دکتر سیدهاشم گلستانی

دکتر سیدهاشم گلستانی استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)

دکتر سیدهاشم گلستانی

Dr. seyyed hashem golestani

استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مرکز کار آفرینی دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 12
2 Comparing Comenius´ educational thoughts with the document of the fundamental educational transformation of Iran (دریافت مقاله) مجله تجارب تعلیم و تربیت دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی قضا و قدر از منظر آیات و احادیث با دیدگاه مولانا در مثنوی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 19، شماره: 73
4 بررسی مبانی انسان شناسی تربیت اخلاقی از دیدگاه عبدالله جوادی آملی و محمد غزالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 11، شماره: 2
5 تاثیر آموزش روش های تربیتی براساس دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی بر تغییر نگرش مادران در تربیت فرزندان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 14
6 تحلیل دیدگاه ناصرخسرو پیرامون دو مفهوم عقل و دین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 21، شماره: 72
7 تحلیل معرفت عقلانی مطرح شده در آیات قرآن کریم بر اساس تفسیرالمیزان و دلالتهای آن براهداف برنامه های درسی تربیت دینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 6
8 تطبیق سند تحول بنیادین آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران با اندیشه های تربیتی خواجه نصیرالدین طوسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 29، شماره: 53
9 دلالت های تربیت اخلاقی معنا شناسی باید از منظر کانت و متکلمان عدلیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 13، شماره: 48
10 رابطه عوامل فرهنگی موثر بر اخلاق شهروندی در شهر شاهین شهر (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق دوره: 12، شماره: 21
11 شناسایی مولفه های شناختی سرمایه اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 7، شماره: 16
12 غزالی و اخلاق فضیلت دینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 20
13 نقد و بررسی دیدگاه صدرا برای رفع تناقض از کلام سهروردی در مسئله اعتباریت (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 8، شماره: 21
14 نیاز سنجی توسعه ی فضاهای فرهنگی شهر نجف آباد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 27
15 واکاوای روش شناسی از منظر صدرالمتالهین و تبیین دلالتهای آن برای برنامه ی درسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 26، شماره: 40
16 واکاوی آراء تربیتی فارابی مؤسس فلسفه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 10
17 واکاوی روش شناسی دیدگاه فلسفه شیخ اشراق و تبیین دلالتهای آن برای برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 25، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی مبانی فلسفی سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی ایران بر اساس مؤلفه های تعلیم و تربیت چندفرهنگی (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی
2 تحلیلی چند بر زیبایی و نقد هنر موسیقی (دریافت مقاله) چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت
3 عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی زنان و دختران دانشجو از دیدگاه دانشجویان سال آخر و فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سالهای 87و88 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
4 نقش علوم انسانی و رشته های آن در ارتقاء فرهنگی و اجتماعی جامعه (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
5 نقش وراثت در شخصیت آدمی از دیدگاه چند دانشمند ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت