دکتر اسدالله زمانی پور

دکتر اسدالله زمانی پور دانشیار دانشگاه بیرجند

دکتر اسدالله زمانی پور

Dr. Asadollah Zamanipour

دانشیار دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادراک کشاورزان نسبت به پیامدهای خشکسالی با رویکرد پدیدارشناسی مطالعه موردی (استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
2 بررسی عوامل موثر بر رضایت سهامداران از عملکرد شرکت های سهامی زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 3، شماره: 1
3 تبیین شایستگی های حرفه ای متمایز کننده عملکرد مدیران واحدهای تولید محصولات گلخانه ای استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
4 تحلیل اکتشافی عوامل انگیزه های کششی و رانشی کارآفرینان صنایع دستی روستایی خراسان جنوبی با رویکرد پدیدار شناسی (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 18، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 روشهای سنتی مقابله با خشکسالی و قحطی در منطقه قاینات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
2 مدیریت بحران خشکسالی و راهکارهای مقابله قبل از وقوع با آموزش و مشارکتمردمی در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
3 مشکل اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی و منابع طبیعی کشور (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
4 مشکل اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی و منابع طبیعی کشور سنم راه حل نهایی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی