دکتر هادی حکیمی

دکتر هادی حکیمی گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

دکتر هادی حکیمی

Dr. Hadi Hakimi

گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی شاخصهای کمی و کیفی مسکن در سکونتگاههای غیر رسمی ایران مطالعه موردی جمشیدآباد خوی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 4
2 ارزیابی و رتبه بندی توزیع خدمات شهری در سکونتگاه های غیررسمی مطالعه موردی: کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 1، شماره: 4
3 امکان سنجی اجرای راهبرد توانمندسازی در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد توسعه دوره: 14، شماره: 56
4 برآورد تقاضای سفر گردشگران ایرانی به ترکیه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 61
5 بررسی رابطه بین تراکم ساختمانی با قیمت زمین مطالعه موردی: منطقه 1 کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 2
6 بررسی سازگاری کاربری های شهری در راستای افزایش تاب آوری در برابر زلزله، مطالعه موردی منطقه ۴ شهرداری تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 77
7 بررسی نقش امنیت تصرف ادراکی در کیفیت کالبدی مسکن در سکونتگاه های غیررسمی شمال کلانشهر تبریز مطالعه موردی: محله یوسف آباد (دریافت مقاله) نشریه فضای شهری و حیات اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی نقش متغیرهای کالبدی و دسترسی در تعیین قیمت مساکن آپارتمانی در شهرهای جدید مطالعه موردی: شهر جدید سهند (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 57
9 بررسی و رتبه بندی مناطق شهری بر اساس شاخص های مسکن (نمونه موردی: ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 91
10 برنامه ریزی راهبردی مدیریت بحران در بافت تاریخی شهر یزد با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 1، شماره: 1
11 تحلیل تغییرات اشتغال در شهرستان های استان آذربایجان شرقی ـ رهیافت تغییر سهم و مکان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 6، شماره: 2
12 تحلیل شبکه مهاجرت های بین استانی در ایران (۹۰-۱۳۸۵) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 45
13 تحلیل شبکه و کاربردهای آن در برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 18، شماره: 70
14 تحلیل عوامل موثر در همه شمولی کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 81
15 تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع فضایی خدمات عمومی در مناطق شهری شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 8، شماره: 3
16 تحلیلی بر رشد فضایی سکونتگاه های غیررسمی و پیش بینی روند آن در ایران (نمونه موردی: سکونتگاه های غیررسمی شهر خوی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 3، شماره: 1
17 تحلیلی بر مکان یابی پایانه مسافربری روستایی در شهرها با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی (WLC) و مدل الکترا (مطالعه موردی: شهر مشکین شهر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 6، شماره: 1
18 تحلیلی بر نوسازی تئوری توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد توسعه دوره: 13، شماره: 51
19 جغرافیای شهری و پست مدرنیسم (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 15، شماره: 58
20 راهبردهای باززنده سازی میدان های تاریخی (نمونه موردی: میدان صاحب آباد تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 52
21 سنجش سطح توسعه و نابرابری های ناحیه ای در جنوب شرق ایران(نمونه موردی: شهرستان های استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد توسعه دوره: 12، شماره: 48
22 سنجش عدالت فضایی شاخص های کمی و کیفی مسکن در حوزه های شهری ( مطالعه موردی: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 3
23 سنجش مولفه های سرمایه ی اجتماعی شهروندی در محلات نوبنیاد شهری مطالعه موردی: محله یاغچیان کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 5، شماره: 3
24 شناسایی عوامل کلیدی موثر بر وضعیت آینده برنامه ریزی مسکن اقشار کم درآمد کلان شهر تبریز با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 10، شماره: 38
25 شناسایی و بررسی مولفه های موثر بر توسعه شهرهای میانه اندام با رویکرد تحلیل تاثیرات متقاطع نمونه موردی: شهر خوی (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 12، شماره: 47
26 عوامل تعیین کننده ی گردشگری پزشکی؛ نمونه موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 4، شماره: 15
27 نقش توسعه یافتگی کلاسیک در شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیررسمی شهری مطالعه موردی: شهر خوی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 46
28 واکاوی و تحلیل عوامل موثر بر گردشگری شهر تبریز از منظر گردشگران داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی کشاورزی درنتیجه رشد کالبدی شهر با استفاده از تصاویر ماهواره ای Landsat(نمونه موردی شهر کرج) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 ارزیابی طرحهای جامع مناطق نمونه گردشگری از دیدگاه توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
3 ارزیابی مکان گزینی بیمارستان بین المللی شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
4 بررسی تأثیر گردشگری شهری بر گردشگری کل (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
5 بررسی روابط بین عوامل جغرافیایی (ژئوهیدرولوژیکی) و پدافند غیر عامل با رویکرد مکان گزینی (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
6 بررسی نقش مشارکتهای اجتماعی و موانع فراروی آن با تأکید بر رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار
7 بررسی و ارزیابی رویکردهای گردشگری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
8 بکارگیری اصول رشد هوشمند در بهسازی بافت فرسوده شهری نمونه موردی: کوی غیاث و میدان قطب تبریز (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
9 تحلیلی بر مفهوم تاب آوری شهری (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
10 مروری بر برخی از تجربیات جهانی در زمینه خشک شدن دریاچهها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
11 منطقه بندی شهری با رویکرد مدیریت یکپارچه بحران (مطالعه موردی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری