دکتر اعظم لشکری

دکتر اعظم لشکری مرکز جان اینس، نورویچ، انگلیس

دکتر اعظم لشکری

Dr. Azam Lashakri

مرکز جان اینس، نورویچ، انگلیس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی امکان سنجی استفاده از پایگاه داده AgMERRA برای ساخت داده های ناقص و گمشده موجود در داده های ایستگاه های سینوپتیک(مطالعه موردی: دشت مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
2 بررسی امکان کاهش اثر تغییر پارامترهای اقلیمی بر تولید ذرت دانه ای در شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
3 تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل های رگرسیونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
4 گره زایی، تثبیت نیتروژن و خصوصیات رشدی گیاه نخود تحت تاثیر علفکش متریبیوزین (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر باکتریهای محرک رشد و ورمی کمپوست برخصوصیات کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 تاثیرسطوح مختلف کودهای شیمیایی نیتروژن و کود بیولوژیک نیتروکسین بربرخی خصوصیات مورفولوژیک کنجد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 تعیین درجه حرارت های حداقل ، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل 5- پارامتری بتا و خطوط متقاطع (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
4 مکان یابی اقلیمی گیاهان دارویی ، مطالعه موردی: کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی