دکتر سعیده لطفیان

دکتر سعیده لطفیان استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران

دکتر سعیده لطفیان

Dr. Saeideh Lotfian

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی مشارکت مراکز فکری در فرایند سیاست گذاری امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 32، شماره: 123
2 The New Role of Latin America in Iran’s Foreign Policy (دریافت مقاله) مجله نگاه ایرانی روابط خارجی دوره: 1، شماره: 3
3 پندار از تهدید و سیاست های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 3، شماره: 1
4 جنگ افزارهای کشتار جمعی و کنترل تسلیحات در خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 1، شماره: 1