دکتر محمدجواد امیری

دکتر محمدجواد امیری

دکتر محمدجواد امیری

Dr. Mohammadjavad Amiri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی تغییرات اقلیمی با تحلیل آزمون گرافیکی کندال و شاخص های خشکسالی (مطالعه موردی: حاشیه تالاب آق گل همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 3
2 آشکارسازی و مدل سازی گردوغبار شهرهای استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله علمی- تخصصی دانشجویی زیست سپهر دوره: 15، شماره: 1
3 ارزش گذاری خدمات زیست‎ بومی جزیزه قشم در خلیج‎ فارس براساس خدمات پشتیبانی و فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 10، شماره: 39
4 ارزیابی اثرات اجتماعی طرح های توسعه بر جوامع محلی مطالعه موردی: طرح احداث بندر چمخاله (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 56
5 ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث بندر چمخاله با استفاده از روش ماتریس RIAM (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 13، شماره: 26
6 ارزیابی اثرهای اجتماعی پروژه های بنادر و سازه های دریایی (مورد مطالعه: طرح احداث بندر چمخاله) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 1
7 ارزیابی استفاده از تشت های تبخیر در محیط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 2، شماره: 1
8 ارزیابی بومگردشگری (اکوتوریسمی) پارک ملی کلاه قاضی با استفاده از الگوی برنامهریزی راهبردی فریمن (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 28، شماره: 4
9 ارزیابی تاب آوری منطقه ۲۰ کلان شهر تهران در برابر مخاطرات محیطی با استفاده از توابع فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 33، شماره: 2
10 ارزیابی تاب آوری اقتصادی کاربری اراضی شهری (نمونه موردی: منطقه ی 1 تهران) (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 7، شماره: 3
11 ارزیابی تغییرات پوشش اراضی شهر ملایر با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 11
12 ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه فضای سبز با هدف توزیع بهینه پارک های شهری (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 8، شماره: 29
13 اولویت بندی اقدامات لازم جهت تحقق شهر هوشمند (موردمطالعه: منطقه ۶ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 1
14 بررسی اثربخشی آموزش محیط زیست بر نگرش و آگاهی افزایی محیط زیستی در دانش آموزان مقطع پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 4
15 بررسی تاثیر برنامه صرفه جویی در مصرف انرژی بر حوادث ناشی از کار در کارگران سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 6، شماره: 1
16 بررسی روند تغییرات سنجههای سیمای سرزمین با استفاده از روش تحلیل گرادیانت شهری روستایی (مطالعه موردی: کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 13، شماره: 2
17 بررسی مقایسه ای کیفیت خیابان های شهری تهران بر اساس معیارهای خیابان ممتاز (مطالعه موردی: خیابان های انقلاب، کشاورز و فاطمی) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 1
18 بررسی و مقایسه آثار رشد شهری بر سیمای سرزمین مناطق ۴ و ۹ شهر کرج جهت بازنگری در روند برنامه ریزی سکونتگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 6، شماره: 71
19 بررسی وضعیت تروفی با مقایسه شاخص های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی (مطالعه موردی: ساحل شهرستان بندر انزلی) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 6، شماره: 3
20 بررسی، ارزیابی و تدوین تاب آوری کاربری اراضی شهری بر پایه رویکرد توسعه پایدار (نمونه موردی: منطقه ی ۱ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 44، شماره: 1
21 برنامه ریزی محیط زیستی برای مدیریت پسماندهای صنعتی با رویکرد اکولوژی صنعتی مطالعه موردی: شهرک صنعتی اهواز ۲ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 47، شماره: 2
22 بهینه سازی ساختار سیمای سرزمین با رویکرد تجزیه تحلیل شبکه اکولوژیک و تئوری گراف (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 46، شماره: 4
23 تحلیل اثر مقیاس در برنامه ریزی ساختارهای سبز شهری با رویکرد ارزیابی سیمای سرزمین؛ مطالعه موردی: منطقه یک و سه کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 2
24 تحلیل امنیت اکولوژیکی تغییرات کاربری اراضی حوزه لواسانات با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 19، شماره: 64
25 تحلیل امنیت بوم شناختی تغییرات کاربری اراضی حوضه لواسانات با استفاده از خدمات تولیدی اکوسیستم - مطالعه موردی: تولیدآب (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 30، شماره: 118
26 تحلیلی بر کنشگران و نهادهای رسمیحکمروایی چالش کم آبی حوضه آبخیز زاینده رود (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 4
27 تصمیم گیری چندمعیاره برای پیشبینی توان توسعه شهری WLC-AHP با استفاده از مدل منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 3
28 حذف کروم ۶ ظرفیتی از محلول های آبی به وسیله کربن هسته سنجد و عناب و مقایسه آن با کربن فعال گرانولی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 3
29 ساخت مدل مفهومی تاب آوری کاربری اراضی شهری در برابر بلایا با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 3
30 سنجش میزان تاب آوری اجتماعی فرهنگی کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی: منطقه ی 1 شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 1
31 طراحی استراتژی هایی برای ورودی روستای تاریخی ابیانه با استفاده از روش SWOT و QSPM (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 1
32 مدل سازی خدمات اکوسیستمی مبتنی بر تغییرات پوشش و کاربری سیمای سرزمین با به کارگیری نرم افزار InVEST در منطقه حفاظت شده جهان نما (مورد مطالعه: خدمت اکوسیستمی ترسیب کربن) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 12، شماره: 1
33 مدل سازی کمی تغییرات زمانی – مکانی نگهداشت و پتانسیل فرسایش خاک و تولید رسوب (منطقه موردمطالعه حوضه های آبخیز لاهیجان چابکسر و آستانه کوچصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 48، شماره: 4
34 مکان یابی فضای سبز شهری با استفاده از روش های ارزیابی چند معیاره مطالعه موردی: منطقه ۴ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 11، شماره: 22
35 مکان یابی محل دفن پسماند با استفاده از منطق فازی در GIS و مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (ناحیه مورد مطالعه : شهرستان مینودشت) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
36 مکان یابی محل دفن پسماند با استفاده از منطق فازی در GIS و مدل تحلیل فرایند شبکه ای فازی (FANP) (مطالعه موردی: شهرستان علی آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 21
37 نقشه‌سازی مشارکتی پهنه استفاده مردمی دهستان دنا در مجاورت منطقه حفاظت‌شده دنا (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی خاک به فلزات سنگین و گیاه پالایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
2 آنالیز و پهنه بندی پارامترهای کیفی آب های سطحی منطقه مطالعاتی ; رودخانه هایشرق استان هرمزگان (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست،جغرافیا و انرژی در توسعه پایدار
3 اجرا و بهره‌برداری از شبکه فاضلاب در شهرهای بزرگ فاقد شبکه فاضلاب منسجم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
4 ارائه الگوها و راهکارهای مناسب برای مبلمان شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع
5 ارائه برنامه مدیریت محیطزیست در پروژه های ارزیابی اثرات توسعه با تاکید بر برنامه پایش و آموزش محیطزیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
6 ارایه رهیافت سیستمی جهت مدیریت بحران های حاصل از تخریب اکولوژیکی حوزه آبخیز دریاچه نمک با استفاده از چارچوب مدل DPSIR (مطالعه موردی: دشت مسیله قم) (دریافت مقاله) اولین همایش بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایران
7 ارتباط سنجی آلودگی سرب درپوششهای گیاهی حاشیه بزرگراه ها مطالعه موردی: تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
8 ارزیابی آسیب پذیری زیست محیطی طرح گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان کردکوی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
9 ارزیابی توان اکولوژیک با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی شهرستان دماوند (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
10 ارزیابی توان اکولوژیک برای کاربری توریسم با استفاده از GIS (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان مریوان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست
11 ارزیابی توان اکولوژیک محیط زیست مطالعه موردی شهرستان فریدون شهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
12 ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور استقرار کاربری گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهرستان بومهن) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
13 ارزیابی خدمات اکوسیستمی فضاهای سبز شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
14 ارزیابی ریسک زیست محیطی در تاسیسات ذخیره سازی فرآورده های نفتی با استفاده از روش تلفیقی AHP و EFMEA مطالعه موردی :کل تاسیسات انبار نفت تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
15 ارزیابی زیست محیطی وضعیت خدمات اکوسیستمی لکه های سبز شهری تهران، با رویکرد DPSIR (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
16 ارزیابی قابلیت های مکانی و اکولوژیک کاربری های زمین جهت برنامه ریزی محیطی (مطالعه موردی: شهرستان ساوجبلاغ ،دهستان رامجین ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
17 ارزیابی کارایی جاذب پودرنانو آهن صفر ظرفیتی به عنوان جاذب کروم شش ظرفیتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
18 ارزیابی کیفیت آب رودخانه پسیخان براساس شاخص کیفیت آب NSFWQI (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
19 ارزیابی کیفیت محیط زیست شهر کرمان با رعایت ملاحظات HSE (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
20 ارزیابی نقش تغییر اقلیم در تغییر کاربری اراضی کشاورزی شهری با رویکرد DPSIR (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
21 ارزیابی و تدوین شاخص های اندازه گیری عملکرد سیستم مدیریت HSE (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
22 ارزیابی و مدیریت آلاینده‌های هوا، تولیدی در کارخانجات آسفالت صوفیان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
23 ارزیابی و مکانیابی فضای سبز شهری با استفاده از روش AHP فازی و تکنیک WLC (مطالعه موردی: منطقه 4 تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
24 استفاده از چهارچوب DPSIR جهت امنیت زیست محیطی شهرهای ساحلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
25 استفاده از چهارچوبDPSIRبرای حل مشکلات زیست محیطی شهرهای ساحلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
26 استفاده از روش شیشه شدگی برای دفع زباله های خطرناک (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
27 استقرار مدیریت مصرف انرژی و توسعه استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین
28 انتخاب فرایند تصفیه هوازی فاضلاب لبنی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
29 انرژی خورشیدی و چشم انداز آینده آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین
30 Cr VI - Removal from Wastewater by Adsorption on Elaeagnus angustifolia fruit powder (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
31 Low permeability compacted clay liner (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
32 POPs and Nanotechnology, Advantages and Disadvantages (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
33 بررسی اثر pore volume تزریقی و سیکل تزریقی WAG تزریقی در تولید نفت (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی
34 بررسی اثرات توسعه گردشگری پایدار بر زندگی جامعه محور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
35 بررسی اهمیت مشارکت محلی در پایداری طرح های توسعه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
36 بررسی پژوهشهای ارزیابی اثرات محیط زیست ی پروژه ها و طرحهای صنعت گردشگری ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
37 بررسی تاثیر فرهنگ ایمنی و آسیب های شغلی بر قصد ترک خدمت کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اتش نشانی شهرستان جلفا) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
38 بررسی تاثیرآموزش رسمی و غیررسمی در رابطه با پلاستیک و پیامدهای آن بر محیط زیست (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
39 بررسی تطبیقی قوانین مدیریت پسماندهای الکترونیکی در ایران وجهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
40 بررسی تغییرات پوشش زمین در منطقه یک تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
41 بررسی تغییرات پوشش گیاهی سد سیمره ایلام با استفاده از شاخص های پوشش گیاهی استخراج شده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
42 بررسی توسعه فیزیکی و پویایی سیمای سرزمین شهری (مطالعه موردی: شهرستان ساری) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
43 بررسی جایگاه مشارکت عمومی در قوانین و فرآیندهای ارزیابی اثرات محیط زیستی (مطالعه موردی: ایران، آفریقای جنوبی و پاکستان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
44 بررسی جایگاه مشارکت عمومی در قوانین و فرآیندهای ارزیابی اثرات محیط زیستی (مطالعه موردی: ایران، استرالیا و ایالات متحده آمریکا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
45 بررسی حداقل و حداکثر مقادیر غلظت فلزات سنگین در رسوبات ساحلی بنادر ایرانی مورد مطالعه در خلیج فارس و مقایسه آن با استاندرد های جهانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
46 بررسی خوردگی بتن در سواحل دریا (حاشیه خلیج همیشه فارس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
47 بررسی رابطه آموزش محیط زیست و مشارکت شهروندی در راستای ارتقاء کیفیت محیط زیستی شهرها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
48 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رفتارهای مسیولانه محیط زیستی دانشآموزان در مدارس (مطالعه موردی دبیرستان نمونه دولتی دخترانه راضیه شکرایی دوره اول ناحیه 2 ری) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
49 بررسی رفتار محیط زیستی گردشگران، در مکان های طبیعی- تاریخ (مطالعه موردی: کاخ سعدآباد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
50 بررسی روند تغییرات کمی و کیفی آب گرم ساری سو سر عین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
51 بررسی روند تغییرات کمی و کیفی آب گرم گاومیش گلی سرعین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
52 بررسی سطح آگاهی و تعیین اولویت های آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول در زمینه محیط زیست (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
53 بررسی سیستم HSE در صنایع پتروشیمی (مطالعه موردی: پتروشیمی تبریز) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
54 بررسی عوامل موثر بر مشارکت عمومی در ارزیابی اثرات محیط زیستی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
55 بررسی عوامل موثر در آسیب پذیری ناشی از زلزله (مطالعه موردی: کرمان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
56 بررسی کارایی سیستم لجن فعال در تصفیه فاضلاب رنگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
57 بررسی کارایی سیستم نگهدارنده زیستی در پایداری شبکه حمل و نقل شهری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
58 بررسی کارایی نانوذرات آهن صفرظرفیتی درحذف نیکل دوظرفیتی ازپسابهای صنعتی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
59 بررسی کارایی نانوذرات مگ هماتیت درحذف کروم شش ظرفیتی ازپسابهای صنعتی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
60 بررسی کیفی آب های زیرزمینی دشت کرمانشاه جهت استفاده برای کاربری های مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
61 بررسی کیفی زهکش های حوزه ی سفیدرودگیلان با استفاده ازشاخص NSFWQI (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
62 بررسی گردشگری مذهبی و پتانسیل کلی ایران به منظور حفاظت محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
63 بررسی مولفه های خیابان اکولوژیک جهت ایمنی خیابان های شهری با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: خیابان انقلاب شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
64 بررسی میزان اطلاعات محیط زیستی شهروندان تهرانی در خصوص حفاظت از پارک های استان و اثربخشی آموزش در راستای ارتقا وضعیت محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
65 بررسی نقش آموزش غیر رسمی محیط زیست بر بهبود سطح نگرش کارکنان دولت (مطالعه موردی:وزارتخانه بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
66 بررسی نقش اعتماد اجتماعی بر میزان مشارکت شهروندان در طرح تفکیک پسماند در مبدا ( مطالعه موردی ناحیه یک منطقه دو تهران) (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
67 بررسی نقش شهروندان در مدیریت شهری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی و اجتماعی شهرها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع
68 بررسی نقش فضاهای سبز شهری در ارتقاء کیفیت محیط زیست شهرها (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
69 بررسی نقش فضای سبز در کاهش آلودگی صوتی ماطق شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه 6 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
70 بررسی نقش فضای سبز در کاهش آلودگی صوتی مناطق شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی : منطقه 6 شهرداری تهران ) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
71 بررسی نقش گردشگری پایدار در حفظ محیط زیست شهرها (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
72 بررسی و ارزیابی روش های تولید انرژی از فاضلاب با نگرش بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر و پاک
73 بررسی و اولویت‌بندی فناوری‌های مختلف تولید انرژی از منابع زیست توده (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر و پاک
74 بررسی و مطالعه اصول کارکردی کریدور زیستی حاشیه رودخانه ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
75 بررسی وضعیت آموزش محیط زیست در نظام آموزش رسمی کشور(مطالعه موردی: منطقه 6 تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
76 بررسی وضعیت کیفی منابع آب زیرزمینی در دشت تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
77 بررسی وضعیت کیفی منابع آب سطحی در دشت تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
78 برنامه ریزی محیط زیست جهت گردشگردی پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
79 بکارگیری شبکه عصبی جهت پیش بینی راندمان تصفیه خانه شهرک صنعتی شهید رجایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
80 بهینه سازی برنامه زمانبندی پمپاژ و ارتفاع مخزن در شبکههای توزیع آب با هدف افزایش قابلیت اطمینان و کاهش هزینههای بهرهبرداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
81 پهنه بندی لکه های حفاظتی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: استان گلستان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
82 پیش بینی حذف آلاینده ها در تصفیه خانه شهرک صنعتی شهید سلیمی به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
83 تاثیر آموزش محیط زیست در بهینه سازی مصرف انرژی با تاکید بر نقش شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
84 تاثیر آموزش های زیست محیطی بر سطح دانش کارکنان مدارس ابتدایی منطقه 3 کرج( مطالعه موردی: دبستان غیرانتفاعی پسرانه دکتر حسابی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
85 تاثیر کشاورزی شهری بر درک ارزش های زیبایی شناختی سیمای شهر (دریافت مقاله) سومین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار
86 تاثیرات بالقوه میکرو و نانوپلاستیک ها بر آلودگی محیط زیست و سلامتی انسان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
87 تبیین راهبرد رشد هوشمند به منظور دستیابی به توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
88 تجزیه و تحلیل اثرات منفی وجود نخاله های ساختمانی ازدیدگاه ژئوتکنیک زیست محیطی مطالعه موردی: رودخانه بالیقلوچای همجوارپارک زرناس اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
89 تحلیل اقتصادی در ارزشگذاری محیط زیست و روشای آن در ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
90 تحلیل تناسب مکانی توسعه مناطق شهری بر اساس شاخص های طبیعی (نمونه موردی: شهر رودسر) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
91 تحلیل جو ایمنی و رفتارهای پرسنل پروژه های ساختمانی با تأکید بر قدرت ایمنی مدیریت (مطالعه موردی: پروژه چند منظوره اطلس پلازا) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
92 تحلیل عوامل اقتصادی ، اجتماعی - فرهنگی وطبیعی -زیست محیطی موثربرآلودگی هوای شهراصفهان ازدیدگاه مدیران، مسئولین وفعالان محیط زیست استان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
93 تحلیل گرادیانت شهری روستایی به منظور شناسایی عوارض توسعه شهری -کلان شهر تهران با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
94 تحلیلی بر رویکردهای فضاهای سبز در شهرها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
95 تزریق گاز و بررسی نقش آن بر تولید نفت از یک مخزن نفتی (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی
96 تعیین شاخص های موثر در مکانیابی پارکینگ های طبقاتی شهر سنندج با تکنیک دلفی فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
97 تعیین میزان آلودگی پساب خروجی پالایشگاه گاز بید بلند شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
98 تعیین میزان آلودگی فاضلاب خروجی تصفیه خانه فاضلاب خرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
99 تعیین مینیمم فشار امتزاج پذیری در یکی از مخازن نفتی (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی
100 توسعه‌ی پایدار فرهنگ زیست محیطی از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
101 تهیه خوراک دام و طیور از پسماندهای کشتارگاهی مطالعه موردی کشتارگاه خوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
102 جایگاه استانداردها و آستانه ها در فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
103 جنگلهای زاگرس و عوامل تخریب آن به همراه راهکارهای مقابله با آنها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
104 حذف کروم شش ظرفیتی محلول از آب بوسیله خاک اره به عنوان یک جاذب طبیعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
105 دیدگاه اخلاقی اسلام در ارتباط با محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
106 راهکارهای مدیریتی برای کاهش رواناب در فضاهای شهری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
107 ردیابی خطاهای شناختی دانش آموز ان در فرآیندهای یاددهی-یادگیری و احساسات روان بوم شناختی ناشی از آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
108 رویکرد توسعه گردشگری پایدار با مشارکت جوامع محلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
109 سبز بام و توسعه پایداری شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
110 شناخت و طبقه‌بندی پسماندهای ویژه پتروشیمی تبریز و روشهای دفع آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
111 شناسایی خطرات شغل جوشکاری در صنعت پتروشیمی با استفاده از روشJSA (مطالعه موردی مجتمع پتروشیمی پارس) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
112 شناسایی راهکارهای ایجاد شهر خلاق در کاربری ها وفضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری
113 شناسایی و ارزیابی ریسک مخاطرات صنعت پتروشیمی(مطالعه موردی:یکی از مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
114 ظرفیت سنجی بازیافت و پردازش پسماندهای شهر بیرجند بر اساس ظوابط زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
115 عامل شناختی در رفتار گردشگر فرهنگی و تاثیر آن بر پایداری محیط (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
116 کاربرد تئوری های انتقادی در برنامه ریزی جهت پایداری توسعه شهری (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
117 کاربرد تکنولوژی اولتراسوند در تصفیه و آبگیری لجن به عنوانتکنولوژی سبز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
118 کاربرد ریاضی در علوم مختلف با تاکید بر علوم محیط زیست (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
119 کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی جهت انتخاب یک پارک تفریحی مناسب در شهر سنندج (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
120 کاربرد مدیریت دانش در طراحی فضاهای عمومی شهری با تاکید بر ایمنی و امنیت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
121 مطالعه شور شدن آبخوانهای ساحلی مطالعه موردی: آبخوان دشت آذرشهر (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
122 معرفی مدیریت جامع پسماند در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک
123 مقاوم کردن سازه های دریایی جنوب ایران در مقابل خوردگی و آتش سوزی، با جایگزین سازی کامپوزیت های رزین پلی استر و رزین فنولیک به جای مصالح سنتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
124 مقایسه تطبیقی استفاده از انرژی باد در ایران و سایر کشورها، چالش ها و فرصت ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انرژی بادی ایران
125 مقایسه روشهای بررسی خوردگی درشبکه توزیع آب آشامیدنی شهراردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
126 موانع و تنگناهای پیش روی صنعت گردشگری در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
127 میکروپلاستیک و آلودگی هوای شهری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
128 نحوه ارزیابی سطح فرهنگ HSE مبتنی بر HSE-MS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
129 نقش آموزش محیط زیست بر پایداری توسعه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
130 نقش آموزش محیط زیست در توسعه طبیعت گردی پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
131 نقش آموزش محیط زیست در کاهش آلودگی هوا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
132 نقش پدیده ریزگرد بر سلامت انسان و محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
133 نقش رسانه در ارتقاء سواد محیط زیستی شهروندان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره
134 نقش مدیریت شهری در ارتقاء تاب آوری شهرها در برابر بلایا (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
135 نقش مشارکت مردمی در مدیریت محیط زیستی پارک های شهری (مطالعه موردی پارک ساعی وملت) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
136 نقش ویدئومتری در اجرا و بهره‌برداری شبکه فاضلاب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
137 نگاه بوم شناختی به مشکلات بدخیم در محیط زیست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
138 نگرشی بر تولید نیم قرن مواد زائد جامد در ایالات متحده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
139 نیاز سنجی دانش محیط زیستی برای آموزش مدیریت پسماند (مورد مطالعه کارکنان شرکت ندای بلند توسعه (می شان) ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست