مهدی صادقی

 مهدی صادقی

مهدی صادقی

Mehdi Sadeghi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.