دکتر شهریار نصابیان

دکتر شهریار نصابیان دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر شهریار نصابیان

Dr. Shahriar Nasabian

دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات اعتبارات بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 4، شماره: 12
2 اثرات شاخص اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصاد کشورهای اسلامی ( مدل آزمون بارو سالای مارتین) The Effects of Knowledge-Based Economy Index on the Economic Growth of Islamic Countries (Martin Barrow Test Model) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 15، شماره: 56
3 اثرسیاست صنعتی و تغییرات ساختاری بنگاه های اقتصادی بر تولید و اشتغال (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 27، شماره: 106
4 ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران ،کاربرد شاخص های بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
5 اقتصاد متعارف و اقتصاد رفتاری؛ اشتراکات و اختلافات (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 83
6 بررسی اثر رشد شاخص اقتصاد دانش بنیان بر رشد رژیم نهادی و اقتصادی (سهولت کسب و کار) بر کشورهای اسلامی (با استفاده از مدل پانل ور) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 13، شماره: 51
7 بررسی اثرات شاخص بانک های سرمایه گذاری بر حجم معاملات بازار های اولیه و ثانویه بورس ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 61
8 بررسی سرایت شوک‌های غیرمنتظره در بازارهای مالی ایران با رویکرد DFGM (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 43
9 بررسی عدم تعادل های منطقه ای بازار کار در ایران* (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 1، شماره: 1
10 بررسی عوامل موثر بر بهره وری انرژی کشت ارگانیک (مطالعه موردی روستاییان استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 1، شماره: 4
11 بررسی مزیت نسبی خرما در استان بوشهر و بررسی بازارهای هدف (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 7، شماره: 23
12 پیچیدگی اقتصادی و مصرف انرژی فسیلی: تحلیل تجربی بر پایه داده های استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 22، شماره: 85
13 پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در افق سال ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
14 پیش‎بینی قیمت جهانی گندم و صرفه‎جویی ارزی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 11، شماره: 41
15 تاثیر اصلاح الگوی کشت بر کاهش کود و آب فعالیت های کشاورزی: مطالعه موردی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 3
16 تاثیر پویایی مدیریت ذخایر ارزی و ساختار مداخلات بانک مرکزی بر تثبیت بازار ارز با بکارگیری نظریه گیرتون و روپر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 58
17 تاثیر شاخص های کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 15، شماره: 59
18 تجارت جهانی و خودکفایی گندم در جهان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 47، شماره: 1
19 تحلیل بازار شکر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 10، شماره: 37
20 تعیین کارایی اقتصادی واحدهای تولید کننده کشاورزی (مورد گندم) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
21 راهبرد مناسب بیمه محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 2، شماره: 6
22 رتبه بندی استانها جهت سرمایه گذاری در زیر بخش زراعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 4، شماره: 10
23 شناسایی مهارتهای مورد نیاز برای گسترش اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 9، شماره: 35
24 عامل های موثر بر عرضه اعتبارات در بانک کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 17، شماره: 1
25 مطالعه عدم تقارن در اثر واردات بر رشد کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 54، شماره: 2
26 مقایسه تأثیرپذیری قیمت گاز بازارهای آسیا و اروپا از قیمت نفت اوپک با تأکید برافزایش درآمدهای صادرات گاز ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 6، شماره: 1
27 نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
28 نقش مدیریت تکنولوژی بر عملکرد سازمان مبتنی بر دیدگاه نوآوری و کیفیت محصول (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 83
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تورم بر بازار سهام در کشورهای منتخب اوپک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 ارزش افزوده بخش کشاورزی، وسعت جنگل ها و انتشار دی اکسید کربن در کشور ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
3 تاثیر سیاست های مالی بر بازار سهام در کشورهای منتخب منا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
4 عوامل موثر بر عملکرد بازار سهام با تاکید بر سیاست های پولی در کشورهای منتخب خاورمیانه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه