دکتر شهریار ناسخیان

دکتر شهریار ناسخیان استادیار گروه آموزشی مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

دکتر شهریار ناسخیان

Dr. Shahriar Nasekhian

استادیار گروه آموزشی مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پس از بهره برداری یک پاتوق شهری جهت بررسی اثرات آن بر ارتقای سرزندگی (نمونه موردی: پاتوق شهری در معبر تاریخی - طبیعی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 12، شماره: 47
2 بازشناسی عوامل موثر در طراحی کالبدی تنوره به عنوان فضای تر، در آسیاب های قناتی منطقه مرکزی ایران(مطالعه موردی آسیابهای شهرستان نایین) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 10، شماره: 16
3 تبیین ارتباط الگوهای مکانی و رویدادی در معماری خانه های تاریخی روستای وانشان (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 34، شماره: 1
4 تبیین چارچوب مفهومی بازآفرینی پایدار بافت های تاریخی (بررسی اسناد، بیانیه ها و منشورهای بازآفرینی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 2، شماره: 6
5 تبیین مفهوم احیاء در بناهای تاریخی با مقایسه تطبیقی انواع مداخلات کارکردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 4، شماره: 13
6 تحلیل اثر هندسه بر ویژگی های کالبد معمارانه سابات های ایرانی نمونه موردمطالعه: سابات های پیوسته محله فهادان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 2، شماره: 5
7 چیستی و چرایی فضاهای ورودی، فلسفه و اجرای منارچه ها در معماری ایرانی از دوره قاجاریه، نمونه موردی: فضای ورودی مجموعه تاریخی سرهنگ آباد (زواره) (دریافت مقاله) فصلنامه ایوان چهارسو دوره: 2، شماره: 4
8 خوانش ساختار معنایی و کالبدی حریم اماکن مقدس با استناد بر سفرنامه های قرن پنجم تا چهاردهم هجری قمری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 10، شماره: 38
9 کارکرد متون نوشتاری معماری در بازتولید ارکان قدرت شاهان صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه بنیان های حکمی - فلسفی هنر ایرانی دوره: 1، شماره: 1
10 مقایسه بازآفرینی شهری و حفاظت شهری در گستره فرایند تغییر (از دیدگاه اندیشمندان معاصر) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 112
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (فرضیه ورود عنصر منارچه به معماری ایرانی از دوره قاجاریه، چیستی عنصر فضای ورودی و مجموعه تاریخی سرهنگ آباد (زواره - اردستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
2 احیای حمام تاریخی با بهره گیری از فرهنگ حمام سنتی (نمونه موردی حمام گلشن یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی
3 احیای شیوه های فراموش شده معماری پایدار ایرانی تکنیک های طرح حفاظتی فضای ورودی سرهنگ آباد منطبق بر قوانین مبانی نظری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
4 ارزیابی تاثیرات پروژه احیای میدان امام علی (ع) اصفهان بر مولفه های میراث (از دیدگاه کاربران میدان) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
5 ارزیابی محیط زیست پایدار در بستر توسعه شهری و آموزش سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
6 اصول و تکنیک های قابل اجرا در طرح امکان سنجی احیای زیست گاه های بومی – تاریخی ، از طریق مشارکت و حمایت مردمی هدف حفظ ارزش ها، بهره گیری از صنعت گردشگری ۱ لمس تاریخ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
7 اصول و تکنیکهای بکار رفته در طرح امکان سنجی احیاء نمونه موردی مجموعه تاریخی و فضای ورودی سرهنگ آباد (زواره با رویکرد، تاکید بر بیان مشارکت مردمی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
8 الگوی معماری محلی پایدار، جهت نگهداری و توانمندسازی سالمندان (نمونه موردی: محله جلفای اصفهان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
9 Improving the Physical Quality of the Environment in Historical Neighborhoods of Isfahan from the Perspective of Carmona (case study: Jouybareh Neighborhood) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
10 بازشناسی ساختمان جیپ تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 بررسی تاثیر رابطه اقلیم و جهت قبله برمعماری مساجد استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
12 بررسی تأثیر اقلیم بر معماری بومی پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
13 بررسی جایگاه سازه های چوبی در معماری پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
14 بررسی حضور طبیعت در کودکستان جهت توسعه خلاقیت کودکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
15 بررسی دو نمونه روش ساخت سازه های چوبی در معماری بومی شمال ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
16 بررسی رابطه بین هندسه بنا و تناسبات بازشو به سطوح در جهات مختلف در خانههای سنتی حاشیه زاینده رود در شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی معماری و مهندسی شهرسازی
17 بررسی گونه شناسی ساختارکالبدی-کارکردی در معماری مسکن سنتی شهر مراغه (نمونه: خانه های سنتی محله موسوی) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
18 بررسی مولفه باغ در کودکستان و تاثیراتش بر رشد و یادگیری کودکان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 بررسی و شناخت ویژگی های خانه های سنتی ایرانی و ارایه راهکار در جهت بهبود مجموعه های مسکونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
20 تحلیل اثر موفولوژی شهری بر سرزندگی بافت های تاریخی مراکز شهریبر اساس نظریات ارنست برگس (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
21 تحلیل اثرات خودیاری محلات بر کاهش جمعیت گریزی بافت تاریخی با رویکرد بازآفرینی عادلانه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
22 تحلیل اثرگذاری الگوهای اقلیمی درشکل گیری خانه های قدیمی حاشیه زاینده رود درشهر اصفهان (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
23 تحلیل منزلت اجتماعی بافت تاریخی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
24 جایگاه الگوهای پایدار در شکل دهی معماری بومی گیلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
25 جستار عوامل معماری موثر ، در فضای آموزشی با هدف پرورش توانایی ذهنی در کودکان اتباع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
26 چیستی و چرایی فضاهای ورودی، فلسفه و اجرای منارچه ها در معماری ایرانی از دوره قاجاریه، نمونه موردی فضای ورودی مجموعه تاریخی سرهنگ آباد (زواره) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
27 حلقه گمشده میان سالمند و محیط انسان ساخت ( کار بست مفهوم ارتباط در بستر طراحی ) (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
28 سیر تحول رابطه ساختاری باغ و شهر در سازمان فضایی رامسر از دوره پهلوی اول تا کنون (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
29 شناخت کالبد معماری و بافت محوطه میراثی شیلات بندرکیاشهر در راستای حفاظت زیرساخت ها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
30 ضرورت ساماندهی جداره های شهری درلبه های هم جواربابافت های تاریخی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
31 طرح حفاظت و امکان سنجی احیای فضای ورودی مجموعه تاریخی سرهنگ آباد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی
32 طرح مرمت شهری و ساماندهی محله موسوی شهر مراغه (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
33 طرح مرمت مسجد عتیق شیراز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی
34 عوامل روانی و پارامترهای فضایی-معماری موثر در کیفیت بخشی محیط آموزشی با هدف پرورش توانایی های ذهنی در کودکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
35 فرآیند درمان شهری در حاشیه های منتهی به جوی ها و مادی های آب در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
36 فرضیه و اثبات؛ اجرای"منارچه (منارک)" در معماری ایرانی از دوره قاجاریه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
37 مقایسه سازه های سنتی جوبی شیکیلی گیلان و کل به کل و لاردهی مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
38 مقایسه فنی و سازه های سنتی شیکیلی و جدید در اقلیم گیلان از منظر سبک سازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
39 نقش فرهنگ و فعالیت های اجتماعی در پدید آمدن معماری پایدار (بررسی موردی خانه های بومی گیلان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
40 نقش نما و جداره ها در ارتقاء خوانایی محله برای فرد سالمند نمونه موردی: محله جلفای اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری