دکتر مهدی قطعی

دکتر مهدی قطعی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر مهدی قطعی

Dr. Mehdi Ghatee

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Multi-perspective Decision Support System for Hierarchical BusTransportation Network Design : Tehran Case Study (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 2
2 Solution of the Generalized Interval Linear Programming Problems: Pessimistic and Optimistic Approaches (دریافت مقاله) مجله محاسبات و امنیت دوره: 1، شماره: 2
3 طراحی شبکه جاده جنگلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و GIS (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 10، شماره: 2
4 طراحی نرم افزار مبتنی بر مهندسی دانش جهت مدیریت تونل در شرایط برخط (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Mobile Based Expert System to Estimate the Travel Risk Applying Imbalance Data Classification (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
2 A New Modeling Framework to Minimize Greenhouse Gas Emission in Bi-Objective Multi-modal Transportation Network (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
3 آلگوریتم ترکیبی هوشمند برای حل مسایل کنترل شبکه و کاربردهای آن در مسایل طراحی شبکه بزرگ مقیاس (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
4 احراز هویت راننده با استفاده از شبکه عصبی روی ویژگی های آماری استخراج شده از داده های تلفن همراه هوشمند (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
5 ارائه الگوی ایمن سازی محدوده اتصال حوزه استحفاظی راهداری و شهرداری به کمک سیستم های حمل و نقل هوشمند (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
6 ارائه دو مدل جدید برای مساله مکانیابی شمارنده های ترافیکی به منظور بیشینه سازی پوشش مسیرها: مطالعه موردی روی بزرگراههای تهران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
7 ارائه زیربنای طراحی یک سامانه خبره تصمیم‌‌یار برای هدایت مسافران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
8 ارائه مدل نورو فازی کشف خودکار تصادفات درشبکه های ترافیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
9 ارائه یک الگوریتم جدید مبتنی بربهینه سازی اجتماع ذرات و کلونی زنبورعسل برای حل مسائل بهینه سازی سراسری (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
10 ارائه یک سیستم تصمیم یار یادگیر جهت مدیریت سامانه های هوشمند حمل و نقل پل به منظور پیش گیری از سوانح (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
11 ارایه دو الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر معماری ارباب-رعیت برای زمانبندی همکارانه تقاطعات (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
12 استفاده از نسل سوم و چهارم اینترنت سلولی در ارتباطات خودرویی برای هشدار جلوگیری از تصادفات (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
13 امکان سنجی ارائه معماری سیستم حمل و نقل هوشمند با استفاده از زیرساخت محاسبات ابری در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
14 Prediction the level of service by using neural network algorithms (دریافت مقاله) دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
15 Reorientation of smartphones for intelligent transportation applications using hill climbing search on the smart features (دریافت مقاله) دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
16 Time-VaryingMulti-Criteria Decision Making Model for Iranian National Plan for Intelligent Transportation Systems Architecture (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
17 بررسی کارایی شبکه های عصبی در برآورد ارزش سلول های نقشه مطلوبیت برای عبور جاده جنگلی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
18 بررسی مدل مدیریت بی‌درنگ انتقال مواد خطرناک در یک شبکه جادهای به کمک آلگوریتمهای اولویت بندی اهداف: مطالعه موردی استان خراسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
19 بکارگیری تکنیک هم جوشی داده ها در تخمین زمان انتظار خودرو جهت سوختگیری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
20 بهینه سازی مکانیابی حسگرهای کنترل کننده مرزها با توجه به وضعیتهای مختلف شبانه روز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
21 بهینه سازی همزمان چراغ راهنما و تخصیص ترافیک بر اساس مد لهای شبکه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
22 پیش بینی آلودگی ذرات معلق در هوای تهران جهت اعمال استراتژی‌‌های محدودیت ترافیک با استفاده از شبکه‌های عصبی پرسپترون (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
23 پیش بینی جراحات در تصادفات از روی حسگرهای واقعه نگار، آسیب سنج و تلفن همراه (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
24 پیش بینی عوامل مهم تصادفات بر اساس طبقه بندی داده های نامتعادل تصادفات دریک سیستم خبره مبتنی بر موبایل (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای یافته های جدید کامپیوتری
25 تخمین تابع هزینه گذاری جهت یافتن هزینه ی بهین خط پرسرنشین HOT بدون استفاده از مدلهای دوس طحی پویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
26 تخمین مسیرهای کاربران شبکه ترافیکی با استفاده از داده های ذخیره شده از شبکه سلولی در تلفن همراه (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
27 ترکیب الگوریتم های یادگیری ماشین به منظور نظارت بر رفتار رانندگی به کمک تلفن همراه هوشمند آگاه از محیط (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
28 تسریع تخصیص ترافیک با استفاده از الگوریتم سیمپلکس تجدید نظر شده برپایه ی پردازنده های گرافیکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
29 تشخیص خطر در معابر و اطلاع رسانی به افراد آسیب پذیر از طریق ترکیب حسگرهای صوتی و تلفن همراه هوشمند (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
30 تشخیص مانورهای خطرناک رانندگی از روی تلفن همراه هوشمند مستقر روی فرمان خودرو به کمک روابط فیزیکی-مثلثاتی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
31 تشخیص و ارزیابی رفتار راننده مبتنی بر همجوشی اطلاعات تلفن همراه (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
32 تصدیق اصالت داده های دریافتی در خودروهای هوشمند به منظور افزایش اطمینان (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
33 در ارزیابی گسینههای شبکه جاده جنگلی GIS بررسی قابلیت (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
34 سامانه ارزیابی رانندگان حمل ونقل عمومی با توجه به نوع و سطح ترافیک معابر براساس هم جوشی داده های گوشی هوشمند (دریافت مقاله) دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
35 سامانه خودیادگیر مبتنی بر پردازش تصویر جهت کمک به راننده در نقاط کور با استفاده از شبکه های عصبی عمیق (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
36 سامانه هشدار فازی برخورد عابر پیاده با خودرو مبتنی بر تلفن همراه هوشمند (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
37 سامانه ی تشخیص مانورهای رانندگی مستقر در تلفن همراه هوشمند با به کارگیری ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
38 سیستم تشخیص خواب آلودگی راننده بر اساس پردازش تصویر با استفاده از روش فازی (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
39 سیستم تصمیم یار اولویت بندی بسته های خدماتی در معماری سیستم های حمل و نقل هوشمند شهر شیراز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
40 سیستم تصمیم یار مدیریت حمل و نقل ایمن خودروهای تجاری در ایران بر اساس قوانین استخراج شده از روشهای طبقه بندی: مطالعه موردی آرشیو تصادفات (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
41 سیستم دستیار راننده هشدار تصادفات جلو به عقب براساس قوانین استخراج شده از روش‌های طبقه‌بندی هوشمند (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
42 سیستم فازی هشدار خواب آلودگی راننده مبتنی بر پردازش چهره در گوشی تلفن همراه با قابلیت تفکیک عینک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
43 سیستم مدیریت بهینه حوادث جادهای با ردیابی بر خط خودروهای امدادی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
44 طبقه بندی سیگنال های صوتی میکروفون های تلفن همراه هوشمند جهت شناسایی بی درنگ تصادفات و ارسال ویژگی های آن به مراکز امداد (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
45 طراحی چارچوب یک نرم افزار شبیه سازی برای ارزیابی سیاست های تعریف شده در سیستم کنترل سرعت متغیر (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
46 طراحی زیرسامانهی پیشنهاد مسیر یکسامانه انتقال چندمدی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
47 طراحی سیستم تصمیم یار خبره برای زمان بندی سیستم حمل ونقل عمومی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
48 طراحی شبکه شهری و کنترل بهین در شرایط عدم اطمینان با استفاده از رگرسیون فازی و بهینه سازی- شبیه سازیأ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
49 طراحی شبکه شهری و کنترل بهین در شرایط عدم اطمینان با استفاده از رگرسیون فازی و بهینه‌سازی- شبیه‌سازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
50 طراحی معماری سیستم های حمل و نقل هوشمند کلانشهر شیراز با توجه به جنبه گردشگری، انسان محوری و حکمرانی مبتنی بر داده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
51 طراحی نرم افزار مبتنی بر مهندسی دانش جهت مدیریت تونل در شرایط برخط (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
52 طراحی نرم افزار مدیریت بر خط حوادث مبتنی بر ردیابی خودروهای امدادرسان جادهای (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
53 طراحی و ساخت سیستم برنامه ریزی منابع در حمل و نقل عمومی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
54 کاربرد شبکه های عصبی فازی برای پیشبینی سرعت در شبکه های بزرگراهی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
55 گسترش مسیله زمان بندی ناوگان چندپایانه ای با محدودیت توازن ناوگان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
56 مکانیابی بهینه تابلوهای پیام متغیر در شبکه گسترده آزادراه ها بر اساس حجم تردد و نرخ تصادفات (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
57 نرم افزار تصمیم یار ژنتیک- عصبی مبتنی بر وب برای تخصیص بودجه در مدیریت روسازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
58 یادگیری عمیق ترکیب با شبکه عصبی شعاعی جهت طبقه بندی خودروها و شدت تصادفات (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
59 یک ارزش افزوده بر دوربین های نظارت تصویری سازمان راهداری: تشخیص تعداد و سرعت وسایل نقلیه (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای