دکتر غلامعلی کجوری

دکتر غلامعلی کجوری استاد تمام علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

دکتر غلامعلی کجوری

Dr. Gholamali Kajori

استاد تمام علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات تجویز خوراکی نانوذره سلنیوم و سلنیت سدیم بر فراسنجه های خونی بزهای سانن آبستن کلون و غیرکلون و نتاج آن ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 15، شماره: 2
2 ارزیابی اشتقاق قاعده ای- راسی الکتروکاردیوگرام الاغ (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 4، شماره: 4
3 بررسی اثر نانوذره سلنیم و سلنیت سدیم بر بیان ژن لپتین در جفت میش های آبستن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 73، شماره: 4
4 بررسی سرمی بیماری اسهال ویروسی گاوان در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 3
5 بررسی مقایسه ای اثرات نانوذرات سلنیوم و سلنیت سدیم بر فاکتورهای خونی گوسفند (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 6، شماره: 1
6 تاثیر تجویز خوراکی نانو ذرات سلنیوم بر میزان فاکتور رشد شبه انسولینی ۱ (IGF-۱) در بره های نر نابالغ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 11، شماره: 1
7 تعیین پارامترهای خونی و بیلی روبین سرم از بدو تولد تا ۴۲ روزگی در گوساله نژاد هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 9، شماره: 3
8 تعیین فراوانى، گونه و ضایعات پاتولوژیک نماتود استرتاژیا در گوسفندان کشتار شده در شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 22، شماره: 3
9 تغیین غلظت سرمی کلسیم، فسفر و منیزیوم گاوان مبتلا به تب شیر در شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 4
10 ضربانهای زودرس بطنی در گاو مشکوک به میوکاردیت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 8، شماره: 1
11 مروری بر هموگلوبینوری پس از زایش و ارتباط آن با برخی عوامل مستعد کننده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر تزریق وریدی وراپامیل و ارزیابی خواص آریتمی زایی آن در الاغ (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
2 پایش تغییرات سطوح سرمی آلبومین و گلوبولین بره ها در پاسخ به تلقیح واکسن بروسلا ملی تنسیس سویه Rev1 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
3 سندرم گاو زمین گیر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
4 عوارض مادرزادی ویروس BVD در گوساله تازه متولد شده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
5 کوری مادرزادی در گوساله در اثر کمبود ویتامین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
6 گزارش یک مورد scoliosis در یک راس اسب عرب ساله (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران