دکتر رشید قدیری

دکتر رشید قدیری استادیار حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر رشید قدیری

Dr. Rashid Ghadiri

استادیار حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی اجتماعی تحقیقات مقدماتی بر مبنای اصل حتمیت و قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
2 مبانی کیفر گذاری سرقت های تعزیری مبتنی بر سیاست جنایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
3 مهمترین ضوابط و معیارها در شناسایی جرایم منافی عفت در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امر به معروف و نهی از منکر و نقش پیشگیرانه آنها از جرم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
2 بررسی تنبیه کودک در فقه امامیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی
3 بررسی جرایم آمران به معروف و ناهیان از منکر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
4 بررسی حقوق بزه دیده در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتیدر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
5 بررسی مسیولیت مدنی معلم ناشی از فعل دانش آموز در حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی
6 حریم خصوصی و امر به معروف و نهی از منکر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران
7 حمایت از بزه دیده درمرحله دادرسی و اجرای حکم (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
8 حمایت از حقوق بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
9 راه ها و ادله ی اثبات و نفی نسب در فقه و حقوق (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی
10 سیاست جنایی ایران در جرم انگاری جرایم ناقص علیه امنیت (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران