دکتر ناصر همدمی

دکتر ناصر همدمی دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر ناصر همدمی

Dr. Naser Hamdami

دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بسته بندی تحت اتمسفر اصلاح شده بر خصوصیات فیزیکی و شمیایی دانه های انار طی نگهداری در دماهای متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 10، شماره: 3
2 اثر پیش تخمیر و دمای انجماد خمیر نان سنگک بر فعالیت مخمر و حجم نان سنگک (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 45، شماره: 1
3 اثر پیش تیمار خشک کردن بر برخی ویژگی های کیفی در بامیه قنادی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 49، شماره: 4
4 اثر دما و سرعت انجماد بر کیفیت و مورفولوژی کریستال های یخ در گوشت گوسفند (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 27، شماره: 1
5 اثر رفع انجماد تحت میدان الکتریکی ولتاژ بالا بر ویژگی های کیفی و میکروبی گوشت گوسفند (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 32، شماره: 3
6 اثر زانتان، مونو و دی گلیسیرید و رقم برنج بر ویژگی های فیزیکی و حسی کنسرو آن در طی نگهداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 12
7 اثر ضخامت خمیر و پیش تخمیر بر کیفیت خمیر منجمد سنگک و نان حاصل از آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 9، شماره: 13
8 اثر غلظت های یون کلسیم و نمک و دمای آب نمک گذاری بر تغییرات بافت، تراوش و تورم پنیر فتای فراپالاش (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 13، شماره: 1
9 اثر مدت پیش تخمیر و نگهداری به صورت منجمد بر کیفیت خمیر سنگک منجمد و نان حاصل از آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 10، شماره: 3
10 بررسی تغییرات رنگ و بافت خرمای ( رقم کبکاب) بسته بندی شده تحت فشار اتمسفری یا خلا طی انبارداری در دماهای مختلف (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 42، شماره: 2
11 بررسی تغییرات ضریب انتشار و چروکیدگی خرما (رقم برحی در مرحله خلال) در طی خشک کردن با استفاده از خشک کن قفسه ای (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 41، شماره: 1
12 بررسی تغییرات ویژگی های کیفی خلال سیب زمینی طی خشک کردن مقدماتی و پایان سرخ کردن (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 45، شماره: 1
13 بررسی سینتیک اکسیداسیون و ویژگی های میکروبی گوشت سینه مرغ رفع انجماد شده تحت میدان الکترواستاتیک با ولتاژ بالا (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 11، شماره: 1
14 بررسی سینتیک خرما (واریته برحی) و برخی خصوصیات فیزیکی آن در طی خشک کردن (اندازه گیری و مدل سازی) (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 41، شماره: 1
15 بررسی ضریب نفوذ موثر قندهای احیاءکننده و سینتیک تغییرات بافت خلال سیب زمینی طی آنزیم بری در آب داغ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 5
16 بررسی ویژگی های کدوی خشک شده در طی فرآیند بازجذب آب در دماها و نسبت های مختلف ماده خشک به آب (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 50
17 بهینه سازی شرایط استخراج آلژینات سدیم از جلبک قهوه ای ایرانی به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 29، شماره: 4
18 بهینه سازی شرایط رنگبری ملانوئیدین ها با پودر کربن فعال و تعیین توزیع وزن مولکولی آن-ها با استفاده از کروماتوگرافی ژل تراوایی (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 3
19 تاثیر آنزیم بری، پیش خشک کردن و شرایط سرخ کردن بر روی خصوصیات کیفی خلال سیب زمینی سرخ شده (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 1
20 تاثیر سرعت همزدن و دمای آب بر ویژگی های کدوی خشک شده طی فرآیند بازجذب آب (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 45، شماره: 2
21 تاثیر شرایط انجماد و سرخ کردن نهایی بر ویژگی های فیزیکی ناگت مرغ (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 27، شماره: 3
22 تعیین ضریب نفوذ رطوبت در پنیر سفید ایرانی طی مرحله آب نم کگذاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 49
23 تعیین ضریب نفوذ رطوبت در پنیر سفید ایرانی طی مرحله آب نم کگذاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 47
24 تغییر ویژگی های کیفی و سینتیک افت قندهای احیاکننده در خلال سیب زمینی طی آنزیم بری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 13
25 تولید و ارزیابی خواص رئولوژیکی و حسی نان تافتون حاوی دانه روغنی بزرک (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 12، شماره: 48
26 خواص فیلم میکروکامپوزیت زیین حاوى مونت موریلونیت اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 2، شماره: 1
27 خواص مکانیکی، ممانعتی و حرارتی فیلم های نانوکامپوزیت زئین حاوی مونت موریلونیت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 16، شماره: 3
28 سینتیک افت رطوبت و مقایسه کیفیت ورقه های گوجه فرنگی در مرحله خشک شدن با سه روش: خشک کردن خورشیدی، آفتابی سنتی و هوای خشک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 48
29 سینتیک افت رطوبت و مقایسه کیفیت ورقه های گوجه فرنگی در مرحله خشک شدن با سه روش: خشک کردن خورشیدی، آفتابی سنتی و هوای خشک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 471
30 سینتیک تولید و خروج قند های احیاء کننده و تغییر رنگ خلال سیب زمینی طی آنزیم بری در آب داغ (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 47، شماره: 1
31 مدل سازی عددی سه بعدی انتقال حرارت در پنیرسفید تهیه شده به روش اولترافیلتراسیون (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 41، شماره: 2
32 مدلسازی پدیده های درگیر در رسیدن پنیر سفید تولید شده به روش فراپالایش پس از نمکپاشی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 45، شماره: 1
33 مدلسازی سینتیک واکنش های پروتئولیز و لیپولیز طی رسیدن پنیر سفیدUF در دماهای متفاوت (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 43، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر انجماد بر نگهداری نان نیم پخت بربری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
2 اثر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده بر رشد میکروبی و بافت نان سنگک نیم پخته (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
3 اثر ترکیبات اتمسفری بر عمر ماندگاری انار بسته بندی شده تحت اتمسفر اصلاح شده (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
4 اثر دما بر سرعت تنفس دانه های انار (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
5 اثر دما بر سینتیک خروج قندهای احیاءکننده از سیب‌زمینی طی آنزیم بری (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
6 اثر دما و زمان فرایند حرارتی بر خواص کیفی کنسرو زیتون سبز (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
7 اثر رفع انجماد تحت امواج رادیویی برکیفیت محصولات غذایی منجمد (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
8 اثر زمان و دمای خشک کردن بر ویژگیهای فیزیکی و کیفی پسته (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
9 اثر میدان الکترواستاتیکی ولتاژ بالا بر نگهداری مواد غذایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
10 اثر نمک و pH بر ویسکوزیته شیر تغلیظ شده به روش فراپالایش (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
11 استخراج آلژینات از جلبک دریایی قهوه ای (Nizimuddinia Zanardini) به کمک مایکروویو (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
12 استفاده از تکنولوژی نوین خشک کردن الکتروهیدرودینامیکی به منظور استفاده در صنایع خشکبار (مقاله مروری) (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
13 امکانسنجی استفاده از مواد تغییر فاز دهنده به منظور حفظ دمای گوشت طی نوسانات دمایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
14 اندازه گیری و مدل سازی برخی خواص ترموفیزیکی تخم مرغ طی پاستوریزاسیون (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
15 Survey the properties of frozen Button mushroom under the effect of macrowaves (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
16 بررسی استخراج و خصوصیات پکتین از پوست هندوانه (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
17 بررسی اثر استفاده از فرایند الکتروهیدرودینامیک روی ضریب انتقال حرارت در سطح طی فرایند خشک کردن (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
18 بررسی اثر انجماد به کمک امواج مایکروویو بر پارامترهای کیفی ریز ساختار گوشت گوسفندی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
19 بررسی تاثیر زمان تخمیر و دمای پخت بر روی ضریب هدایت حرارتی در نان سنگک نیم پخت در طی پخت (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
20 بررسی تغییرات بافت خرما در طول انبارداری (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
21 بررسی تغییرات ضریب دیفوزیون آب با زمان تخمیر و دمای پخت، در نان سنگک نیم پخت شده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
22 بررسی تغییرات غلظت گاز سرفضای دانه های انار بسته بندی شده تحت اتمسفر اصلاح شده (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی
23 بررسی توانایی پکتین استخراج شده از پوست هندوانه در ایجاد کف (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران
24 بررسی عوامل موثر بر بیاتی نان، روش های ارزیابی و ترکیبات موثر در جلوگیری از بیاتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
25 بررسی وابستگی میزان تخلخل و هدایت حرارتی نان سنگک نیم پخت شده در دماهای پخت متفاوت در طی پخت (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
26 بهینه سازی فرایند تولید خاویار با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
27 بهینه سازی فرایند سرخ کردن تحت خلا خلال سیب زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
28 تاثیر پیش سرد کردن بر کیفیت خمیر سنگک منجمد و نان حاصل از آن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
29 تاثیر شرایط انجماد و سرخ کردن نهایی بر خصوصیات فیزیکی ناگت مرغ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
30 تأثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و افزودن صمغ زانتان بر کیفیت نان سنگک (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی
31 تأثیر فرایند پیش خشک کردن بر خصوصیات کیفی خلال سیب زمینی سرخ شده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
32 تعیین عمر ماندگاری و خصوصیات کیفی دانه های انار بسته بندی شده تحت اتمسفر اصلاح شده (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
33 تعیین منحنی های همدمای جذبی پودر خرما رقم استعمران و برازش مدل های مختلف برای آن (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
34 خشک کردن ورقه های موز به شیوه الکتروهیدرودینامیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
35 خواص فیزیکوشیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن شترمرغ (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
36 روش های کاهش مصرف آب در صنایع غذایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
37 روشهای نوین استخراج پکتین (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
38 ساخت و تعیین خصوصیات مکانیکی و ممانعتی فیلم بسته بندی زئین- مونت موریلونیت (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی
39 کاربرد مدل سازی در بسته بندی مواد غذایی تحت اتمسفر اصلاح شده (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
40 کاربرد میدان الکتریکی ولتاژ بالا در رفع انجماد مواد غذایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
41 مدلسازی انتقال حرارت طی پاستوریزاسیون حرارتی تخم مرغ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
42 مدلسازی ایزوترم جذب و دفع پسته (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
43 مدلسازی ریاضی سینتیک خشک کردن لایه نازک پسته با استفاده از خشک کن کابینتی (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
44 مدلسازی ریاضی فرآیند خشک کردن ورقههای به، به کمک خشککن هوای داغ (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
45 مدلسازی سینتیک خشک کردن خرما واریته برحی در مرحله خلال با استفاده از جریان هوای گرم (دریافت مقاله) همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی
46 مدلسازی عددی انتقال دو بعدی حرارت طی فرایند حرارتی خاویار (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی