دکتر بهناز کریمی بابا احمدی

دکتر بهناز کریمی بابا احمدی استادیار علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

دکتر بهناز کریمی بابا احمدی

Dr. Behnaz Karimi baba ahmadi

استادیار علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.