دکتر امیرعباس علیزمانی

دکتر امیرعباس علیزمانی دانشیاردانشگاه تهران

دکتر امیرعباس علیزمانی

Dr. Amirabbas Alizamani

دانشیاردانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «حضور دیگری» و نسبت آن با «معنای زندگی» در اندیشه مولانا جلال الدین (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 12، شماره: 25
2 «نظریه فضیلت آدامز و استدلال اخلاقی از طریق بهترین تبیین از ارزش های عینی اخلاقی بر وجود خدا» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 7، شماره: 28
3 A Comparative Study of Martin Buber and Rumi on God-Man Relation (دریافت مقاله) دوفصلنامه پرسشهای دینی دوره: 3، شماره: 5
4 آیا می توانیم درباره خدا سخن بگوییم (۲) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 2، شماره: 7
5 آیا می توانیم درباره خدا سخن بگوییم؟ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 2، شماره: 5
6 اختفای الهی به مثابه مصداقی از شر بی وجه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 3، شماره: 2
7 ارتباط زبان و معنا در سنت فلسفه ی تحلیلی:با تأکید بر آراء ویتگنشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 9، شماره: 16
8 ارزیابی استدلال های کلامی مبتنی بر صفت حکمت الهی، با تاکید بر آرای فیاض لاهیجی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 17، شماره: 3
9 استدلال اخلاقی سورلی بر وجود خدا و پاسخ به مبانی فکری کانت در اتحاد قلمرو اخلاق و طبیعت (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 12، شماره: 1
10 امام شناسی از منظر حکمت متعالیه (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 6، شماره: 4
11 امکان زندگی معنادار در کلان شهرهای جدید با تاکید بر معماری مدرن (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 26، شماره: 104
12 ایمان دینی و رنج های وجودی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 5، شماره: 20
13 ایمان ضد واقع گرایانه ی کیوپیت و نقد ان از منظر دیویس (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 1، شماره: 4
14 The Coceivability of a Disembodied Personal Life Beyond Death Based on David Lund’s Views (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 22، شماره: 3
15 بازخوانی براهین اثبات وجودخدا در اندیشه دوران پیشانقدی کانت (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 17، شماره: 2
16 بررسی «تنهایی اگزیستانسیال» در دنیای مدرن و روشهای مواجهه با آن با تکیه بر آرا «اروین یالوم» (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 9، شماره: 1
17 بررسی ارتباط علم (نظر) و عمل در حکمت اشراق سهروردی بر اساس مدل فلسفه به مثابه روش زندگی پی یر آدو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 19، شماره: 74
18 بررسی استدلال های ماتریالیستی ریچارد داوکینز درباره خدا و تکامل (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 1، شماره: 2
19 بررسی انتقادی مدل پلورالیسم دینی جان هیک (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 42، شماره: 1
20 بررسی تقریر نوین شلنبرگ از مسئله منطقی شر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 25، شماره: 2
21 بررسی حضور «دیگری» و «معنای زندگی» در آثار و اندیشه های مارتین بوبر (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 11، شماره: 22
22 بررسی دیدگاه اروین یالوم درباره ارتباط دغدغههای وجودی مرگاندیشی و معنای زندگی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 4، شماره: 8
23 بررسی دیدگاه تدئوس متز در باب خدا و معنای زندگی و نقد آن از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 44، شماره: 1
24 بررسی مبانی کلامی فلسفی نظریه پرورش روح جان هیک (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 45، شماره: 2
25 بررسی مقایسه ای جایگاه لذت در نظریه سعادت سن توماس و ملا‌صدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 6، شماره: 2
26 بررسی مقایسه ای نظریه سعادت در فلسفه ارسطو و ابن سینا: تلاقی ها، جدایی ها و نقدها (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 26، شماره: 68
27 بررسی مواجهه با رنج تنهایی اگزیستانسیال در اندیشه اروین یالوم و رنج عارفانه فراق در اندیشه مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 20، شماره: 78
28 بررسی مواجهة با رنج آزادی اگزیستانسیال و راههای گریز از رنج آزادی از منظر اروین یالوم و مولانا (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 6، شماره: 1
29 بررسی نقادانۀ خداباوری شکاکانۀ برگمن و بن‌بست شکاکیت اخلاقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 8، شماره: 1
30 بررسی و تحلیل مرگ و معنای زندگی از دیدگاه مولوی (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 6، شماره: 23
31 بررسی و تطبیق مفهوم خدا و اصالت در اندیشه کرکگور و سارتر (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 11
32 بررسی و نقد دلایل ابن سینا بر نفی قدم نفس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 8، شماره: 29
33 بررسی و نقد دلایل مخالفت کارل بارت با الهیات طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 21، شماره: 82
34 بستار فیزیکی و فاعلیت الهی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 20، شماره: 75
35 تاثیر «مراتب تشکیکی تجلی و ظهور وجود» در معناشناسی صفات الهی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 12، شماره: 3
36 تاثیر مرگ اندیشی بر زندگی اصیل در اندیشه هایدگر (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 11، شماره: 26
37 تأثیر مبانی وجودشناختی و مابعدالطبیعی ملاصدرا در حل بعضیمسائل بنیادین اخلاق (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 2، شماره: 3
38 تبیین مفهوم زندگی و نقش آن در معناداری زندگی با تاکید بر دیدگاه های صدرالمتالهین شیرازی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 20، شماره: 75
39 تبیین و تحلیل صورتبندی برهان فطرت عشق در تفکر آیت الله شاه آبادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 8، شماره: 2
40 تحلیل نظریه ذهن بسط یافته و لوازم آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 7، شماره: 18
41 تفسیر بهشت آدم: بررسی دیدگاه صدرالدین شیرازی از منظر زبان دین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 7، شماره: 13
42 تقریر و تبیین استدلال های اخلاقی سی. اس. لوئیس بر وجود خدا «عینیت گرایی و نگاه مومنانه به عالم هستی» (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 2، شماره: 4
43 توصیف، تحلیل و تبیین معرفتی ساختار علم برهانی الهیات در کتاب الشفاء (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 20، شماره: 56
44 جایگاه خداباوری گشوده به‌عنوان رویکردی نوین در میان انواع خداباوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 6، شماره: 2
45 جایگاه دیگری و اخلاق از منظر کیرکگور (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 8، شماره: 1
46 جستاری بر مرگ اندیشی و زندگی اصیل در اندیشه مولانا (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 11، شماره: 23
47 جعل معنا از نگاه سارتر و نقد و بررسی آن بر اساس مبانی شناخت گرایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 14، شماره: 1
48 خدا، شر و اختیار از دیدگاه مولانا جلال الدین رومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 14، شماره: 3
49 خداباوری گشوده و صفت علم مطلق الهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 17، شماره: 1
50 داباوری شکاکانه و محدودیت های شناختی بشر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 14، شماره: 30
51 دیوید لاند؛ دوئالیزم قوی و زندگی پس از مرگ (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 18، شماره: 1
52 رابطه باور و عمل دینی: دیدگاه جان کاتینگهام با تاکید بر نظر پاسکال درباره تقدم عمل دینی بر باور دینی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 14، شماره: 2
53 رنج، ایمان، و معنا از دیدگاه داستایفسکی (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 45، شماره: 1
54 رهیافتی نو در مسئله معنای زندگی در نظرگاه کرکگور (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 13، شماره: 2
55 زبان دین از دیدگاه غزالی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 14، شماره: 2
56 زندگی به مثابه معنا (بررسی معنای زندگی در آیین ذن و مقایسه آن با ادیان خداباور) (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 4، شماره: 9
57 سرگذشت انسان از اختیار تا نجات (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 1، شماره: 3
58 سعادت و معنا در مکتب ابن عربی (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 3، شماره: 8
59 سلامت معنوی از دیدگاه «رنه دکارت» و «علامه طباطبائی» (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 7، شماره: 28
60 سلب یا سکوت؟ بررسی و نقد الهیات سلبی فلوطین (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 4، شماره: 12
61 سیر تحول آرای ویلیام لئونارد راو در باب شر بی وجه و ملاحظاتی انتقادی بر آن (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 48، شماره: 2
62 شرور وحشتناک و سکوت خداوند از دیدگاه مریلین آدامز با رویکرد الهیات اگزیستانسیال (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 20، شماره: 4
63 شلنبرگ، هیک و سوئین برن در مواجهه با مسئله خفای الهی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 15، شماره: 2
64 کارکرد تجربه دینی در معنادهی به زندگی از دیدگاه ویلیام جیمز (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 20، شماره: 4
65 کورنئا زیر ذره بین: بررسی و ارزیابی کارآمدی کورنئا در نقد استدلال قرینه ای شر بی وجه ویلیام رو (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 9، شماره: 2
66 لذت و معنای زندگی از نگاه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 21، شماره: 57
67 لذت و معنای زندگی از نگاه ارسطو (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 17، شماره: 1
68 لوازم و نتایج دیدگاه متاخر ویتگنشتاین درباره دین و باور دینی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 12، شماره: 1
69 محبت از دیدگاه علامه طباطبایی و ابوحامد غزالی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 10، شماره: 35
70 مسئله خفای الهی از دیدگاه جان شلنبرگ و پل موزر (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 5، شماره: 2
71 معاد جسمانی صدرالدین شیرازی از منظر زبان دین (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 3، شماره: 10
72 معنا، غایت و ارزش (بررسی آراء گرت تامسن در باب معنای زندگی) (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 42، شماره: 1
73 معناشناسی اوصاف الهی از دیدگاه صدرالمتالهین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 3، شماره: 11
74 معنای زندگی از دیدگاه جان کاتینگهام (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 1، شماره: 1
75 معنای معنا در چهار دوره زندگی تولستوی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 22، شماره: 86
76 مقایسه و نقد دیدگاه های جان شلنبرگ و پاسکال درباره مسئله اختفای الهی (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 54، شماره: 2
77 نسبت «حضور دیگری» و «معناداری زندگی» در اندیشه ی ژان پل سارتر و مارتین بوبر (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 19، شماره: 73
78 نظریه آگوستین درباره مساله شر و نقد آن از منظر ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 19، شماره: 54
79 نظریه کارکرد گرایی آلستون و معناداری اوصاف الهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 9، شماره: 3
80 نظریه مطابقت و اشکالات وارد بر آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 3، شماره: 8
81 نقد ناواقع گرایی گفتار دینی در اندیشه ی فیلیپس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 6، شماره: 21
82 نقش خوش بینی کیهانی و فرهنگ در معناداری زندگی از نظر جان هیک (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 13، شماره: 2
83 نمادین بودن زبان دین از منظر تیلیش و غزالی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 14، شماره: 4
84 واقع گرایی یا ناواقع گرایی زبان دینی با تاکید بر آرای د.ز. فیلیپس و راجر تریگ (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 11، شماره: 39
85 هارتشورن و آکویناس راهی میانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 فلسفه شر و حل آن با روش جدید (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی
2 فلسفه شر و حل آن با روش جدید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی