دکتر احمد کریمی

دکتر احمد کریمی استادیار علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر احمد کریمی

Dr. Ahmad Karimi

استادیار علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بیوچار حاصل از منابع مختلف بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 35، شماره: 4
2 اثر سطوح مختلف مس و ویتامین C افزودن بر نیاز غذایی ، بر میزان کلسترول و دیگر اجزای سرم خون و تلفات جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 2
3 اثر سطوح مختلف مس و ویتامین C افزودن بر نیاز غذایی ، بر میزان کلسترول و دیگر اجزای سرم خون و تلفات جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 16
4 اثر کاربرد ماده اصلاحی ابر جاذب آب (ایگیتا) روی آب خاک، رشد گیاه و دور آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 461
5 اثر کاربرد ماده اصلاحی ابر جاذب آب (ایگیتا) روی آب خاک، رشد گیاه و دور آبیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
6 اثر نوع، اندازه و مقدار بیوچار بر برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
7 اثرات بلندمدت بیوچار حاصل از برگ خرما بر تخلخل و پایداری ساختمان خاک لوم رسی شنی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 34، شماره: 2
8 ارزیابی کمی کیفیت خاک در کاربریهای مختلف دشت شهرکرد به روش فرایند تجزیه سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
9 بررسی برخی ویژگی های کیفیت فیزیکی خاک در کاربری های مختلف اراضی در حوزه ی آبخیز بارده شهرکرد (استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
10 بررسی کیفیت باکتریایی خاک و محصول کشاورزی آبیاری شده با فاضلاب تصفیه شده شهری (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 6، شماره: 3
11 پهنه ‎بندی مقدار ماده‎آلی و توزیع اندازه ذرات خاک در کاربری های مختلف با استفاده از زمین‎آمار و سنجش از دور در حوضه آبخیز بارده استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 4
12 تاثیر سطوح مختلف رطوبت خاک در زمان آبیاری بر شاخص های رشد اندام هوایی، ریشه، عملکرد و کارایی مصرف آب خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 2
13 خصوصیات ژئومورفولوژیک کفه رسی (Claypan) و تاثیر آن بر تنزل اراضی با استفاده از فناوری سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS). مطالعه موردی: منطقه رودشت (اصفهان- ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
14 خصوصیات ژئومورفولوژیک کفه رسی (Claypan) و تاثیر آن بر تنزل اراضی با استفاده از فناوری سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS). مطالعه موردی: منطقه رودشت (اصفهان- ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
15 کارایی مصرف کود در آفتابگردان با سیستم کود- آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 40
16 کارایی مصرف کود در آفتابگردان با سیستم کود- آبیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار بیوچار حاصل از کاه گندم بر نفوذپذیری و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک لوم شنی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
2 آلودگی آبهای زیرزمینی و سطحی ناشی از استفاده از کودهای ازته در کشت و عملکرد گیاه چغندر قند (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
3 اثر بره موم در مقایسه با پروبیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
4 اثر بیوچار کاه گندم بر برخی شاخصهای کیفیت فیزیکی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
5 اثر پریبیوتیک فرماکتو در مقایسه با فورمایسین بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
6 اثر دو ترکیب گیاهان دارویی بر عملکرد جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
7 اثر زئولیت به عنوان یک ماده جاذب رطوبت بر شکل و ضرایب منحنی رطوبتی یک خاک شنی (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
8 اثر کود آبیاری به روش قطره ای - نواری بر مقدار مصرف کود در زراعت آفتابگردان (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
9 اثرات ارقام گندم و آنزیم زایلاناز بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
10 اثرات استفاده از مخلوط اسانس یا عصاره الکلی برخی گیاهان دارویی بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
11 اثرات پودر برگ توت فرنگی و غده موسیر بر وضعیت سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
12 اثرات پودر برگ توت فرنگی و غده موسیر بروضعیت آنتی اکسیدانی سرم جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
13 اثرات تنش آب بر عملکرد و درصد پروتئین ذرت علوفه ای در سیستم آبیاری قطره ای نواری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 اثرات سطوح مختلف پودر و عصاره گیاه جاشیر بر عملکرد و خصوصیات لاشه در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
15 اثرات سطوح مختلف پودر و عصاره گیاه جاشیر بر وضعیت آنتی اکسیدانی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
16 اثرات سطوح مختلف ضایعات بوجاری گندم با افزودن آنزیم و مرطوب کردن بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
17 اثرات سطوح مختلف ضایعات بوجاری گندم با و بدون عمل آوری بر ویسکوزیته ایلئومیجوجههای گوشتی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
18 اثرات سطوح مختلف ضایعات بوجاری گندم برعملکردجوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
19 اثرات قطر پلت دوره آغازین بر عملکرد و رفتار تغذیهای در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 اثرات قطر پلت دوره اغازین بر خصوصیات لاشه و اندام های داخلی دستگاه گوارش، قابلیت هضم ترکیبات مغذی و مورفولوژی روده در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
21 اثرات کم آبیاری بر اجزای عملکرد ذرت علوفه ای با سیستم آبیاری قطره ای - نواری در منطقه شهرکرد ( رابطه آب- عملکرد) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
22 اثرات کم آبیاری و کاربرد سطوح مصرف کود بر اجزای عملکرد ذرت علوفه ای در سیستم کود- آبیاری در منطقه شهرکرد ( رابطه آب- کود- عملیات) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
23 اثرات نئومایسین و پختن بر کارآیی استفاده از دانه ماشک در جیره جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
24 اثرات نوع، مقدار و اندازه ذرات بیوچار بر جرم مخصوص ظاهری و پایداری ساختمان خاک (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
25 ارزیابی اثرات میوه بلوط خام و عمل آوری شده بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
26 ارزیابی بعد فراکتالی در مدیریتهای متفاوت خاک (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
27 ارزیابی پایداری ساختمان خاک در کاربری های مختلف اراضی در حوضه آبخیز بارده (استان چهار محال و بختیاری) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
28 ارزیابی شاخص های پایداری ساختمان خاک در کاربری های مختلف اراضی در حوضه آبخیز بارده (استان چهار محال و بختیاری) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
29 ارزیابی یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاری قطره ای - نواری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
30 بررسی آبشویی برماید از کل نیمرخ خاک تحت سه مدیریت تلفیقی آبیاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
31 بررسی اثر تنش آبی بر رشد و توسعه ریشه گیاه خیار در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
32 بررسی اثرات سطوح مختلف پودر و عصاره اتانولی ترخون بر باروری، جوجه درآوری و تلفات جنینی در بلدرچین های مادر ژاپنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
33 بررسی اثرات سطوح مختلف پودر و عصاره اتانولی ترخون بر برخی صفات کیفی تخم و اجزاء لاشه در بلدرچین تخمگذار ژاپنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی و فرهنگ سازمانی در سازمان آموزش و پرورش شهر ایلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
35 بررسی تأثیر طول نوار آبده در یکنواختی توزیع آب و کود در سیستم آبیاری قطره ای - نواری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
36 بررسی تغییرات توزیع اندازهای ذرات خاک در کاربری های مختلف اراضی و بافت های مختلف در حوضه بارده، شهرکرد (استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
37 بررسی تغییرپذیری مکانی پایداری ساختمان خاک به روش الک تر در حوضه آبخیز بارده شهرکرد (استان چهارمحال و بختیاری ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
38 بررسی نقش دسترس پذیری زیستی در ارزیابی خطر آلاینده ها در خاک با توجه به دستورالعمل "حدود مجاز آلودگی خاک و آلاینده های ورودی به آن برای کاربری های مختلف" (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
39 بررسی هیدرولیک جریان در آبیاری نواری با استفاده از ترکیب مدلهای توازن حجمی و اینرسی صفر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
40 پهنه بندی زمین آماری آهک خاک در حوضه آبخیز بارده (استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
41 پهنه بندی زمین آماری فرسایش پذیری خاک در مقیاس حوزه آبخیز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
42 پهنه بندی ماده آلی و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در بخش های مختلف زمین نما (منطقه شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
43 تاثیر آبیاری با پساب شهری بر تجمع آهن در خاک تحت کشت لوبیا قرمز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
44 تاثیر آبیاری با پساب صنعتی بر تجمع سرب در خاک تحت کشت لوبیا قرمز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
45 تاثیر آلودگی نوری بر جانواران ایران (دریافت مقاله) همایش تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران
46 تاثیر سطوح مختلف رطوبت خاک در زمان آبیاری بر رشد ریشه خیار (.Cucumis sativus L) رقم یلدا در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
47 تاثیر سطوح مختلف رطوبت خاک در زمان آبیاری بر شاخصهای رشد گیاهی و عملکرد کیفی خیار(.Cucumis sativus L )رقم یلدا در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
48 تاثیر سطوح مختلف رطوبت خاک در زمان آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب خیار (.Cucumis sativus L) رقم یلدا در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
49 تاثیر مقادیر مختلف آب و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی چغندر قند (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
50 تأثیر آبیاری با پساب تصفیه شده شهری شهرکرد بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت لوبیا قرمز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
51 تأثیر آبیاری با پساب صنعتی شهرکرد بر جرم ویژه ظاهری خاک تحت کشت گیاه لوبیا قرمز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
52 تأثیر آبیاری با پساب فاضلاب شهری شهرکرد بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
53 تأثیر سطوح مختلف پودر خوشاریزه برغلظت لیپیدهای سرم جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
54 تأثیر کاربرد لجن فاضلاب شهری بر شاخص‌های رشد گیاه ذرت علوفه‌ای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
55 تأثیر کاربرد لجن فاضلاب شهری بر غلظت عناصر کم نیاز کاتیونی در خاک‌های تحت کشت ذرت علوفه‌ای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
56 تأثیر لجن فاضلاب شهری بر برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاکهای تحت کشت ذرت علوفهای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
57 ترسیب کربن آلی خاک در اراضی کویری و کشاورزی مرکز ایران (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
58 تعیین فاکتور عکس العمل کاهش نسبی اجزای عملکرد آفتابگردان در مقابل کاهش نسبی مصرف آب به روش آبیاری قطره ای - نواری در منطقه شهرکرد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
59 تغییرات برخی ویژگی های فیزیکی و فلزات سنگین خاک در آبیاری با پساب شهری (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
60 تغییرات ماده آلی و آهک خاک در کاربری ها و بافت های مختلف اراضی در حوضه بارده، شهرکرد (استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
61 تغییرپذیری برخی ویژگیهای شیمیایی خاک در کاربریهای مختلف (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
62 کاربرد مدل رایانه ای ANSWERS در برآورد رسوب حوضه خسروشیرین (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
63 گروه بندی ویژگیهای فیزیکی خاک متاثر از بیوچار کاه گندم با روش تجزیه به مولفه های اصلی و آنالیز کلاستر (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
64 محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- ارزیابی سطح آلودگی فلزات سنگین در حوضه آبخیز باغان، بوشهر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
65 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- اثر کاربرد بیوچار کود گاوی بر تخلخل کل در سه بافت خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
66 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- اثرات بلند مدت بیوچار حاصل از برگ خرما بر انواع تخلخل خاک لوم رسی شنی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
67 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- اثرات بلند مدت کاربرد بیوچار حاصل از برگ خرما بر پایداری ساختمان خاک لوم رسی شنی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
68 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- تاثیر کاربرد بیوچار حاصل از کود گاوی بر وزن مخصوص ظاهری در بافت لوم شنی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
69 مدلسازی مقادیر تبخیر از یک خاک شور تحت آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
70 مطالعه باکتری‌های شاخص آلودگی در خاک و ذرت علوفه‌ای آبیاری شده با پساب شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
71 مطالعه موردی بررسی استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری شهرکرد در مزارع کشاورزی تصفیه خانه (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
72 مقاومت فروروی خاک در اراضی بیابانی و کشاورزی (گندم و پسته) مرکز ایران (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
73 مقایسه 2 خاک و چند ماده اصلاحی از نظر نگهداری رطوبت (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
74 مقایسه برخی از شاخص های فیزیکی کیفیت خاک در کاربری های مختلف اراضی دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
75 مقایسه دو مدل اینرسی صفر و موج جنبشی در مطالعه پیشروی جریان آب در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
76 مقایسه شدت فرسایش بادی و پایداری ساختمان خاک در اراضی کویری و کشاورزی مرکز ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست