دکتر حسین غفارزاده

دکتر حسین غفارزاده استاد دانشکده فنی - مهندسی عمران دانشگاه تبریز

دکتر حسین غفارزاده

Dr. Hossein Ghaffarzadeh

استاد دانشکده فنی - مهندسی عمران دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه ی روش طراحی اتصال شمع فلزی به کوله ی بتن آرمه ی پل های یک پارچه براساس ظرفیت خمشی شمع فلزی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 2
2 ارزیابی پایداری و رفتار ارتعاشی ستون های ترک دار تحت بارگذاری محوری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 26، شماره: 2
3 بررسی مؤلفه های زلزله های دوگانه آذربایجان در امتدادهای اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 73
4 تشخیص خرابی سازه با استفاده از بسته موجک و الگوریتم جنگل تصادفی در سازه آزمایش شده در مرکز تحقیقات لرزه ای دانشگاه بریتیش کلمبیا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 3، شماره: 2
5 کنترل سازه ها با استفاده از سیستم جداگر لرزه ای غیرخطی هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 96
6 کنترل فعال سازه های مجهز به میراگر جرمی فعال با استفاده از توابع BPF (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 80
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Active control of high rise building structures using fuzzy logic and linear quadratic regulator algorithms with (ATMD) damper (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
2 آلیاژ های حافظه دار شکلی و کاربرد آنها در بهسازی لرزه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
3 ارزیابی رفتار لرزه ای قاب های مرکب RCS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
4 ارزیابی عملکرد تیرهای فولادی با مقطع کاهش یافته بوسیله ایجاد حفره در بال (دریافت مقاله) اولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران،معماری و شهرسازی
5 ارزیابی عملکرد تیرهای فولادی با مقطع کاهش یافته بوسیله تغییر چیدمان حفره ها در بال (دریافت مقاله) اولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران،معماری و شهرسازی
6 ارزیابی عملکرد قاب های بتن مسلح با مهاربند فولادی تحت زلزله های نزدیک گسل (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 ارزیابی لرزهای سازههای مجهز به میراگرهای جرمی تنظیم شونده در زلزله های نزدیک گسل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
8 ارزیابی میزان کاهش پاسخ لرزه ای سازه ها با استفاده ازمیراگرجرمی تنظیم شده غیرفعال و فعال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
9 ارزیابی نامعینی و اضافه مقاومت در قابهای فولادی با دیوارهای میانقاب بنایی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 ارزیابی نیاز لرزه ای مبتنی برمدلسازی چنددرجه آزادی سازه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
11 استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در تحلیل مودال پوش اور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
12 Criteria Analyses of Climate Responsive Architecture in Desert Climate of Dubai (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
13 Fuzzy sliding mode control of structures (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 Seismic Evaluation of the Out-of-Plane Response of Masonry Walls and their Retrofitting Techniques (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
15 Suppressing vibration using sliding mode control (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
16 Sustainable Approaches for Environmental Center Design of Iran 1404 (IEC 2025) in Aras Free Trade Zone (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
17 بازیابی پاسخ های سازه ای دردرجات آزادی اندازه گیری نشده مبتنی برمفاهیم ماتریس انتقال پذیری درحوزه فرکانس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
18 بررس تاثیر استفاده از انحراف دهنده میانی در مقاوم سازی پایه پلهای بتن آرمه پس کشیده خارجی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
19 بررسی اثرات دیواره شکل پذیردراندرکنش آب سازه مخازن بتنی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 بررسی اثرات زلزله ورزقان بر سدهای منطقه (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
21 بررسی اثرپریودپالس زلزله های حوزه نزدیک گسل بر روی رفتار سازه های بتنی منظم (دریافت مقاله) کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی
22 بررسی تاثیرسبک های تفکربرنوآوری سازمانی درشرکت ملی حفاری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
23 بررسی رفتار خارج از صفحه دیوارهای بنایی تقویت شده با روش پیش کشیدگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
24 بررسی روشهای متداول در تحلیلهای دینامیکی با تحریک تکیهگاهی مختلف (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
25 بررسی شرایط حوزه گسل نزدیک برای شهر تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
26 بررسی عملکردمیراگرهای جرمی تنظیم شونده درسازه های کوتاه و متوسط با استفاده ازکنترل فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
27 بررسی محل جانمایی جداسازهای لرزه ای در قا بهای خمشی فولادی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
28 بررسی مقاومت افزون و شاخص قابلیت اطمینا ن در قابهای فولادی با دیوارهای میانقاب بنایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
29 بررسی نقش فن آوری های پیش ساختگی بر صنعتی شدن ساختمان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
30 بررسی و مقایسه برخی از روش های نوین بهسازی لرزه ای سازه های موجود (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
31 بررسی و مقایسه ضوابط ویرایش سوم آیین نامه 2800 و آیین نامه ASCE 7-05 در طراحی لرزه ای اعضا غیرسازه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
32 تاثیر محتوای فرکانسی زلزله بر نسبت جابجایی غیرالاستیک سازه ها در خاک نوع II (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
33 تاثیر میراگر فلزی جاری شونده بر رفتار لرزه ای سازه ها و بهبود سطح عملکرد آنها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 تخمین شکل پذیری جابجایی و انحناء در ساختمان های بتن مسلح (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
35 تعیین میرائی ویسکوز معادلEVDF سیستم قاب بتن مسلح با مهاربند فولادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
36 تعیین میرایی ویسکوز معادل قابهای بتنی مسلح درروش طراحی براساس تغییر مکان مستقیم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران
37 تقویت لرزه ای پلها به روش پس کشیدگی با استفاده از آلیاژ SMA (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
38 خسارات وارده بر سازه ها در اثر مؤلفه قائم زلزله و بررسی و مقایسه ضوابط استاندارد 2800 و مقررات Eurocode 8و NEHRP 2003 برای در نظر گرفتن اث رمولفه قائم زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 روش های مدلسازی سازه های بنایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
40 شناسایی آسیب سازه ای با استفاده ازبهنگام سازی مدل اجزاء محدود برپایه الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
41 شناسایی پارامترهای مودال سازه برشی با استفاده از توابع Block-Pulse (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
42 کنترل ارتعاشات سازه بوسیله سیستم میراگر جرمی تنظیم شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
43 کنترل لرزه ای نیمه فعال سازه های مجهز به میراگر جریان مغناطیسی با استفاده از توابع BP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
44 مدل سازی رفتاری هیسترزیس ستون های بتنی مسلح (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
45 مدل سازی رفتاری هیسترزیس ستون های بتنی مسلح تحت تاثیر زوال سختی و مقاومت و رفتار لهیدگی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
46 مدلسازی و مقایسه قاب‌های خمشی مختلط RCS با قاب های بتنی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 مقاوم سازی پایه پلهای بتنی به روش پس کشیدگی خارجی توسط تاندونهای CFRP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
48 مقایسه رفتار تیرهای بتن سبک با مقاومت بالا به کمک نرم افزار اجزاء محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
49 مقایسه میزان کاهش پاسخ سازه با استفاده از میراگر جرمی تنظیم شده تحت تاثیر زلزله های نزدیک گسل و دور از گسل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
50 نقش معماری دینامیک درفناوری های نوین مطالعه موردی برجهای داوینچی دبی،ولارد برزیل وترنینگ تورسو سوئد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری