumonidae) مرتبط با گل آذین کلاپرک Asteraceae: اولین گزارش یک جنس و گونه برای ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 37، شماره: 2
6 بررسی مقاومت ارقام مختلف بادام نسبت به زنبور مغزخوار بادام Eurytoma amygdali Enderlein (Hymenoptera: Eurytomidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 42، شماره: 2
7 پارازیتوئیدهای زنبور مغز خوار بادام Eurytoma amygdali Enderlein (Hym.:Eurytomidae) در ایران (گزارش کوتاه علمی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 75، شماره: 84
8 پارامترهای زیستی سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae)، در چهار رقم خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 34، شماره: 4
9 تعیین فراوانی و پارازیتیسم پارازیتوییدهای مراحل لاروی و شفیرگی بید کلم Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) در چهار منطقه زیستی ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 2
10 تنوع گونه ای زنبورهای پارازیتویید خانواده های Encyrtidae و Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) در شهرستان های جنوبی استان کرمان، ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 41، شماره: 4
11 جنس Kriechbaumerella Dalla Torre, ۱۸۹۷ (Hymenoptera, Chalcididae) یک جنس کمیاب در ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 42، شماره: 3
12 چرخه زیستی کرم برگخوار قیچ، Hyles zygophylli و شناسایی انگل واره های آن در منطقه ارومیه (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 40، شماره: 4
13 دشمنان طبیعی شپشک آردآلود Pseudococcus comstocki (Hem.: Pseudococcidae) آفت مهم درختان توت در تبریز (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 83، شماره: 2
14 زنبور انگل واره Pterandrophysalis levantina (Hymenoptera: Trichogrammatidae) ، گزارش جدید جنس و گونه از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 40، شماره: 4
15 زنبورهای پارازیتویید آفات بذرخوار گلرنگ در ایران (مقاله انگلیسی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 82، شماره: 1
16 فون زنبورهای جنس Diglyphus (Hymenoptera: Eulophidae) در مزارع یونجه ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 42، شماره: 3
17 گزارش زنبور Anagyrus novickyi (Hym.: Encyrtidae)، پارازیتویید شپشک آردآلود توت، Pseudococcus comstocki از ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 2، شماره: 1
18 گزارش زنبور پارازیتویید Teleas rugosus Kieffer, ۱۹۰۸ (Hym.: Platygasteridae, Teleasinae) از ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 2، شماره: 2
19 گزارش زنبورDiglyphus sensilis پارازیتوئید مینوز برگ Chromatomyia horticola از ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 3، شماره: 1
20 گزارش های جدید از زنبورهای بذرخوار و پارازیتویید خانواده Eurytomidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 39، شماره: 4
21 نخستین گزارش ملخPolysarcus denticauda (Tettigoniidae: Phaneropterinae) از ایران و ویژگی های بیواکوستیکی آن (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 35، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از فرکانس دوم سیگنال های صوتی در شناسایی راست بالان شاخک بلند (Insecta: Ensifera) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
2 اولین گزارش زنبور بذرخوار Bruchophagus kononovae Zerova, 1994 (Hym.: Eurytomidae) ازایران و بررسی خسارت آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
3 Discovery of Scelio rugosulus Latreille (Hym.: Platygasteridae, Scelioninae) in East-Azarbaijan province (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
4 بررسی تنوع گونه ای دشمنان طبیعی پروانه دم قهوهای بلوط (Euproctis chrysorrhoea L.)در جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 بررسی دستگاه تولید صدای شش گونه از افراد زیر راسته Ensifera (Insecta:Orthoptera) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
6 بررسی فون ناجوربالان آبزی خانواده ی کوریکسیده Hemiptera: Corixidae منطقه ورزقان، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 بررسی فون ناجوربالان نیمه آبزی خانواده ی جریده Hemiptera: Gerridae منطقه ورزقان، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 تاثیر کائولین بر سه اکوتیپ مختلف زنبور Trichogramma brassicae در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
9 زنبورهای خانواده ی Chrysididae موجود در موزه ی حشرات هایک میرزایانس (موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
10 غنای گونه ای پارازیتوییدهای زنبورهای گالزای بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
11 گزارش زنبور پارازیتویید Baeus seminulum Haliday (Hym.: Platygasteridae,Scelioninae) از ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
12 گزارش زنبور پارازیتویید Teleas rugosus Kieffer, 1908 (Hym.:Platygasteridae,Teleasinae) از ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
13 گزارش سه جنس جدید زنبور پارازیتوئید متعلق به خانواده (Hym: Chalcidoidea) Pteromalidae برای فون شهرستان سنندج و ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
14 مروری بر گونه های جنس (Idris (Hym.: Platygasteridae, Scelioninae در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
15 معرفی زنبوربذرخوارجاشیر Bruchophagus abnorrmis Zerova (Hym: Eurytomidae) بروی گیاهان مرتعی Prangos pabularia Lindl و Prangos ferulacea Lindl درمناطق مختلف استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
16 همگرایی صنعت و بهداشت محیط با استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد بین المللی ISO 14001 در گروه صنعتی بارز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط