دکتر محمد علیزاده

دکتر محمد علیزاده استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه

دکتر محمد علیزاده

Dr. Mohammad Alizadeh

استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.