دکتر رضا ماحوزی

دکتر رضا ماحوزی دانشیار فلسفه موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

دکتر رضا ماحوزی

Dr. Reza Mahoozi

دانشیار فلسفه موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا تغییری در الگوی دانشگاهی در راه است؟ درنگی فلسفی بر ایده فلسفی دانشگاه در آینده پساکرونایی جهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 14، شماره: 31
2 آینده علم و آموزش در اندیشه سید حسین نصر؛ نگاهی میان رشته ای به فرایند بازسازی معرفت در چارچوب اندیشه سنت گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 3
3 از ایده علم مطلق تا نقش دانشگاه در پیوند فلسفه و پزشکی در اندیشه کانت (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 11، شماره: 22
4 از چالش رابطه باید و هست در فلسفه تا شناسایی تداخل عوامل اجتماعی در باید و هست (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 28، شماره: 111
5 اشتراوس و بازخوانی فلسفه سیاسی فارابی به عنوان راه حل بحران جدید غرب: متن، تفسیر و نقد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 7، شماره: 4
6 الگوی بین المللی شدن آموزش عالی از منظر سیاست فرهنگی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 10، شماره: 3
7 امر سوم در احکام تألیفی پیشینی در فلسفه کانت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 3، شماره: 2
8 انواع؛ از قراردادگرایی لاک تا خوانش استعلایی و زیباشناختی کانت (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 2، شماره: 1
9 From the Conflict of the Faculties to the Reconciliation of Knowledge and Nature at Kantian University and Its Lessons for Iran's Higher Education (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 41
10 پیوند فلسفه و فیزیک در اندیشه کمپبل (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 4، شماره: 8
11 تحلیل فیلسوفان تحلیلی از فردیت و هویت شیئ در نظریه جزئی های برهنه (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 4، شماره: 2
12 تحلیلی بر مساعی کانت در آنالوژی اول (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 1، شماره: 1
13 تحلیلی فلسفی از منشاء فرهنگ و امکان تغییر و برنامه ریزی برای آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 3، شماره: 9
14 تحلیلی موضوعی با نظر به کتاب مثنوی معنوی عقل جزئی و کلی در اندیشه مولانا (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 6، شماره: 9
15 جایگاه فرولایه فوق محسوس در نظام فلسفه کانت (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 5، شماره: 15
16 جدال مکانیسم و غایت مندی در نقدهای اول و سوم کانت و راه استعلایی کانت برای آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 4، شماره: 6
17 چارچوب سیاست فرهنگی بین المللی شدن آموزش عالی در ایران؛ پژوهشی آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 2
18 دانشمند، سیاستمدار و سیاستگذار؛ گذر از دو گانه کلاسیک افلاطونی- وبری (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 14، شماره: 2
19 رابطه ادراک حسی با تجربه استتیکی و زیبایی در استتیک لایب نیتس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 12، شماره: 23
20 رابطه ادراک حسی، کمال و لذت با زیبایی در استتیک کریستین ولف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 20، شماره: 75
21 رویکرد فارابی و ابن سینا به علوم و تقسیم آن رویکردی پیشا رشته ای رشته ای و یا میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 3
22 رهبری خلاقانه دانشجویی در دهه نخست فعالیت دانشکده نفت آبادان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دانشگاه دوره: 1، شماره: 2
23 زیبایی طبیعی و اخلاق در اندیشه کانت (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 1، شماره: 4
24 سرشت شبکه ای دانش در قرن بیستم و ضرورت اتخاذ رویکرد شبکه ای (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 8، شماره: 18
25 فرهنگ توسعه در میانه فلسفه فرهنگ و انسان شناسی توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 14، شماره: 3
26 فلسفه فارابی در میانه انتزاعی و انضمامی؛ الگویی برای اندیشیدن فلسفی و سیاستگذاری فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 16، شماره: 4
27 قدرت، روح کینخواهی، برداشت وجودی و آریگویی به زندگی. اهمیت «والا» در فلسفه هنر کانت (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 7، شماره: 26
28 کانت و خویشاوندی عقل و خیال در زیبایی هنری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 9، شماره: 16
29 کانت و وجوه دوگانه خیر اعلا در گستره تاریخ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 13، شماره: 26
30 ماهیت دینی علوم طبیعی در اندیشۀ فارابی و ابن‌‌سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 6، شماره: 12
31 مردم محوری و بهره مندی از ظرفیت های مردمی در نظام اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری دوره: 4، شماره: 14
32 نسبت الهیات فیزیکی به الهیات اخلاقی در اندیشه کانت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 7، شماره: 12
33 نظریه اساس در بوته نقد؛ فیزیک- فلسفه جدید اشیاء را چگونه به تصویر می کشند؟ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 15، شماره: 37
34 نظریه دولت در اندیشه سیاسی سنت گرایان (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 2، شماره: 7
35 نقد قوه حکم و گذر از طبیعت به آزادی در فلسفه کانت (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 2، شماره: 1
36 واکاوی شکل های مسئولیت اجتماعی دانشگاه و فراروی از آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 16، شماره: 3
37 همنشینی الگوی آموزش فرانسوی و ایده وحدت ملی در آموزش نوین ایران: از مشروطه تا شهریور۱۳۲۰ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 The Explanation of Free Will in Kant and Mulla Sadra’s Metaphysics (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
2 تبیین اصول عقلی و اخلاقی مشارکت شهروندی درامر پاسداشت طبیعت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
3 جستاری درباره نقش خیرین در استقلال مراکز آموزش عالی (دریافت مقاله) همایش ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو
4 دانشگاه ایرانی؛ دانشگاهی در خدمت دیوان سالاری حکومت یا نهادی برای توسعه دانش و فرهنگ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی