دکتر ایرج کریمی

دکتر ایرج کریمی دانشیار پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

دکتر ایرج کریمی

Dr. Iraj Karimi

دانشیار پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات عصاره الکلی گیاه برنجاسف (Achillea talagonica) بر التیام زخم های پوستی ناشی از سوختگی در خرگوش (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 7، شماره: 2
2 اثرات مقایسهای عصاره بدن کرم خاکی و فنی تویین سدیم بر ترمیم زخم بخیه در ماهی طلایی Carassius auratus (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 5، شماره: 4
3 ارزیابی تاثیر تزریق داخل عضلانی هورمون رشد بر تغییرات هیستومورفومتری صفحه رشد استخوان ها در خرگوش نابالغ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 11، شماره: 1
4 ارزیابی رادیوگرافی و هیستولوژی روند ترمیم شکستگی استخوان زند زیرین کبوتر:تثبیت داخلی با استفاده از پر به عنوان یک گرافت خودی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 2
5 Histopathological Investigation of the Effect of Ozonated Water on Skin Ulcer Healing Process in Isolation Stress Mouse Model (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 27، شماره: 125
6 In vitro and in vivo studies of cytotoxic effects of FeSO۴ nanoparticles (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 23، شماره: 1
7 Parasitological and pathological findings of coccidiosis in an experimental infection caused by Eimeria ahsata in lambs (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 2
8 بررسی اثرات درمانی ازن تراپی به روش تزریق داخل صفاقی بر ترمیم زخم پوست در مدل تجربی خرگوش (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 16، شماره: 1
9 بررسی تجربی بیماری زایی لستریا ایوانووی در موش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 8، شماره: 2
10 بررسی تغییرات برخی از آنزیمهای سرم خون بزها در پولیوآنسفالومالاسی تجربی با سولفید (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 54، شماره: 3
11 بررسی شاخص های انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی در آلوده سازی تجربی گوسفند با آیمریا آهساتا (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 15، شماره: 1
12 بررسی مقایسه ای اثر کیتوزان و کیتوزان به همراه هیالورونیک اسید بر روی التیام زخم در موش صحرایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 15، شماره: 1
13 بیمه های بهداشتی درمانی حمایتی در دنیا: مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 3
14 پاسخ های ریوی رت های مواجه شده با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم به صورت تزریق داخل نایی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 18، شماره: 3
15 خصوصیات فیلوژنتیکی ویروس کمخونی عفونی جوجه یافت شده در جوجه های گوشتی استان چهار محال و بختیاری، ایران (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 13، شماره: 1
16 طراحی الگوی رقابت در ارائه خدمات بیمارستان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 1، شماره: 3
17 گزارش لیومیوسارکوم مهبل در یک گاو شیری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 24، شماره: 3
18 مطالعه آناتومیک سم، به منظور دستیابی به الگویی مناسب برای سم چینی در گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 2
19 مطالعه اثر ژل عصاره های گل میخک و ریواس بر ترمیم زخم پوست در موش صحرایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 9، شماره: 2
20 مطالعه هیستوپاتولوژی بیضه پس از القای واریکوسل در سگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 9، شماره: 1
21 مقایسه اثرات هپارین استاندارد و دالتپارین در پیش گیری از چسبندگی در التهاب عفونی و غیرعفونی پرده صقاق در موش بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 3
22 مقایسه هیستومورفولوژی غده آدرنال در سنین مختلف گوسفند و بز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 26، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی هیستو پاتولوژی و سطوح سرمی آنزیمهای کبدی ، بیلی روبین ، او ره خون ، آلبومین و فاکتورهای خونی گوسفندان مبتلا به فاسیولوز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
2 مقایسه روش های استخراج DNA از بافت ریه گوسفند در شرایط قالب گیری شده در پارافین وفیکس شده در فرمالین (FFPE) در زمان های مختلف نگهداری قالب (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران