دکتر احسان عیشی رضایی

دکتر احسان عیشی رضایی مرکز مطالعات کشاورزی بنیاد لابنیتز (زالف)، آلمان

دکتر احسان عیشی رضایی

Dr. Ehsan Eyshi Rezaei

مرکز مطالعات کشاورزی بنیاد لابنیتز (زالف)، آلمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر غلظت و نوع ماده هیومیکی بعنوان پیش تیمار بر جوانه زنی و خصوصیات دانه رست های دو رقم تریتیکاله (Triticosecale hexaploide Lart.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
2 بررسی و تعیین آستانه و طول فصل بارانی برای مکان های مختلف شمال شرقی ایران(استان خراسان) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 6
3 تاثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
4 فلورسانس کلروفیل به عنوان شاخصی از خسارت تنش یخ زدگی در چغندرقند (Beta vulgaris) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
5 مطالعه اثر سطوح مختلف شوری و پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه دو گونه دارویی خانواده مرکبان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مکان یابی اقلیمی گیاهان دارویی ، مطالعه موردی: کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی