دکتر قدرت احمدیان

دکتر قدرت احمدیان دانشیار دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

دکتر قدرت احمدیان

Dr. Ghodrat Ahmadian

دانشیار دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 احساس امنیت و توسعه گردشگری در مناطق مرزی اورامانات (مطالعه موردی:شهرستان پاوه) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 31، شماره: 121
2 اقتصاد سیاسی توسعه در ج.ا.ا: تقدم امر سیاسی بر امر سیاستی و پیامدهای توسعه ای آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 17، شماره: 3
3 الگوی رفتاری قدرتهای بزرگ در بحرانهای بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 8، شماره: 20
4 انتخابات و بازتولید رقابت های ایلی– مذهبی (مطالعه موردی اسلام آبادغرب) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
5 ایران و عربستان؛ بلوغ منازعه و دوگانه مذاکره - فاجعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 18، شماره: 1
6 بررسی الگوهای مدیریتی در ایران و آمریکا در تداوم منازعات بین دو کشور (دریافت مقاله) فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی دوره: 2، شماره: 7
7 بررسی تاثیر بازاریابی سیاسی برافزایش مولفه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 12، شماره: 47
8 بررسی تطبیقی مفهوم منازعه در سامانه فکری باراک اوباما و دونالد ترامپ در قبال تحولات جهانی (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 5، شماره: 54
9 بهار عربی و جایگاه حکومت اقلیم کردستان عراق در خاورمیانه (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 7، شماره: 1
10 پیامدهای برندیابی ملی برای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ابعاد سیاسی و اقتصادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 2، شماره: 1
11 تاثیر جهانی شدن بر ثبات سیاسی در دوران اصلاحات، اصول گرایی و اعتدال‎گرایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 18، شماره: 1
12 تأثیر تحولات سیاسی و ژئوپلتیک کردستان عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و نقش تأثیرگذار دو کشور آمریکا و اسرائیل در آن (براساس مکتب کپنهاگ و مجموعة امنیتی منطقه ای) (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل دوره: 3، شماره: 6
13 تحلیل سفرنامه های ایرانیان دوره ی قاجار از کرمانشاه(با رویکرد پسااستعماری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 28، شماره: 22
14 تحلیلی بر تشدید منازعات منطقه ای در دوران ابهام قطبیت ساختار سیستم بین الملل: مطالعه موردی غرب آسیا (۱۹۹۱-۲۰۱۹) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 30، شماره: 117
15 تحلیلی بر مناسبات راهبردی اتحادیه اروپا و آمریکا در پرتو توافق هسته ای ایران (سناریوهای پیش رو) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 7، شماره: 28
16 تحولات سوریه؛ دولت درمانده و بازیگران خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 8، شماره: 30
17 جغرافیای سیاسی انتقادی (بررسی موردی: اندیشه های ریچارد مویر) (دریافت مقاله) فصلنامه بحران پژوهی جهان اسلام دوره: 7، شماره: 18
18 چالش های سازمان ملل متحد در دموکراسی سازی جوامع قومی مذهبی (موارد مطالعه پس از جنگ سرد در افریقا) (دریافت مقاله) فصلنامه سازمان های بین المللی دوره: 1، شماره: 4
19 درنیته محل تضارب آراء (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 3، شماره: 9
20 دیدگاه ها و مواضع آیت الله سیستانی در روند تدوین قانون اساسی عراق نوین (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 5، شماره: 17
21 راهبرد عربستان سعودی در بحرین و تاثیر آن بر جبهه مقاومت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 5، شماره: 4
22 ریشه یابی خشونت های درونی سازمان مجاهدین خلق ایران (۵۶-۱۳۵۲) در پرتو آراء هانا آرنت (دریافت مقاله) فصلنامه بحران پژوهی جهان اسلام دوره: 5، شماره: 10
23 زمینه های بازآفرینی بحران در روابط ایران و عربستان سعودی (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 10، شماره: 2
24 سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: ارتقاء شان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 38
25 سیاست خارجی دولت موقت؛ تحلیلی از چشم انداز اقتصاد سیاسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 2، شماره: 2
26 عدم موازنه و الگوهای رفتاری نامتجانس قدرت های خاورمیانه در مدیریت بحران سوریه (۲۰۱۹-۲۰۱۱) (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 1
27 عملکرد آمریکا در خلع سلاح شیمیایی سوریه (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 23، شماره: 91
28 عوامل قدرتیابی داعش در عراق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 18، شماره: 72
29 کرمانشاه در گفتمان شرق شناسی: تحلیلی پسااستعماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 14، شماره: 26
30 کشمکش هسته ای هندو پاکستان : علل و نتایج (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 8، شماره: 22
31 مناقشه هسته ای ایران : لیبرالیسم نهادگرا در مقابل نئو رئالیسم (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 9، شماره: 3
32 مواجهه قدرت و قانون؛ مطالعه تطبیقی کاربست دکترین مسئولیت حمایت در بحران لیبی و سوریه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 43
33 نظم سرمایه داری پست مدرن و ظهور موج پنجم تروریسم؛ تحلیل موردی داعش و بوکوحرام (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 12، شماره: 1
34 نقد کتاب پایان توسعه؛ پساتوسعه گرایی و بن بست های پارادایم توسعه (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 8
35 نقد و بررسی کتاب زندگی فضیلت مند در عصر سکولار (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 7
36 هویت تاریخی، نوعثمانی گرایی و سیاست خارجی ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 7
37 یکسان سازی قومی در عراق و مقاومت نخبگان کرد در برابر آن (۱۹۲۱۱۹۳۳) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی بین النهرین دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی