دکتر عباس وریج کاظمی

دکتر عباس وریج کاظمی

دکتر عباس وریج کاظمی

Dr. Abbas Varij Kazemi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر سواد بصری بر مصرف علایم و نشانه های مترو توسط مسافران در زندگی روزمره؛ مورد مطالعاتی: سیستم علایم و نشانه های مترو تهران (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 6
2 تعامل جنسیت و فضا در بازار تهران موردپژوهی: فضاهای سبزهمیدان و مشیرخلوت (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 29، شماره: 2
3 تولید فضاهای همگانی معاشرت پذیر در محله؛ بافت میانی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 28، شماره: 1
4 ماشین،فردگرایی و خانواده محوری جامعه شناسی مصرف اتومبیل درتهران (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 2، شماره: 8
5 معنای بازار تهران در تجربه زنانه (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 14، شماره: 4
6 نقدی بر کتاب زندگی روزمره تهی دستان شهری تطهیر تهی دستی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی وضعیت گفتگو در مدارس دخترانه شهر کرج (دریافت مقاله) سومین همایش شرق شناسی، صلح و دیپلماسی فرهنگی
2 گرافیک محیطی در فضای شهری و زندگی روزمره (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته