دکتر نادرقلی ابراهیمی

دکتر نادرقلی ابراهیمی  عضو هیأت علمی پژوهشكده حفاظت خاك و آبخیزداری

دکتر نادرقلی ابراهیمی

Dr. Nadergholi Ebrahimi

عضو هیأت علمی پژوهشكده حفاظت خاك و آبخیزداری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد نفوذپذیری خاک های چسبنده اشباع در سدهای زیرزمینی با استفاده از مولفه های فیزیکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 16، شماره: 3
2 بررسی آزمایشگاهی تله اندازی رسوب و مولفه های جریان در کانال با پوشش گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 16، شماره: 65
3 بررسی آزمایشگاهی مقاومت جریان در رودخانه های شیب دار، مطالعه موردی: رودخانه شهر چای ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 9، شماره: 3
4 بررسی کاربرد بنتونیت در سد زیرزمینی به کمک مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 19، شماره: 70
5 تاثیر پوشش گیاهی بستر آبراهه بر هیدرولیک جریان و فرم بستر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 2
6 تاثیر مخلوط خاکستر پوسته برنج و آهک بر ضریب آبگذری اشباع افقی خاک ماسه سیلتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 18، شماره: 69
7 تجربه موفق تکثیر بذر سالیکورنیا با منابع آب شور (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 1
8 تحلیل منطقه ای آبدهی رودخانه های حوضه مرکزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 6، شماره: 1
9 تخمین سطح ویژه خاک به کمک توابع انتقالی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 100
10 سرشت، سرنوشت و روش های اندازه گیری آلاینده های آلی لجن فاضلاب در خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 2
11 طرح الگویی ساماندهی خشکه رود ها به منظورکنترل سیلاب- مطالعه موردی، آهودره شهرستان خمین (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 9، شماره: 31
12 غربال‏ گری باکتریهای ریزوسفر یونجه از لحاظ صفات محرک رشدی گیاه (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 4، شماره: 16
13 قابلیت رسوب دهی واحدهای زمین شناسی حوزه آبخیز قره کهریز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 4
14 کاربرد فاضلاب شهر اراک در اراضی زراعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 4، شماره: 2
15 مدل برآورد آستانه شروع رواناب با استفاده از شبیه‎ساز باران در کرت‎های صحرایی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمایشگاهی تاثیرپوشش گیاهی برضریب زبری مانینگ درشرایط تزریق رسوب (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 ارزیابی دروازه های پخش سیلاب آبخوان ساوه با توجه به نوع مصالح (دریافت مقاله) سومین همایش آبخوانداری
3 ارزیابی کارآیی فرمول جهانی تلفات خاک در حوضه رودخانه قره چای استان مرکزی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار
4 ارزیابی نقش مدیریت اراضی در فرسایش خاک (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار
5 استحصال آب و افزایش تولیدات کشاورزی مبتنی بر رویکرد مدیریت سازگار راهبردی آبراهه های فصلی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
6 استقرار نهال بادام در اراضی شیب دار با استفاده از جمع آوری آب باران در شرایط نفوذ سطحی وعمقی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
7 بررسی آزمایشگاهی اثر تغییر تراکم پوشش گیاهی بر ضریب زبری مانینگ در رودخانه ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 بررسی آزمایشگاهی تاثیر پوشش گیاهی درختان حاشیه رودخانه های کوهستانی بر روی خصوصیات هیدرولیکی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
9 بررسی بحران منابع آب دشت زرند ساوه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
10 بررسی تاثیر بهره برداری های مختلف اراضی در فرسایش و رسوب حوضه آبخیز قره کهریز اراک (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار
11 بررسی تاثیر واحدهای زمین شناسی در رسوبدهی حوزه آبخیز قره کهریز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
12 بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان بر روی مدل سرریز توریسنگی پلکانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان ناشی از تاثیر پوشش گیاهی درختی درحاشیه رودخانه های کوهستانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
14 بررسی رابطه ضریب زبری مانینگ با عمق و سرعت نسبی جریان تحت تاثیر تراکم پوشش گیاهی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
15 بررسی نقش آبکندهای کناری در فرسایش کناری رودخانه در شرایط متفاوت اقلیمی در استان مرکزی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
16 بررسی و شناخت ویژگی های عمومی رودخانه ها و مسیل های استان مرکزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
17 پیش بینی سطح آب رودخانه کارون در ایستگاه اهواز با استفاده از مدل FASTER (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 تاثیر پوشش گیاهی بر مقاومت جریان در رودخانههای شیبدارمطالعه موردی رودخانه شهرچای، آذربایجانغربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
19 تاثیر دانه بندی بستر بر مقاومت جریان در رودخانههای شیبدارمطالعه موردی رودخانه شهرچای، آذربایجانغربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
20 تأثیر تراکم پوشش گیاهی شاخه ای بر سرعت برشی جریان رودخانه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 تخمینخصوصیات جریان در رودخانه های فصلی در اثر ایجاد بندهای تأخیری بوسیله نرم افزار Hec-Ras (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
22 جایگاه پروژه EIA در عملیات پخش سیلاب و آبخوانداری (دریافت مقاله) سومین همایش آبخوانداری
23 شورورزی روشی برای تثبیت کانون های ریزگرد و استفاده پایدار از منابع زه آب خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
24 طرح الگویی ساماندهی خشکه رودها به منظور کنترل سیلاب مطالعه موردی آهودره شهرستان خمین (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
25 مطالعه ی آزمایشگاهی تاثیر پوشش گیاهی برضریب زبری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
26 مطالعهی آزمایشگاهی تأثیر پوشش گیاهی بر ضریب زبری مانینگ در شرایط تزریق رسوب (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
27 ناسازگاری انسانی و طبیعی در تخریب دیواره های رودخانه (مطالعه موردی رودخانه قرهچای استان مرکزی ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
28 نقش سازه های کنترل رواناب و رسوب در حفاظت از منابع آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»