دکتر پرویز فرهومند

دکتر پرویز فرهومند استاد گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه

دکتر پرویز فرهومند

Dr. Parviz Farhoomand

استاد گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر جایگزینی ید معدنی جیره غذایی با ید آلی بر عملکرد رشد، میزان ید گوشت سینه، غلظت هورمون های تیروئیدی و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 4
2 اثر سطوح مختلف اسید آمینه لوسین بر عملکرد، خصوصیات وکیفیت لاشه و بیان ژن های IGF-۱ و انسولین در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 76، شماره: 3
3 اثر سطوح مختلف متیونین جیره در دوره رشد بر عملکرد، خصوصیات لاشه، بازده انرژی و پروتئین، ترکیب عضله سینه و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 2
4 اثرات سطوح مختلف آرژنین در جیره های بر پایه کنجاله کانولای عمل آوری شده و یا بدون عمل آوری با مس بر عملکرد، وزن اندام ها و برخی از فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 27، شماره: 4
5 ارزیابی فراسنجه های عملکرد، وزن اندام های داخلی و برخی پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی از طریق مکمل سازی سولفات آهن در دوره های مختلف تغذیه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 50، شماره: 1
6 استفاده از مدل ریاضی گمپرتز برای تخمین پارامترهای رشد جوجه های گوشتی تغذیه شده با مقادیر مختلف دانه شاهدانه (Cannabis sativa L.) و مقایسه آن با شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 35
7 Effects of Tarragon Powders’ Different Levels (Artemisia Dracunculus) on Performance and Carcasses ‘Characteristics male Broiler chickens (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 5
8 بررسی اثر سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی در جیره بلدرچین ژاپنی مادر بر عملکرد، فراسنجه-های کیفی جوجه یکروزه و میزان مالون دی آلدئید گوشت نتاج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 30، شماره: 4
9 بررسی اثرات زردچوبه (Curcuma longa L.) بر باروری، جوجه درآوری، کیفیت و فراسنجه های خونی جوجه های تازه هچ شده از مرغ های مادر بومی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 3
10 بررسی تاثیر اسیدهای صفراوی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی در جوجه-های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 33، شماره: 3
11 بررسی تاثیر سطوح مختلف مکمل پری بیوتیکی (ای - ماکس) بر عملکرد رشد و پارامترهای تخمیری شکمبه در بزغاله های بومی آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 2
12 بررسی عملکرد و سیستم ایمنی هومورال تیتر پادتن در مقابل واکسن گامبورو، غلظت سرولوپلاسمین و نسبت هتروفیل به لنفوسیت جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پروبیوتیک و روغن سویا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 24، شماره: 1
13 تاثیر افزودن سطوح مختلف اسیدآمینه والین در جیره های غذایی کم پروتئین بر عملکرد، شاخص های بیوشیمیایی خون و خصوصیات استخوان درشت نی جوجه های گوشتی سویه راس-۳۰۸ در دوره رشد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 37
14 تاثیر ال-کارنیتین و نوع چربی بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 1، شماره: 4
15 تاثیر تنش گرمایی ملایم و مزمن بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه های خونی، کیفیت گوشت و بیان ژن های اسیدچرب سنتاز و لیپوپروتئین لیپازدر جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 33، شماره: 4
16 تاثیر جایگزینی کنجاله سویا با مخلوط کنجاله های پروتئینی فرآوری شده بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه های خونی و جمعیت میکروبی روده کور در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 3
17 تاثیر دوره مصرف و سطوح مختلف مکمل سولفات آهن بر عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجه های هماتولوژی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 30، شماره: 3
18 تاثیر سطوح مختلف اسیدآمینه های والین و تریپتوفان در جیره های کم پروتئین بر خصوصیات لاشه و پاسخ سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 32، شماره: 1
19 تاثیر سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام جیره بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و راندمان انرژی و پروتئین دوره آغازین بلدرچین های ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 27، شماره: 4
20 تاثیر لوسین در جیره حاوی چربی بالا بر عملکرد، فراسنجه های خونی، متابولیسم چربی و پروتئین و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 31، شماره: 4
21 تاثیر لیزین و بتائین جیره بر خصوصیات گوشت و استخوان جوجه های گوشتی تحت آسیت القایی سرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 11، شماره: 3
22 تاثیرسطوح مختلف ال کارنیتین برعملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 24، شماره: 3
23 تغییرات عملکرد، پارامترهای کمی و کیفی گوشت و فراسنجههای خونی جوجه های گوشتی تحت آسیت القایی سرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 73، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بافر تارتارات در جیره های با کنسانتره بالا برروی میزان نشخوار، غلظت متابولیتهای ادرار ومدفوع در گاوهای pH خون( اوره، کراتینین، تری گلیسرید و کلسترول) و میزان نژاد هلشتاین (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
2 اثرات سطوح متفاوت انرژی برمیزان تولید شیر و برخی فراسنجه های خونی در بزهای بومیآذربایجان غربی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
3 اثرات سطوح مختلف اسید بوتیریک بر پاسخ ایمنی همورال در مقابل بیماری نیوکاسل در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
4 اثرات مكمل سازی آرژنین، فنیل آلانین و تركیب آن دو بر خصوصیات لاشه و وزن اندام های داخلی در جوجه های گوشتی پرورش یافته تحت تنش سرمایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
5 اثرات مكمل سازی آرژنین، فنیل آلانین و تركیب آن دو بر غلضت نیتریك اكساید و گازهای خونی در جوجه های گوشتی پرورش یافته تحت تنش سرمایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
6 Effects of copper supplementation on performance and some blood metabolites of broilers fed various levels of canola meal containing diets (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
7 بررسی اثر جو جوانه زده با مکمل آنزیمی بر روی عملکرد و وزن ارگانهای سیستم ایمنیدر جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
8 بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دانه سماق بر برخی از فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
9 بررسی اثرات سطوح مختلف دانه زیره سیاه بر ترکیب اسید های چرب گوشت ران و وزن اندام های داخلی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
10 بررسی اثرات سطوح مختلف دانه زیره سیاه بر ترکیب اسیدهای چرب گوشت ران و وزن اندم های داخلی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
11 بررسی تاثیر تزریق داخل تخم مرغی اسید آمینه گلوتامین بر کیفیت جوجه یکروزه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
12 بررسی تاثیر سطوح مختلف ترتونین جیره بر وضعیت روده و مورفولوژی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
13 تاثیر اسانس پونه و آویشن بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین های ژاپنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
14 تاثیر افزودن بتائین و بتاپلاس به چیره بر مواد مغذی و رنگ گوشت ران جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
15 تاثیر زردچوبه بر جوجه درآوری، کیفیت و فراسنجههای خونی جوجههای تازه هچ شدهاز مرغهای مادر بومی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
16 تاثیر سطوح مختلف پودر پیاز قرمز بر عملکرد و خصوصات لاشه در جوجه های گوشتی نر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
17 تاثیر سطوح مختلف مخلوط آویشن و پونه بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
18 تاثیر مکمل نمکهای صفراوی طیور بر عملکرد رشد و مصرف خوراک جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست
19 تاثیر مکمل نمکهای صفراوی طیور بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست
20 تاثیر منابع آلی و معدنی روی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و اندامهای داخلی بلدرچینهای ژاپنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی
21 تاثیر منابع آلی و معدنی روی بر کیفیت استخوان و فراسنجه های خونی بلدرچین های ژاپنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی
22 تاثیر یک پروبیوتیک، پری بیوتیک و سینبیوتیک تجاری بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
23 عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف ال ترئونین در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
24 مطالعه مقایسه ای تاثیر خیساندن جو ومکمل سازی آنزیم روی عملکرد و خصوصیات لاشهجوجه های گوشتی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
25 مقایسه اثر سطوح مختلف پودر مرزه با آنتی بیوتیک بر افزایش وزن جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم