دکتر کریم حسنپور

دکتر کریم حسنپور استادیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

دکتر کریم حسنپور

Dr. Karim Hassanpour

استادیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سطوح متفاوت انرژی مصرفی در دوره قبل زایش بر عملکرد و زیست سنجه های پلاسمای بره های تازه متولد شده نژاد قزل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 24
2 ارتباط چند شکلی ناحیه ای از ژن کاندیدای STAT۵B با صفات مرتبط با رشد و آسیت در یک لاین تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 9، شماره: 20
3 امکان تعیین جنسیت با استفاده از DNA آزاد شناور جنینی در پلاسمای خون بز آبستن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 34
4 امکان سنجی پالایش ژنتیکی صفت دوقلوزایی در گوسفندان با هدف کاهش تقلبات احتمالی- یک مطالعه ی استانی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 14، شماره: 3
5 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد تحت شرایط استاندارد و تنش آسیب زا در یک لاین تجاری جوجه گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 11، شماره: 27
6 بررسی بیان ژنهای گیرنده نوری و ژنهای هدف مسیر پاسخ به تابش UV-B در جلبک Volvox carteri (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 7، شماره: 2
7 بررسی بیان ژنهای گیرنده نوری و ژنهای هدف مسیر پاسخ به تابش UV-B در جلبک Volvox carteri (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 7، شماره: 2
8 بررسی تاثیر عوامل غیرژنتیکی بر مولفه های منحنی های درصد و مقدار چربیشیر گاومیش های آذری و خوزستانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 26
9 بررسی شاخص های تنوع ژنتیکی در یک جمعیت از گاو هلشتاین با استفاده از نشانگرهای متراکم اسنیپ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 32
10 بررسی ویژگی های اماری برخی توابع غیر خطی در توصیف منحنی تخمگذاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 3
11 تاثیر انتخاب فنوتیپی موفق علیه سندرم آسیت بر صفات مختلف در یک لاین تجاری مرغ گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 23، شماره: 4
12 تخمین ساختار تنوع، تنگنای ژنتیکی سه جمعیت گوسفند بومی کشور عراق با استفاده از نشانگرهای میکروساتلایت (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 3
13 تخمین ساختار تنوع، تنگنای ژنتیکی سه جمعیت گوسفند بومی کشور عراق با استفاده از نشانگرهای میکروساتلایت (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 3
14 تخمین ساختار تنوع، تنگنای ژنتیکی سه جمعیت گوسفند بومی کشور عراق با استفاده از نشانگرهای میکروساتلایت (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 3
15 چند شکلی های تک نوکلئوتیدی ژن کاندیدای گیرنده دوپامین تیپ ۳ (DOP۳) مرتبط با رفتارهای مقاومت بر علیه جرب واروا در زنبورعسل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 37
16 کاربرد تجزیه ی مولفه های اصلی در ارزیابی ژنتیکی گاوهای شیری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 1
17 مطالعه فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی گاومیشهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 2
18 مطالعه مقایسه ای بره زایی گوسفند نژاد ایران بلک با نژادهای آرمان و بلوچی و بررسی ارتباط ژنتیکی صفات بره زایی و متوسط وزن تولد بره های هر میش در نژاد ایران بلک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 3، شماره: 4
19 مطالعه منحنی های میزان تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین ایران با دوره های شیردهی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 14، شماره: 1
20 وضعیت ساختاری و شناسایی عوامل تاثیرگذار اجتماعی، محیطی و ژنتیکی از طریق تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه و صفات فنوتیپی در پرورش بز (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون تشخیصی مولکولی تقلبات ناشی از اختلاط شیر گاو در بستنی های تولید شده با شیر گاومیش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گاومیش
2 ارزیابی بازده تولیدمثلی در گله های گاو هلشتاین ایران همگام با توسعه صنعت شیر از دیدگاه اصلاح نژاد دام (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
3 بررسی ارتباط ارزش های اصلاحی در روز آزمون های مختلف شیرهی برای صفات تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 بررسی تاثیرات منفی تنش خشکی روی صفات رشدی و بیوشیمیایی چغندرقند (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
5 بررسی شکل گیری کشاورزی و دامپروری اولیه در رشته کوه های زاگرس همگام با پیدایش انسان در فلات ایران: از اسطوره تا آگهی های نوین ژنتیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
6 توصیف منحنی های چربی شیر گاومیش های خوزستانی و آذری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گاومیش
7 شناسایی پروتئین های موثر در تحمل به خشکی ریشه چغندرقند به روش پروتئومیک (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
8 مولفه های اصلی ژنتیکی کنترل کننده توارث صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم