دکتر مصطفی کرباسیون

دکتر مصطفی کرباسیون  استادیار توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر مصطفی کرباسیون

Dr. Mostafa karbasioun

استادیار توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پتانسیل انرژی باد در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 29، شماره: 3
2 تبیین چارچوب مفهومی-کاربری استفاده از انرژی تجدید پذیر در مناطق روستایی با محوریت منابع زیست توده (موردمطالعه: روستای نوآباد چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 3
3 عوامل تاثیرگذار بر قصد استفاده کشاورزان از زنبور براکون در مبارزه با آفت کرم هلیوتیس (.Heliothis spp)گوجه فرنگی در شهرستان طارم (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 15، شماره: 2
4 گیاهان دارویی خودرو در استان چهارمحال و بختیاری و نقش آن ها در توسعه گردشگری گیاهان دارویی و اشتغال زایی جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی سطح پایداری روستاهای نمونه گردشگری بر اساس مدل بارومتر پایداری (موردمطالعه: شهرستان بروجن) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
2 بررسی سطح پایداری روستاهای نمونه گردشگری بر اساس مدل بارومتر پایداری (موردمطالعه: شهرستان بروجن) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
3 بررسی عوامل موثربرمشارکت و رضایتمندی باغداران ازطرح های آبیاری قطره ای درشهرستان سمیرم اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
4 بررسی نقش ویژگی های شخصیتی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه دولتی شهرکرد در کارآفرینی آنان پس از فراغت از تحصیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
5 تحلیل اثر قابلیتهای سازمانی موثر بر سیستم تولید با رویکرد MADM مطالعه موردی:کارخانه تولید و مونتاژ موتورسیکلت ایساتیس سامان یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
6 تحلیل وضعیت شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی با استفاده از تکنیک SWOT (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 شناسایی و رتبه بندی قابلیتهای سازمانی موثر بر سیستم تولید با تکنیک AHP و Topsis (مطالعه موردی:کارخانه تولید و مونتاژ موتورسیکلت ایساتیس سامان یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
8 کار آفرینی روستایی و نقش آن در توسعه پایدارروستایی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
9 نقش کار آفرینی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی