دکتر غلامحسین مهدوی

دکتر غلامحسین مهدوی استاد دانشگاه شیراز

دکتر غلامحسین مهدوی

Dr. Gholamhossein Mahdavi

استاد دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه یک شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی ریسک سیستماتیک با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی ( مطالعه موردی : شرکت سایپا ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 11، شماره: 43
2 امکان اجرای مبنای تعهدی کامل در شهرداری ها (مورد مطالعه: شهرداری های استان های فارس و کرمانشاه) (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 3، شماره: 11
3 INVESTIGATING THE EFFECT OF AUDITOR CHANGES ON STOCK PRICES OF THE COMPANIES LISTED IN TEHRAN STOCK EXCHANGE (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مدیریت و آینده نگاری دوره: 1، شماره: 4
4 بررسی اثرات کیفیت گزارشگری مالی بر سیاست تقسیم سود (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 5، شماره: 17
5 بررسی اثربخشی کیفیت حسابرسی بر کاهش تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 6، شماره: 21
6 بررسی اثرهای ساختار هیئت‎مدیره بر محدودیت در تامین مالی شرکت های پذیرفته‎شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 17، شماره: 1
7 بررسی تاثیر استانداردهای ملی حسابداری (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 0، شماره: 2
8 بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 3، شماره: 4
9 بررسی تاثیر تعدیل کنندگی تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه ی بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و نامتقارنی اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 2
10 بررسی تاثیر تعدیل کنندگی راهبرد تجاری بر رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و پایداری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 2
11 بررسی تاثیر تغییر حسابرس مستقل بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 12
12 بررسی تجربی رابطه بین ارزش منابع انسانی و نرخ بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 1، شماره: 4
13 بررسی رابطه بین اندازه شرکت، نوع صنعت و سودآوری با افشای اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 3
14 بررسی رابطه متقابل کیفیت افشا و عملکرد شرکت های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 21، شماره: 3
15 بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و سطح افشای داوطلبانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 7، شماره: 1
16 بررسی ضرورت و سودمندی تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر ... (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 5، شماره: 1
17 بررسی عوامل موثر بر تمایل حسابرسان در استفاده از دستاوردهای فنآوری اطلاعات: دیدگاه حسابرسان مستقل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 5، شماره: 16
18 بررسی عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 4
19 بررسی مدیریت سود برای جلوگیری از گزارش زیان و کاهش سود و کاربرد نظریه ی چشم انداز برای تشریح انگیزه های آن (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 8، شماره: 2
20 بررسی مقایسه ای نقش شاخص های نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 1
21 بررسی میزان تعامل رشته حسابداری با سایر علوم و رشته های دانشگاهی از بعد پژوهشی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 3
22 بررسی نگرش دانشگاهیان و حسابداران دانشگاه ها نسبت به وضعیت حسابداری دولتی در دانشگاه های ایران (مطالعه ی موردی: دانشگاه های شیراز (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 4، شماره: 1
23 بهترین معیار برای ارزیابی عملکرد مالی چیست؟ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
24 تاثیر سازه های اجتماعی قانون گرایی، اطمینان طلبی، سطح تحصیلات، فردگرایی، جنسیت، رشته ی تحصیلی و سابقه های کاری بر افشاگری مالی (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 1، شماره: 1
25 تاثیر متغیرهای فصلی و آب و هوا بر نقدینگی بازار اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 3
26 تاثیر میزان و شرایط اخلاقی بر تصمیم گیری مدیران مالی دستگاههای اجرایی دولتی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 6، شماره: 4
27 تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی بر پذیرش کمتر از واقع گزارش کردن زمان از جانب حسابرس (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 25، شماره: 4
28 تبیین نقش بودجه مشارکتی در رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 7، شماره: 1
29 تخصص حسابرس در صنعت و ساختار بازار حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 11، شماره: 4
30 تدوین الگوی اندازه گیری ارزش های جاری در ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 12، شماره: 48
31 تدوین الگوی رابطه بین متغیرهای بازار تطبیقی با استفاده از رویکرد علت و معلولی سیستم های پویا (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 35
32 تدوین الگوی رابطه بین متغیرهای کیفیت حسابرسی با استفاده از رویکرد علت و معلولی سیستمهای پویا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 53
33 تعیین مدل بهینه ی پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 2، شماره: 1
34 چالش های اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 9، شماره: 36
35 دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی در خصوص عوامل موثر بر اثربخشی تدریس حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 14، شماره: 1
36 رابطه ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با بازده سهام (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 1، شماره: 2
37 رابطه بین جو اخلاقی، تعهد حرفه ای، ارزش های اخلاقی شرکت و ایدئولوژی اخلاقی با رفتار حسابرسان بخش عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 1
38 رویکردهای تصمیم گیری اخلاقی مدیران مالی شرکتها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 1، شماره: 2
39 طراحی مدل پیش بینی قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (تحقیق موردی: شرکت سرمایه گذاری البرز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 5، شماره: 19
40 قابلیت مدیران و محدودیت تامین مالی (با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها) (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 31
41 کیفیت حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 6، شماره: 3
42 محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده برای پیش بینی سود (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 0، شماره: 1
43 میزان هماهنگی مقررات استهلاک قانون مالیاتهای مستقیم با هزینه استهلاک واقعی داراییهای استهلاک پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 14
44 نقش رویکردهای تدوین استانداردهای حسابداری در ویژگی های روان شناختی حسابرسان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 8، شماره: 4
45 نقش میانجی گری تاخیر غیرعادی در ارائه گزارش حسابرسی در تبیین رابطه بین کیفیت سود و ارزش شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 7، شماره: 26
46 نگرش حسابرسان کارآفرین و سایرین به تعادل زمانی بین فعالیت های بازاریابی و حسابرسی. (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 4
47 نیازهای گزارشگری مالی شرکت های کوچک: دیدگاه استادان حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 10، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ارزش وجه نقد نگهداری شده به وسیله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران
2 نگرش به محیط کسب و کار حسابرسی، مدیریت شرکت و تعادل بین حسابرسی و بازاریابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت