دکتر فرزانه حیدر پور

دکتر فرزانه حیدر پور استاد- دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

دکتر فرزانه حیدر پور

Dr. farzane heidarpoor

استاد- دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر افق های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت در پیش بینی جریان های نقدی آتی؛ بررسی مقایسه ای توانایی سود و جریان وجه نقد عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 4، شماره: 4
2 اثرنگهداشت نقدینگی مازاد بر بازده سهامداران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 2، شماره: 4
3 ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 6، شماره: 4
4 ارزیابی عملکرد بانک ها با استفاده از روش ترکیبی -TOPSIS FAHP (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 5، شماره: 17
5 The Effect of Cash Conversion Cycle on Profitability and Interest Firms (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 4، شماره: 3
6 بررسی تاثیر ترکیب سهامداران ( اشخاص حقیقی و حقوقی ) شرکتها بر حجم مبادلات نقد شوندگی سهام آنها (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 1، شماره: 3
7 بررسی تاثیر راهبرد تنوع بر عملکرد شرکت های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران به‎کمک معیار آنتروپی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 22، شماره: 3
8 بررسی تاثیر سرمایه فکری از طریق مدیریت سود بر ارزشفعلی خالص سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 13
9 بررسی تاثیر گزارش های مالی بانک بر میزان وام و تسهیلات بانکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 24
10 بررسی رابطه بین نسبت Q توبین و ارزش افزوده اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 1، شماره: 1
11 بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با هشداردهی(سوت زنی) در موسسات حسابرسی: با تاکید بر نظریه های هوش هیجانی و هویت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 1
12 بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی تاریک (ماکیاوالیسم و خودشیفتگی) با تمایل به دستکاری گزارش های مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 8، شماره: 1
13 بررسی عملکرد شرکت ها و صندوق های سرمایه-گذاری برمبنای مدل ارزیابی مرتون – هنریکسن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 3
14 بررسی عوامل موثر بر تجدید ارائه سود هر سهم (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 2، شماره: 6
15 بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 1، شماره: 3
16 تاثیر اقلام تعهدی غیرعادی بر گزارشگری حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 19، شماره: 4
17 تاثیر تفکیک اقلام تعهدی در قدرت پیش بینی آن ها درباره جریانات نقد آتی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 12، شماره: 45
18 تاثیر تمرکز مالکیت بر مدیریت سود شرکت های صنعتی و تولیدیفعال در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 5
19 تاثیر جهت گیری محیط زیست بر عملکرد مالی با تاکید بر اثرات مدیریت سبز تامین کننده و سرمایه ارتباطی (دریافت مقاله) فصلنامه قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری و حسابرسی دوره: 1، شماره: 1
20 تاثیر حجم مبنا بر تسریع نوسانات قیمت سهام و تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی سهم در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 25
21 تاثیر حجم مبنا بر حجم معاملات و عکس العمل بیش از اندازه قیمت سهم در بورس اوراق بهادار ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 1، شماره: 4
22 تاثیر حسابداری زیست محیطی بر شاخص های مالی و عملیاتی شرکت های تولیدی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 7، شماره: 26
23 تاثیر ساختار بازار محصول برهزینه های حسابرسی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 8، شماره: 30
24 تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش افزوده سرمایه فکری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 5، شماره: 1
25 تاثیر قدرت مدیرعامل بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 12، شماره: 4
26 تاثیر کنترل خانوادگی و سرمایه گذاران نهادی بر جبران خدمات مدیرعامل (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 9، شماره: 35
27 تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر جریان نقد عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 4
28 تاثیر متغیرهای سود تقسیمی و فرصتهای رشد بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و نوسانپذیری بازده سهام (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 6، شماره: 22
29 تاثیر هزینه آموزش و هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی بر افزایش جذب سپرده های بانکها (مطالعه موردی بانک صادرات استان مازندران ) (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 1، شماره: 1
30 تاثیر هویت اجتماعی، ارزش های اخلاقی و ایدئولوژی های اخلاقی بر کیفیت صورت های مالی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 54
31 تاثیرات تخصص کمیته حسابرسی بر کیفیت پیش بینی سود مدیریت و خوش بینی مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 2، شماره: 3
32 تاثیرپایدارسازی نظام درآمدی در تامین مالی شهرداری ها (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 3، شماره: 4
33 تاثیرمعیارهای مبتنی بر حسابداری ویژگی های سود بر ریسک نامطلوب سود (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 11، شماره: 41
34 تأثیر هزینۀ نمایندگی در رابطۀ نظام حاکمیت شرکتی و هزینۀ سرمایۀ سهام (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 6، شماره: 2
35 تبیین الگوی سنجش عدم اطمینان محیطی شرکت ها و تاثیر آن بر نوسان ویژگی های مالی شرکت ها (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 15، شماره: 60
36 تجزیه و تحلیل ساختار درآمد های فرودگاه ها و ارزیابی نقش آنها در بهبود کارایی تخصیصی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 7، شماره: 1
37 تجزیه ‎وتحلیل ساختار هزینه‎ های مربوط به فرودگاه‎ های ایران و ارزیابی نقش آنها در بهبود کارایی تخصیصی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 10، شماره: 39
38 خصوصی سازی در ایران؛ چالش های نوین اقتصادی و مالی منطقه ای با نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 28، شماره: 22
39 رابطه اخلاق حرفه ای و ویژگی های شخصیتی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 2
40 رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و همبستگی نرخ رشد شرکت با صنعت (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 10، شماره: 39
41 رابطه بین نرخ موثرسود بانکی و ریسک اعتباری انواع تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی در بانک کشاورزی استان کردستان (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 4، شماره: 13
42 رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مدیریت نوین دوره: 2، شماره: 4
43 رابطه معاملات با اشخاص وابسته، مالکیت سهامداران نهادی و اعضای غیرموظف هیئت مدیره با ارزش بازار شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مدیریت نوین دوره: 3، شماره: 1
44 رویکرد تحلیل ساختار در الگوی رتبه بندی موسسات حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 60
45 شاخص های راهبردی در اندازه گیری ارزش منصفانه و امنیت اقتصادی در بانک های غیر دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد دفاع دوره: 6، شماره: 20
46 طراحی مدلی برای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی شماره (۱۷) Designing a Model for the Implementation of International Financial Reporting Standards No. (۱۷( (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 13، شماره: 49
47 کارایی سرمایه گذاری در بازارهای بورس توسط بانک ملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 7
48 مخارج تبلیغات و ارزش بازار (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 3
49 مدل سازی عوامل اثربخش بر کمیته حسابرسی و بررسی تاثیر این عوامل بر وظایف اصلی کمیته حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 52
50 مدلسازی جهت پیش بینی ریسک نقدینگی بانکهای دولتی ایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و شاخصهای حسابداری (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 14، شماره: 55
51 مقایسه استراتژی های خرید و فروش سهام در سرمایه گذاری بلند مدت به روش های فیلتر، خرید ونگهداری و میانگین متحرک بازار (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 2، شماره: 7
52 مقایسه تطبیقی پالایش و اهمیت سنجی عوامل شناسایی شده موثر بر اخلاق حسابداری و حسابرسی به روش تحلیل حوزه دانش، با تکیه بر مقایسه و جمع بندی نتایج به کارگیری رویکردهای ارزیابی چهار گانه چندمعیاره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 13، شماره: 1
53 موانع اجرایی توسعه حسابرسی عملیاتی در ایران ازدیدگاه مدیران موسسات حسابرسی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 2، شماره: 8
54 نقش سرمایه گذاران نهادی در سیاست های سرمایه گذاری شرکت (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 7، شماره: 1
55 نقش میانجی هوش هیجانی در رابطه رهبری اخلاقی با قصد هشداردهی خطاکاری در موسسات حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 13، شماره: 1
56 نقش هوش تجاری بر محدودیت کیفی اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیبشناسی مدیریت مالیات بر ارزش افزوده با هدف افزایش اثربخشی اجرا (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
2 اثر اهرم مالی و هزینه نمایندگی بر سرمایه گذاری با تاکید بر جریان نقد آزاد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
3 اثر تحول نظام سلامت بر شاخص های مالی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
4 اثر سازوکارهای نظارت داخلی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین خوش بینی بیش از حد مدیریت و کیفیت سود از منظر پایداری و توان پیش بینی پذیری سود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
5 اثرات بکارگیری سیستم های برنامه ریزی منابع بنگاهERP بر مدیریت سود و افزایش سرعت گزارشگری مالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد
6 ارتباط اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با تاکید بر ناهنجاری اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
7 استراتژی های کسب و کار در شرکت های بورسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
8 اصول اخلاقی ، مسیولیت اجتماعی و مدیریت سود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
9 بررسی اثر تعدیلی منابع داخلی(مالی، فیزیکی) بر رابطه بین نوع و موعدبازپرداخت بدهی با محافظه کاری حسابداری: مطالعه ای در بازار اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کسب و کار : فرصت ها و چالش ها
10 بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
11 بررسی تاثیر بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL بر مدیریت سود (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
12 بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی بر ارتباط بین هزینه تحقیق و توسعه شرکت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر
13 بررسی تاثیر هزینه تحقیق و توسعه شرکت بر هزینه سرمایه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در پژوهش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری
14 بررسی تاثیرسطح مالکیت سهامداران خرد برمحافظه کاری شرطی حسابداری درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
15 بررسی تأثیر استراتژی تنوع بر ریسک سودآوریشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
16 بررسی رابطه بین استقلال بانک مرکزی با ساختار نظارت مالی و سلامت بانک با استفاده از معادلات ساختاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت حسابداری،اقتصاد و بانکداری
17 بررسی رابطه سرمایه انسانی با توسعه اقتصادی و عوامل موثر در توانمندسازی آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری
18 بررسی عوامل موثر بر کیفیت سود با استفاده از مدل تصمیم گیری با معیار چندگانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد
19 بررسی مقایسه ای نقش فرهنگ در مدیران اسلامی و مدیران رایج (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
20 بررسی موانع ایفای نقش نظارتی خزانه داری کل کشوربرکاهش کیفیت گزارشگری مالی دولت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
21 بررسی نظری اهمیت قدرت بازار محصول و ارتباط آن با مدیریت سود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
22 بررسی ویژگی های کیفی و مخاطرات تهدیدکننده سیستم های اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
23 بهینه سازی پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازX-CAPM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
24 پیچیدگی حسابداری، شفافیت گزارشگری مالی و تاثیر آن در ارایه گزارش حسابرس (دریافت مقاله) همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی
25 تاثیر استراتژی دانش بر فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری) (دریافت مقاله) همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی
26 تاثیر اهرم مالی و هزینه نمایندگی بر جریان نقدی آزاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
27 تاثیر پیچیدگی سازمانی، تغییر شرکای موسسه حسابرسی و چرخش حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
28 تاثیر تخصص حسابرس و جریانهای نقدی عملیاتی بر مدیریت سود و ذخیره مطالبات تسهیلات اعطایی بانک ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
29 تاثیر جریان ارزش منابع بر کارایی شرکت با در نظر گرفتن حسابداری مدیریت زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مدیریت اقتصاد و حسابداری
30 تاثیر جریانات نقدعملیاتی بر ساختار سرمایه و نسبت بدهی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
31 تاثیر چرخه عمر شرکت بر هزینه سرمایه شرکت ها (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
32 تاثیر حق الزحمه موسسه حسابرسی بر رابطه میان ویژگی های کمیته حسابرسی و مدیریت سود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
33 تاثیر رقابت در صنعت بر مدیریت سود واقعی و مبتنی بر اقلام تعهدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
34 تاثیر سازوکار های حاکمیت شرکتی وویژگی های حسابرس مستقل برسطح افشای اطلاعات توسط شرکت ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
35 تاثیر سازوکارهای مالکانه حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود واقعی و اقلام تعهدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
36 تاثیر عدم اطمینان اقتصادی بر رابطه بین هزینه سرمایه با هزینه تحقیق و توسعه شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
37 تاثیر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی ایران
38 تاثیر کارایی بررابطه رقابت در صنعت ریسک در بانکها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
39 تاثیر کیفیت حسابرسی بر ارزش بازار سطح نگهداشت وجه نقد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
40 تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شفافیت اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
41 تاثیر نرخ بازده فروش، نوسانات سود و اعتبار تجاری بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
42 تاثیر نوع مالکیت بر اجتناب مالیاتی و مطالبات حاصل از معاملات با اشخاص وابسته (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
43 تاثیر ویژگی های هیات مدیره بر رابطه میان برنامه ریزی مالیاتی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
44 تاثیر ویژگیهای حاکمیت شرکتی بر اجتناب از پرداخت مالیات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
45 تاثیر هزینه های کارکنان بر قابلیت پیش بینی سود و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی
46 تاثیراثر بخشی کمیته حسابرسی بر رابطه میان کیفیت حسابرسی و افشای داوطلبانه اطلاعات (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
47 تامین مالی به وسیله استقراض و انتشار سهام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
48 تبیین ارتباط مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت ها با تجدید ارایه صورت های مالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
49 رابطه بین استقلال بانک مرکزی با ساختار نظارت مالی و سلامت بانک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت حسابداری،اقتصاد و بانکداری
50 رابطه فرهنگ و حسابداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
51 رابطه میزان پایداری اقلام تعهدی و بازده دوره آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
52 رابطه ی بین ویژگیهای کیفی سود و عملکرد شرک تها (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
53 رکن پنجم کارت ارزیابی متوازن:نقش توسعه پایدار در حسابداری مدیریت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال با رویکرد حمایت از کسب و کار ایرانی
54 صىرتهای مالی جدید ، راهکاری برای شفاف سازی گزارشگری مالی (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
55 عوامل موثر بر بدهی های جاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
56 مدلهای پوششی چندگانه ، نگرشی نو بسوی ارزشیابی سهام شرکتها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
57 مدلی چندتایی از شبکه عصبی با انتخاب بهترین نمونه ها توسط الگوریتم گروه امواج آب برای پیشبینی های مالی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
58 مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
59 مروری بر حسابداری آب و سیستم های آن (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
60 مروری بر عملکرد هوش تجاری BI در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ERP (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
61 مسیولیت اجتماعی و مدیریت سود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
62 مقایسه و رتبه بندی عملکرد شعب بانک با رویکرد DEA از منظر مالی و مشتری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
63 مقایسه و رتبه بندی عملکرد شعب بانک با رویکرد تحلیل پوششی داده ها از منظر رشد و یادگیری و فرآیند داخلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
64 نقش حسابداری مدیریت و سیستم های اطلاعاتی در تصمیم گیری مدیران صنعت (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت
65 نقش حسابداری و حسابرسی در توسعه بازار سرمایه در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی
66 نقش سازمانهای غیردولتی ( N.G.O) درانجام مسیولیت پذیری در مسیولیت های زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
67 نقش سرمایه اجتماعی بر روی عملکرد مالی شرکتهای بیمه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
68 نقش مدیریت در فرهنگ سازی سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری