دکتر ایمان بابائیان

دکتر ایمان بابائیان عضو علمی پژوهشکده اقلیم شناسی

دکتر ایمان بابائیان

Dr. Iman Babaeian

عضو علمی پژوهشکده اقلیم شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.