دکتر سعید کریمی دهکردی

دکتر سعید کریمی دهکردی دانشیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر سعید کریمی دهکردی

Dr. Saeid Karimi dehkordi

دانشیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Is collagenolytic activity present in the blood of ruminants? (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری دامداری دوره: 11، شماره: 2
2 تاثیر استفاده از پروبیوتیک پروتکسین در ماه آخر آبستنی بر ترکیب آغوز و شیر میش های لری بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 13، شماره: 4
3 تاثیر افزودن پروبیوتیک پروتکسین بر رشد، فراسنجه های هماتولوژی و خونی بره های نژاد لری بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 31، شماره: 3
4 تاثیر افزودن پروبیوتیک پروتکسین در ماه آخر آبستنی بر وزن، فراسنجه های هماتولوژی و خونی میش های لری بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 11، شماره: 29
5 تاثیر جایگزین شیر ایرانی و خارجی بر عملکرد، فراسنجه های خونی، خصوصیات اندام های داخلی لاشه و توسعه شکمبه بره ها در زمان از شیرگیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 37
6 تاثیر سطوح مختلف روی معدنی، نانو و آلی بر جذب روی، پروتئین میکروبی، متابولیت ها و ایمونوگلوبولین های خون و آغوز در میش و بره (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 4
7 تاثیر منابع مختلف زیست یاری بر عملکرد و برخی فراسنجههای خونی بزغالههای بومی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 2
8 تاثیرافزودن پودرچربی پالم، روغن سویا یادانه کامل سویای تف داده درجیره دوره انتقال برعملکرد گاوهای شیری هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 3
9 تجزیه و تحلیل صفات تولیدمثلی گاوهای هلشتاین در تعدادی از گاوداری های شهرکرد (1387 تا 1393) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 1
10 تعیین برخی ویژگی های استرپتوکوکوس های محیطی جدا شده از نمونه شیر گاو های مبتلا به ورم پستان تحت بالینی در منطقه شهرکرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 8، شماره: 1
11 تعیین عوامل موثر بر صفات تولیدمثلی تلیسه های هلشتاین در شهرکرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 10، شماره: 2
12 وضعیت دفع میوسین و ارتباط آن با قابلیت هضم و رشد در گوساله های شیرخوار هلشتاین (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر مکمل چربی بر بیان ژن گیرنده PPARγدر اوایل شیردهی گاوهای شیری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 تاثیر تغذیه سطوح مختلف نانو اکسید روى به جاى اکسید روى بر ایمونوگلوبولینها و شمارش سلولهاى خونى میش در دوره پیش و پس از زایش (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران