دکتر محسن قاسمی ورنامخواستی

دکتر محسن قاسمی ورنامخواستی دانشیار فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

دکتر محسن قاسمی ورنامخواستی

Dr. Mohsen Ghasemi varnamkhasti

دانشیار فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اندازه گیری خواص اپتیکی غیرخطی نانولوله های کربنی پلی پیرول تهیه شده به روش پلیمریزاسیون الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 16، شماره: 4
2 تاثیر ضخامت لایه های فعال و میانگیر بر کارایی دیودهای گسیلنده آلی نور سبز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران دوره: 13، شماره: 34
3 طراحی و ساخت الکترود نانوساختار SnO۲/Ag/MoO۳ به منظور استفاده در وسایل اپتوالکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران دوره: 12، شماره: 30
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر لایه میانگیر آندی بر کارایی سلول فوتوولتاییک آلی با پیوند ناهمگون CuPc/C60 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
2 اثر لایه های میانگیر کاتدی BCP و LiF بر کارایی سلول های فوتوولتاییک پلیمری و تعیین سازوکار ترابد حامل های بار در آنها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
3 اندازه گیری و بررسی خواص اپتیکی غیرخطی نانوذرات طلا دراندازه های مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
4 تاثیر دمای بازپخت بر خواص اپتیکی لایه های نازک نیم رسانای اکسیدی In2O3 به منظور آشکارسازی بخار اتانول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی انرژی و نانو فناوری ایران
5 تاثیر غلظت بر روی ضرایب غیرخطی اپتیکی محلول نانوطلا تهیه شده به روش تابش گاما با استفاده از روش روبش خطی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
6 طراحی وساخت پوشش های بازتاب دهنده گرمایی TiO2/Ag/ZnS به منظور بهینه سازی مصرف انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
7 مشخصه یابی خواص اپتیکی غیرخطی نانوذرات نقره با اندازه های مختلف تهیه شده به روش تابش گاما با استفاده از روش روبش خطی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393