دکتر محمد امین حجازی

دکتر محمد امین حجازی دانشیار موسسه بیوتکنولوژی شمال غرب

دکتر محمد امین حجازی

Dr. Mohammad Amin Hejazi

دانشیار موسسه بیوتکنولوژی شمال غرب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ۱۶S-Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis Assay for Discriminating Potentially Probiotic Lactobacillus Species Isolated from Traditional Dairy Products (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 25، شماره: 2
2 اثر سیتوکینین بر رشد و فیزیولوژی دونالیلا سالینا (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 1
3 استخراج لیپید از ریزجلبک Dunalliela sp. با به کارگیرى امواج اولتراسونیک (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 4، شماره: 4
4 بررسی امکان تولید سوخت بیودیزل از میکروجلبک (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 11، شماره: 2
5 بررسی بیان ژن های کلیدی مسیر بیوسنتز بتا کاروتن در Dunaliella salina تحت شرایط متفاوت نور و شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 4، شماره: 12
6 بهینه سازی شرایط نوری با تاثیر بر رشد و تولید فایکوسیانین در ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 48
7 تاثیر بیودیزل تولید شده از میکروجلبک بر متغیرهای عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزل پاشش غیرمستقیم (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 4، شماره: 2
8 تنوع زیستی سه جدایه ایرانی ریزجلبک Dunaliella و پتانسیل بالقوه آن ها برای کاربردهای بیوتکنولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 3
9 جداسازی و شناسایی باکتری های لاکتیکی موجود در پنیر سنتی کوزه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 14، شماره: 3
10 جداسازی و شناسایی باکتری های لاکتیکی موجود در پنیر سنتی کوزه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 14، شماره: 3
11 جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتری های لاکتوباسیلوس با پتانسیل پروبیوتیکی از شیر گاوی و ماست سنتی شهرستان خوی (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 12، شماره: 48
12 خالص سازی نسبی و بررسی خصوصیات باکتریوسین های تولید شده توسط دو ایزوله لاکتوباسیلوس پلانتاروم بومی آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 15، شماره: 83
13 شناسایی مولکولی باکتری های با پتانسیل پروبیوتیکی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان بر اساس ژن ۱۶S rDNA (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 13، شماره: 3
14 شناسایی مولکولی باکتری های با پتانسیل پروبیوتیکی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان بر اساس ژن ۱۶S rDNA (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 13، شماره: 3
15 طراحی و بهینه سازی محافظ انجمادی بر پایه نانوسلولز برای افزایش قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس برویس JN368471.1 در طی فرایند خشک کردن انجمادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A review on bacteriocins as food biopreservatives (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی نوآوری در فراوری مواد غذایی
2 آزمونin vitro جدایه های لاکتوباسیلوس با پتانسیل پروبیوتیک پنیر محلی شمال ایران (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
3 آنالیز بیوانفورماتیکی توالی های ساده تکراری بیان شده (EST-SSR)و طراحی آغازگر در ریزجلبک Dunaliella (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
4 آنالیز بیوانفورماتیکی توالی های ساده تکراری بیان شده (EST-SSR)و طراحی آغازگر در ریزجلبک Dunaliella salina (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
5 اثر امواج فرابنفش بر میزان تولید بتاکاروتن در ریزجلبک سبز دونالیلا سالینا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 اثرهورمون گیاهی اکسین بر رشد و محتوی رنگدانه های Dunaliella salina (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
7 ارزیابی پارامترهای موثر در فرایند استخراج لیپید از ریزجلبک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
8 ارزیابی فعالیت ضد میکروبی سویه های انتروکوکسی با پتانسیل پروبیوتیک جدا شده از پنیر خانگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
9 ارزیابی قابلیت تولید باکتریوسین توسط سه لاکتوباسیلوس پلانتاروم بومی کشور توسط آنزیم های پروتئولیتیک (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
10 استفاده از تکنیک RAPD-PCRجهت بررسی تنوع ژنتیکی لاکتوباسیلوسها با پتانسیل پروبیوتیکی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
11 استفاده از مواد قندی و محیط های کمپلکس به عنوان کرایوپروتکتانت برای افزایش زنده مانی اسید لاکتیک باکتری ها طی خشک کردن انجمادی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
12 استفاده از میکروجلبک جهت کاهش میزان گازهای آلاینده انتشار یافته از موتور موتور دیزل (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
13 Carbon dioxide removal using Dunaliella salina cultivated in a hollow fiber membrane photobioreactor (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
14 Identification of morpho-physiological markers associated with drought tolerance in barley cultivars (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
15 Introduction of a long chain polyunsaturated fatty acid producing indigenous microalga Dunaliella (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
16 Milking of microalgae: Production and extraction of β-carotene in two-phase bioreactors (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
17 Nanotechnology applications in food science. Now & future (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
18 The challenge to desication of probiotic living cells (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی نوآوری در فراوری مواد غذایی
19 The effect of process fac tors on p article siz e of nanostructured lipid car riers contain ing beta c arotene (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران
20 Total lipid and omega-3 fatty acid composition of two indigenous Dunaliella (CH2 and SH33) in response to the extremely high CO2 concentration (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
21 باکتری های اسید لاکتیک و غذاهای فراویژه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
22 بررسی خواص ضد باکتریایی پپتیدهای زیست فعال در خمیرترش (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
23 بررسی اثر pH و آنزیم بر روی مواد بازدارنده تولید شده توسط 5 ایزوله لاکتوباسیلوس پلانتاروم بومی ایران (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
24 بررسی اثر پوست انار رویAlicyclobacillus acidoterrestrisبه عنوان یک نگهدارنده طبیعی عملگر (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
25 بررسی اثر تجویز خوراکی آستاگزانتین بر برخی فاکتورهای ایمنی (میزان فعالیت لایزوزیم و قدرت ضدباکتریایی سرم و موکوس) ماهی اسکار سفید Astronorus ocellatus (دریافت مقاله) همایش منطقه ای شیلات و آبزیان
26 بررسی اثر عوامل محیطی بر عملکرد فتوسنتز دونالیلا سالینا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
27 بررسی امکان استفاده از پلی مورفیسم ژن 16SrDNA کلروپلاستی در شناسایی و طبقه بندی ریزجلبک دونالیلا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
28 بررسی امکان تولید سوخت بیودیزل از میکروجلبک (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
29 بررسی پروفیل مولکولی ITS جلبک دونالیلای بومی به عنوان تولید کننده بتاکاروتن (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
30 بررسی تنوع ژن 16s rDNA لاکتوباسیلوس های موجود در محصولات لبنی سنتی منطقه کلیبر ، اهر و ماکو آذربایجان با استفاده از تکنیک ARDRA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
31 بررسی تنوع ژنتیکی آگروباکتریوم های بومی ایران با استفاده از BOX-PCR (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
32 بررسی تنوع ژنتیکی سویه های ایرانی جلبک شورپسند Dunaliella به روش PCR-RFLP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
33 بررسی تنوع ژنتیکی لاکتوباسیلوس های موجود در محصولات لبنی سنتی شهرستان هریس با تکنیک RAPD-PCR (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
34 بررسی تولید کاروتنوئید توسط باکتری Halorubrum chaoviator sp. TBZ126 جداشده از شمال غرب ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
35 بررسی خصوصیت کاهش کلسترول پروبیوتیک های جدا سازی شده از محصولات لبنی سنتی موجود در موسسه بیوتکنولوژی غرب و شمال غرب کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
36 بررسی خصوصیت کاهش کلسترول پروبیوتیک های جدا سازی شده از محصولات لبنی سنتی موجود در موسسه بیوتکنولوژی غرب و شمالغرب کشور (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
37 بررسی روابط فیلوژنتیکی جلبک دونالیلابا استفاده از ژن های rbcl و cox1 ،ITS (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
38 بررسی روش مقابله با باکتری Alicyclobacillus acidoterrestrisدر آب میوه به کمک عصاره های هسته انگور قرمز (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
39 بررسی سینیتیک جذب آنیون نیترات توسط جلبک میکروسکوپی Chlorella vulgaris در اکوسیستم های آبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
40 بررسی فعالیت ضدمیکروبی باکتریهای با پتانسیل پروبیوتیکی جداسازی شده از محصولات لبنی آذربایجان برعلیه پاتوژن های روده ای وغذازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
41 بررسی گونه های مختلف لاکتوباسیلو س های با پتانسیل پروبیوتیکی در پنیر و ماست سنتی مناطق مختلف آذربایجان بر اساس الگوی تخمیر کربوهیدراتها (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
42 بررسی میزان جذب کلسترول و قابلیت مهارکنندگی باکتریهای بیماریزا توسط باکتریهای با پتانسیل پروبیوتیکی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
43 بررسی میزان لیپید 61 ایزوله جلبک بومی دونالیلا جهت استفاده در تولید بیودیزل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
44 بهینه سازی استخراج روغن از ریزجلبک Dunaliella Sp. با استفاده از حلالهای هگزانو ایزوپروپانول با درجه خوراکی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
45 بهینه سازی فرایند تولید خاویار با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
46 بهینه‌سازی پارامترهای انعقاد الکتریکی در برداشت ریزجلبک از محیط کشت به منظور تولید محصولات خوراکی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
47 تصفیه بیولوژیکی نیترات با استفاده از ریز جلبک کلرلا ولگاریس از فاضلاب مصنوعی وبررسی اثر دما در سرعت حذف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
48 تعیین سطح بهینه غنی سازی بیومس آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia fransiscana) با بتاکاروتن استخراج شده از جلبک دونالیلا براساس میزان پرشدگی روده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان
49 جداسازی و شناسایی باکتریوسین ها از یک گونه ی باکتریایی پاتوژن گیاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
50 جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی لاکتوباسیل های با پتانسیل پروبیوتیکی از محصولات لبنی سنتی آذربایجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
51 جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی لاکتوباسیل های با پتانسیل پروبیوتیکی از محصولات لبنی سنتی آذربایجان(اهرو ماکو) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
52 جداسازی و شناسایی لاکتوباسیلوس های دارای پتانسیل پروبیوتیکی از ماست و پنیر سنتی شهرستان کلیبر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
53 چگونگی اثر امواج اولتراسوند با شدت پائین ، بر ساکارومایسز سرویزیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
54 حذف آنیون های نیترات و فسفات با استفاده از ریز جلبک Chlorella vulgarisو بررسی اثر گاز کربن دی اکسید در سرعت حذف (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
55 رابطه پراکنش باکتری های هسته یخ مثبت و بروز خسارت سرمازدگی در برخی محصولات کشاورزی کشور (دریافت مقاله) همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی
56 رفتارهای فیزیولوژیک متفاوت ایزوله های ایرانی Dunaliella در شوری های مختلف (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
57 روابط فیلوژنتیکی ایزوله های دونالیلای بومی دریاچه ارومیه براساس ناحیه (ITS(Internal Transcribed Spacer (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
58 روابط فیلوژنتیکی ایزولههای بومی ریزجلبک دونالیلای آبهای شور ایران براساس ناحیهITS (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
59 شناسایی جمعیت میکروبی لاکتوباسیلوس و انتروکوکسی در محصولات لبنی سنتی بر اساس توالی یابی ژن 16SrDNA (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
60 شناسایی دو ایزولهی بومی دریاچه ارومیه براساس ژنهای هستهای و اندامکی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
61 شناسایی گونه های انتروکوکسی با پتانسیل پروبیوتیکی جدا شده از پنیر سنتی شهرستان کلیبر با استفاده از توالی یابی و برش آنزیمی ژن 16SrDNA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
62 شناسایی منشاء گون های شیر با استفاده از تکنیکهای مولکولی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
63 شناسایی مولکولی و آنالیز تنوع ژنتیکی ریز جلبک Dunaliella بر اساس ژن cob (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
64 گزینش بین 41 ایزوله جلبک تک سلولی از نظر میزان تولید قند محلول به منظور استفاده در تولید زیست سوخت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
65 مدل سازی رشد دونالیلا سالینا در شرایط متفاوت شوری، نیترات و دما (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
66 مدلسازی عددی انتقال دو بعدی حرارت طی فرایند حرارتی خاویار (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
67 مطالعه تاثیر آلودگی بیولوژیکی بر کشت ریزجلبک در مقیاس بزرگ با هدف استفاده در آبزی پروری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
68 مطالعه راندمان تولید پودر لاکتوباسیلوس های با پتانسیل پروبیوتیک جدا شده از پنیر محلی مازندران به روش خشک کن انجمادی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
69 مطالعه سمیت در مصرف سیب زمینی تراریخته بیان کننده ژنcry1Abبا استفاده از مدل حیوانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
70 مقایسه تاثیرپذیری فعالیت کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز از شرایط محیطی با استفاده از روش RSM در Dunaliella salina (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
71 مقایسه حساسیت پاتوژن های غذایی به مواد بازدارنده تولید شده توسط 3 ایزوله لاکتوباسیلوس پلانتاروم بومی ایران (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
72 نگهداری پروبیوتیک ها با خشک کردن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران