دکتر حمیدرضا رادفر

دکتر حمیدرضا رادفر عضو هیات علمی مرکز اسناد فرهنگی آسیا

دکتر حمیدرضا رادفر

Dr. Hamidreza Radfar

عضو هیات علمی مرکز اسناد فرهنگی آسیا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخلاق اطلاعاتی در اینترنت سنجش میزان آشنایى با مؤلفه‌هاى اخلاق اطلاعاتى در کتابخانه‌هاى پژوهشى تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 5، شماره: 10
2 از علوم کتاب داری تا علم اطلاعات و اطلاع رسانی نقدی بر کتاب مبانی علوم کتاب داری و اطلاع رسانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 6
3 انتخاب و ارزیابی منابع الکترونیکی در کتابخانه های دیجیتالی ایران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 7، شماره: 24
4 Building Children and Adolescents’ Electronic Book Reading System: A Conceptual Model (دریافت مقاله) مجله بین المللی مدیریت محتوای دیجیتال دوره: 1، شماره: 2
5 بررسی عوامل موثر بر درک کاربران از کتابخانه های دیجیتالی (مطالعه موردی: کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی) (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 6، شماره: 21
6 بررسی و نقد کتاب «کتابخانه های دیجیتال: مبادله اطلاعات» (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 15، شماره: 37
7 تحلیل محتوایی و استنادی نشریه علمی ادبیات پارسی معاصر (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 13، شماره: 2
8 ترسیم وضعیت استارت آپ های حوزه مطبوعات در ایران و ارائه سناریوهای توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 8، شماره: 2
9 حق مؤلف در فضای مجازی با تاکید بر کتابخانه‌های دیجیتال (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 9، شماره: 17
10 نظریه اقناع رسانه‌ای و بازنمایی آن در عملکرد اطلاعاتی کتابخانه‌ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 10، شماره: 19
11 نقدی بر کتاب نظام‌های همکاری در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 10