دکتر ابوالحسن فیاض انوش

دکتر ابوالحسن فیاض انوش دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

دکتر ابوالحسن فیاض انوش

Dr. Abolhassan Fayyaz

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "سوختار همه ساختارها"؛ تاملی بر بازنگری ایدئولوژیک احسان طبری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 14، شماره: 55
2 آخرین اتوپیای سرمایه داری؛ نقدی بر کتاب انسان خداگونه؛ تاریخ مختصر آینده (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 7
3 آشفتگی در مفهوم متن تاریخنگارانه و نقش حیث التفاتی در ایضاح این مفهوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 24، شماره: 14
4 ارزیابی انتقادی کتاب ابن خلدون و تاریخ (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 12
5 امیر تیمور و مساله الوس جغتای؛ تکاپوی مشروعیت سیاسی و امنیت نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 1، شماره: 2
6 بازاندیشی فلسفه تاریخ در تفکر علم الاسمایی تاریخی؛ تبیین حکمت تاریخ از منظر فردید (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 29، شماره: 42
7 بررسی تاریخی پوشاک زنان در دوره ایلخانان (۷۳۶-۶۵۴ ه.ق) (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 7، شماره: 13
8 بررسی تاریخی پوشاک مردانه در دوره ی ایلخانان (۶۵۴-۷۳۶ ه.ق) (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 5، شماره: 9
9 بررسی تاریخی زمینه های آبادانی شهر یزد در دوره ی تیموری (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 10، شماره: 18
10 بررسی کارکرد تجاری راه سازی عصر ناصری در ایالت مازندران (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 28، شماره: 38
11 بررسی مناسبات اجتماعی‌فرهنگی مهاجران لهستانی با ایرانیان؛ نمونه‌پژوهی شهر اصفهان (1321تا1324ش/1942تا1945م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 11، شماره: 2
12 بررسی و نقد کتاب رنسانس ایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 15، شماره: 35
13 پدیده رستم التواریخ؛تاملی بر شخصیت محمدهاشم آصف و اثر تاریخی او (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
14 پیوند خوشنویسی و تشیع در عصر تیموریان (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 25، شماره: 28
15 تاثیر سیاست های حمایتی امرای تیموری بر موقعیت بازاریان و اقتصاد شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 14، شماره: 27
16 تاثیر نظامی گری بر رشد اقتصادی دوران پهلوی (۱۳۵۷-۱۳۳۲)؛ یک بررسی تاریخی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 2، شماره: 2
17 تار، تاریخ، تاریک!؛ نقد تاریخی انسان خردمند؛ تاریخ مختصر بشر (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 2
18 تاریخ نگاری و تاریخ نگری خاندان منجم یزدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 26، شماره: 18
19 تبیین سبک رهبری خدمتگزار فرماندهان سپاه در دوران دفاع مقدس و پیامدهای آن در بین بسیجیان (مطالعه موردی: شهید حسین خرازی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 19، شماره: 70
20 تبیین سبک رهبری معنوی شهید خرازی و ارتباط آن با سلامت سازمانی در لشکر 14 امام حسین(ع) در دوران دفاع مقدس (67-1359) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 11، شماره: 3
21 تبیین علل ناهمسازی صائن الدین علی ترکه با تسنن خراسانی در دوران شاهرخ تیموری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 5، شماره: 18
22 تحلیل تاریخی عوامل مؤثر بر شکل‌دهی حیات اجتماعی شهر در عصر تیموریان (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 30، شماره: 48
23 تحلیلی بر نقش کارگزاران کلانتران طایفه دره شوری قشقایی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 31، شماره: 52
24 تهدیدات رسانه برای دانش تاریخ؛ تاریخ پردازی در مصاف با تاریخ نگاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات هنر و رسانه دوره: 3، شماره: 6
25 چالش های اخلاقی و اجتماعی ناشی از اختلالات سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا سقوط قاجاریه (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 3
26 خوراک و تغذیه؛ جلوه گاهی از تاریخ فرهنگ دورة تیموریان (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 9، شماره: 1
27 سیر تاریخی عرفانحلقه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 13، شماره: 4
28 کاربست روش تاریخ شفاهی در تحلیل و بررسی شیوع بیماری ام اس در منطقه پیربکران (۱۳۴۵تا۱۳۹۵ش/۱۹۶۶تا۲۰۱۶م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 9، شماره: 3
29 گونه‌شناسی نحوﮤ «تقابل» جاﻣﻌﮥ ایرانی پس از هجوم مغول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 10، شماره: 2
30 مقایسه تحلیلی ـ تطبیقی نحوه بهره‌برداری عرفان حلقه و اشو از بستر فضای مجازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 10، شماره: 20
31 مقایسه کاربست تاریخ در متون اخلاق عرفانی و اخلاق سیاسی در سده‎های میانه تاریخ ایران (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 14، شماره: 37
32 میرحسین میبدی (مقتول:۹۱۱ ه ق)یک بازشناسی تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 2، شماره: 3
33 ناکارآمدی ارزش زدایی از روایت تاریخی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 20، شماره: 6
34 نسبت نقدِ تاریخ با فراتاریخ؛ یک پیش‌نهاد (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 1
35 نفوذ به قلب آسیا؛ تحلیل انتقادی کتاب تاریخ آسیای میانه (از مغولستان تا خوارزم) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 23، شماره: 2
36 نقدی بر کتاب: امیرعلی شیرنوایی و روزگار او (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقدنامه تاریخ دوره: 1، شماره: 1
37 نقش جان بیگم خاتون شیعی مذهب در دستگاه فرمانروایی جهانشاه قراقویونلو (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 12، شماره: 46
38 نهضت توسعه نهادهای آموزشی در دوره تیموری و نقش سلاطین و خواتین در پیشبرد آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 9، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل کاربست روایت های تاریخی قابوسنامه در متون اخلاقی سده نهم هجری (دریافت مقاله) جهان بینی عنصر المعالی و آموزه های فرهنگی تربیتی در قابوسنامه
2 علوم انسانی ومساله تغییربررسی ظرفیت های علوم انسانی با تأکید بر روش مطالعه تاریخی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی