دکتر علی کدیور

دکتر علی کدیور دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

دکتر علی کدیور

Dr. Ali Kadivar

دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر استرس حرارتی بر تولید نیتریک اکساید و بیان ژنی دو آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز در سلول های سرتولی گوسفند (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 10، شماره: 1
2 اثر مصرف غذا بر بیان ژنی گیرنده های فعال کننده تکثیر پروکسیزومی در فولیکول F۱ مرغان مادر گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 10، شماره: 2
3 اثر منشا پدری و عوامل محیطی بر روی صفات تولیدمثلی تعدادی از تلیسه های هلشتاین در استان اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 14، شماره: 2
4 Feasibility of long-term ovine epididymal spermatozoa preservation in a simple extender containing egg yolk (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری دامداری دوره: 8، شماره: 1
5 The eff ects of extenders containing proline and glutamine on oxidative stress and motion parameters of stallion semen during cold storage (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 11، شماره: 1
6 بررسی الگوی الکتروفورزی پروتئین های ترشحات رحمی و ارتباط آن با ساختارهای تخمدانی و استروئیدهای سرم خون شتر یک کوهانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 15، شماره: 1
7 بررسی تاثیر میواینوزیتول- سدیم سیترات و سرم بر قابلیت تکاملی جنین های گاوی شبیه سازی شده عاری از زوناپلوسیدا (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 10، شماره: 1
8 تاثیر ال-کارنیتین بر شاخص های اسپرمی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در سمیت ناشی از بوسولفان در مدل حیوانی موش صحرایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 15، شماره: 2
9 تجزیه و تحلیل صفات تولیدمثلی گاوهای هلشتاین در تعدادی از گاوداری های شهرکرد (1387 تا 1393) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 1
10 تعیین جنسیت پیش از تولد جنین در اسب با استفاده از DNA آزاد جنینی موجوددر خون مادیان آبستن (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 1
11 تعیین عوامل موثر بر صفات تولیدمثلی تلیسه های هلشتاین در شهرکرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 10، شماره: 2
12 طراحی و ساخت نرم افزار آموزشی سونوگرافی دستگاه تولیدمثل گاو ماده (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 2
13 معرفی ژنهای مرجع برای تجزیه و تحلیل یافته هایRT-qPCRدر اسپرم منجمد نریان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 1
14 نقش حفاظتی تائورین در مقابله با اثرات سمی نانونقره بر تحرک اسپرم گوسفند در آزمایشگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی یک روش کارآمد استخراجDNAآزاد جنینی از پلاسمای مادر (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 Identification of key genes and signaling pathways in comparative transcriptome analysis of bovine mammary epithelial cells challenged with Escherichia coli (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران
3 Production of a high performance recombinant yeast secreting equine follicle stimulating hormone (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
4 USING THE MULTIPLEX-PCR METHOD FOR DETECTION FOUR VENEREAL BACTERIA (TAYLORELLA EQUIGENITALIS، KLEBSIELLA PNEUMONIAE، PSEUDOMONAS AERUGINOSA AND STREPTOCOCCUS ZOOEPIDEMICUS) FROM THE MARE’S CLITORAL SAMPLES (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
5 بررسی چندشکلی اگزون 1 ژن BMP15 در مرغان بومی اصفهان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
6 پیش بینی احتمال سقط در گاوهای شیری استان اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
7 پیش بینی احتمال سقط گاوهای شیری با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک باینری (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار