دکتر عبدالناصر محبی

دکتر عبدالناصر محبی دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

دکتر عبدالناصر محبی

Dr. Abdolnaser Mohebi

دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش گرمایی القایی بر برخی از شاخص های کیفیت تخم در مرغان تخم گذارتجاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 1
2 اثرات مقدار درمانی اکسی تتراسایکلین بر کلسیم، منیزیم و پاراتورمون گوسفند (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 7، شماره: 2
3 ارزیابی اثر روغن فرار میخک بر شاخص اکسیداسیون و تجمع زیستی (کبد و عضلات) به دنبال مصرف سرب در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 5
4 ارزیابی اثر عصاره الکلی برگ توت سفید (Morus alba) بر شاخص های خونی، سرمی و آنتی اکسیدانی جوجه های گوشتی تحت تنش سرمایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 1
5 ارزیابی اثر عصاره الکلی کرفس کوهی بر شاخص های تولید، میزان تلفات و پروفایل لیپیدی جوجه های گوشتی مبتلا به سندرم آسیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 14، شماره: 2
6 ارزیابی اثر ویتامین C بر میزان عناصر مختلف بافت های کبد و عضله در مسمومیت با کادمیوم در بلدرچین ژاپنی. (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 17، شماره: 1
7 ارزیابی بیوشیمیایی سرم در گاوهای آلوده به لوسمی گاو (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 15، شماره: 1
8 ارزیابی بیهوشی عمومی با ترکیب کتامین-دیازپام بر پاسخ لکوسیتی سگ های جوان و پیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 11، شماره: 2
9 ارزیابی میزان فعالیت سرمی آلکالین فسفاتاز استخوانی در گاوهای شیری مبتلا به لنگش (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 4، شماره: 1
10 ارزیابی وضعیت اکسیداتیو گوساله ها ازبدوتولد تا 3روزگی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 1
11 Evaluation of Leukocyte Response due to Implant of a Controlled Released Drug Delivery System of Chitosan Hydrogel Loaded with Selenium Nanoparticle in Rats with Experimental Spinal Cord Injury (دریافت مقاله) مجله پژوهشی دانشجویی زیست پزشکی طبری دوره: 4، شماره: 2
12 Recovery effects of pomegranate seed powder on the testes following cadmium poisoning in Japanese quail (Coturnix japonica); a stereological and lipid peroxidation study (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 2
13 Serum biochemical and oxidative status in Holstein cattle affected with foot and mouth disease (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 2
14 Use of Broccoli (Brassica oleracea L. var. Italica) in Comparison to AscorbicAcid to Decrease Pulmonary Hypertension Syndrome in Broiler Chickens (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 14، شماره: 4
15 بررسی اثر پروبیوتیک پروتکسین بر کاهش اکسیداسیون لیپیدی و تجمع بافتی ناشی از مصرف کادمیوم در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 10، شماره: 2
16 بررسی اثر پودر کلم بروکلی (Brassica oleracea var. italica) و عصاره الکلی برگ توت سفید (Morus alba) در مقایسه با ویتامین بر عملکرد رشد و مورفولوژی پرزهای روده در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 33، شماره: 1
17 بررسی اثر عصاره های گیاهی مریم گلی (Salvia officinalis) و مرزنجوش (Origanum vulgare) بر پروفایل لیپیدی سرم جوجه های مبتلا به سندرم آسیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 2
18 بررسی اثرات محافظت کنندگی عصاره الکلی پوست انار در برابر استرس اکسیداتیو متعاقب مسمومیت تجربی کادمیوم در بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 2
19 بررسی تغییرات سطح سرمی سیتوکین اینترلوکین- ۶ یک هفته قبل تا یک هفته بعد از زایمان طبیعی در میش (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 14، شماره: 1
20 بررسی تغییرات هماتوبیوشیمیایی به دنبال تجویز خوراکی پودر ریشه زنجبیل پس از جراحی عقیم سازی و برداشت کامل اسکروتوم در توله سگ ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 16، شماره: 1
21 بررسی مقایسه ای اثرات نانوذرات سلنیوم و سلنیت سدیم بر فاکتورهای خونی گوسفند (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 6، شماره: 1
22 بررسی وضعیت استرس اکسیداتیو و برخی پارامترهای بیوشیمیایی و ریز مغذی های خون پیرامون زایمان در بزهای نژاد سانن (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 1
23 پیش بینی خصوصیات لاشه با استفاده از فراسنجه های بیوشیمیایی خون در مرغ بومی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 21، شماره: 1
24 تاثیر سیمبیوتیک چند گونه ای بر پارامترهای هماتولوژی، بیوشیمیایی و رشدگوساله های نوزاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 14، شماره: 2
25 تاثیر منابع مختلف زیست یاری بر عملکرد و برخی فراسنجههای خونی بزغالههای بومی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 2
26 مطالعه اثر عصاره های آبی و اتانولی گل نر گیاه گردو بر باکتری لاکتوکوکوس گارویه جدا شده از گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پارامترهای بیوشیمیایی سرم ماهیان کپور نقره ای(Ciprinus carpio) متعاقب بی هوشی با غلظت های متفاوت بنزوکائین هیدروکلراید (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
2 بررسی اثر عصاره ی جینسنگ (پاناکس جینسنگ) بر فراسنجه های رشد در قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی وچهارمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی
3 بررسی هیستومورفولوژیکی و بیوشیمیایی اثر عصاره ی جینسنگ (پاناکس جینسنگ) بر لوزالمعده در قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی وچهارمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی
4 سندرم مرگ و میر نوزادان قزل آلای رنگین کمان (RTFS) در استان چهار محال و بختیاری با تکیه بر آلودگی ناشی از عفونت های ویروسی (IPN) و (IHN) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی