دکتر علی حسینخانی

دکتر علی حسینخانی دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

دکتر علی حسینخانی

Dr. Ali Hoseinkhani

دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر استفاده ازمکمل سلنیوم آلی و معدنی همراه با ویتامینE بر بهبود ویژگی های فحلی در میش های قزل سیدرگذاری شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 1
2 اثر افزودنی باکتریایی و پری بیوتیکی بر پروفایل تخمیر و تجزیه پذیری شکمبه ای مواد مغذی سیلاژ ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 27، شماره: 2
3 اثر افزودنی های باکتریایی و پری بیوتیکی بر ترکیب شیمیایی، تولید گاز و پایداری هوازی سیلاژ ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 10، شماره: 2
4 اثر پرتوتابی مایکروویو بر ناپدید شدن شکمبه ای-روده ای ماده خشک و پروتئین خام دانه گلرنگ با استفاده از روش های کیسه های نایلونی و کیسه های نایلونی متحرک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 2
5 اثر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کانولا در سطوح مختلف بر عملکرد تولیدی، پارامترهای خونی و شکمبه ای در گاوهای هلشتاین شیرده (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 7، شماره: 3
6 اثر روش های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش تغذیه ای دانه ماشک برای نشخوارکنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 49، شماره: 3
7 اثرعصاره اتانولی گیاه مرزنجوش بر فراسنجه های کیفی و غلظت مالون دی آلدهید اسپرم منجمد یخ گشایی شده گاو هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 1
8 بررسی اثر اشکال مختلف سلنیوم بر خصوصیات هضمی خوراک کاملا مخلوط گاوهای پر شیر، با استفاده از روش های آزمایشگاهی و کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 31، شماره: 2
9 بررسی خصوصیات جفت و تاثیر آن بر زنده مانی، وزن تولد و افزایش وزن روزانه بره ها در گوسفند قزل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 4
10 بررسی روند تغییرات متابولیت های خونی میش های خالص قزل و دورگ آرخار مرینوس× قزل در اواخر آبستنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 8، شماره: 2
11 بررسی میزان آلودگی آفلاتوکسین در خوراک مصرفی و شیر تولیدی و شناسایی مولکولی سویه قارچی آن در برخی از گاوداری های استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 29، شماره: 2
12 بررسی میزان وقوع لنگش در گاوهای هلشتاین با روش گیت اسکورینگ و ارتباط آن با تولید، شکم زایش و امتیاز وضعیت بدنی حیوان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 6، شماره: 2
13 پیشگویی انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی (TMEn) خوراک های آماده دوره آغازین جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 5، شماره: 4
14 تاثیر تخمیرپذیری جیره بر جمعیت پروتوزوایی شکمبه در بره های پرواری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 24
15 تاثیر تغذیه منابع مختلف چربی در اواخر آبستنی و اوایل دوره شیردهی بر قابلیت هضم ظاهری، فراسنجه های شکمبه ای و الگوی تغییرات اسیدهای چرب شیر میش های افشاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 11، شماره: 4
16 تاثیر تغذیه ی لاکتوفرین و پروبیوتیک بر وضعیت سلامت و کاهش آلودگی به باکتری اشرشیاکلای در بره های شیرخوار نژاد قزل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 34، شماره: 1
17 تاثیر روش های مختلف فرآوری دانه سویا بر قابلیت تجزیه پذیری پروتئین و ماده خشک آن با استفاده از روش های تولید گاز و کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 32، شماره: 1
18 تاثیر سطوح مختلف عصاره الکلی مرزه سهندی بر کیفیت اسپرم منجمد-یخ گشایی شده گاو هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 1
19 تاثیر فرآوری حرارتی بر گوارش پذیری و ساختار میکروسکوپی دانه سورگوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 30، شماره: 1
20 تاثیر کاربرد تفاله گوجه فرنگی تازه بر عملکرد و فراسنجه های خونی گوساله های پرواری هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 2
21 تاثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر قابلیت هضم جیره های پرواری و فاکتورهای شکمبه ای و متابولیت های خونی گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 2
22 تاثیر واریته و تفت دادن بر خصوصیات فیزیکی و تجزیه پذیری شکمبه ای دانه جو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 3
23 تاثیر واریته و میزان تفت دادن بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تخمیری و فیزیکی دانه جو با استفاده از روش تولید گاز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 3
24 تعیین ارزش تغذیه ای هفت گونه از علف های هرز مزارع یونجه با استفاده از روش های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 10، شماره: 2
25 تعیین پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای و انرژی قابل سوخت وساز حقیقی برخی از واریته های گندم استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 24، شماره: 3
26 جایگزینی سطوح مختلف پسماند رستوران با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره های دورگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آفلاتوکسین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
2 ارزیابی پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای گندم و روابط همبستگی بین پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای، افزایش وزن، AMEn و TMEn (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
3 استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem) در علوم دامی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
4 بررسی اثر افزودنی باکتریایی و کاه گندم بر قابلیت تخمیر و ترکیب مواد مغذی سیلاژ سیب زمینی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
5 بررسی اثر افزودنی باکتریایی، آنزیمی و ملاس بر قابلیت تخمیر و ترکیب مواد مغذی سیلاژ تفاله لیمو(Citrus aurantifolia) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
6 بررسی تاثیر منابع غنی از پکتین و غنی از نشاسته بر الگو تخمیر و ویژگی های فیزیکو شیمیایی سیلاژ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
7 تاثیر جایگزینی پسماند رستوران بر افزایش وزن و ضریب تبدیل گوساله های پرواری هلشتاین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
8 تأثیر برخی جیرههای غذایی پریاستارترتجارتی برعملکرد جوجههایگوشتی در دوره رشد (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی