دکتر بهزاد فتاحی

دکتر بهزاد فتاحی دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیدنی، استرالیا

دکتر بهزاد فتاحی

Dr. Behzad Fatahi

دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیدنی، استرالیا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.