دکتر مالک احمدی

دکتر مالک احمدی دانشیار رفتارحرکتی، گروه تربیت بدنی، دانشکده مهارت و کارآفرینی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

دکتر مالک احمدی

Dr. Malek Ahmadi

دانشیار رفتارحرکتی، گروه تربیت بدنی، دانشکده مهارت و کارآفرینی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرهای تمرین های تکلیف دوگانه حرکتی-حرکتی و حرکتی-شناختی بر تعادل و حافظه کاری زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 12، شماره: 39
2 ارتباط بین ادراکات از حمایت استقلالی والدین با شاخص های بهزیستی دانشجویان پسر ورزشکار: با رویکرد تیوری خود- مختاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 1، شماره: 3
3 ارتباط بین رفتار کنترلی معلم، ناکامی از نیازهای روان شناختی اساسی و بدرفتاری در کلاس تربیت بدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 6، شماره: 2
4 ارتباط بین نیازهای پایه ای روان شناختی و شاخص های بهزیستی (فضیلت گرا و لذت گرا) در فعالیت بدنی معلولان جسمی– حرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 2، شماره: 6
5 تاثیر تمرین در شرایط فشار روان شناختی بالا بر عملکرد و یادگیری شوت جفت بسکتبال آزمونی بر فرضیه اختصاصی بودن تمرین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 35
6 تاثیر سه رویکرد آموزشی بر عملکرد بازی بسکتبال در دانشجویان پسر (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 11، شماره: 35
7 تاثیر کانون توجه بیرونی و خودمختاری بر یادگیری یک تکلیف حرکتی هدفگیری (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 15، شماره: 53
8 تاثیر مداخلات فعالیت بدنی ازطریق برنامه تلگرام با رویکرد خودمختاری بر متغیرهای روان شناختی و فعالیت بدنی نوجوانان با تحرک بدنی ناکافی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 23
9 تاثیر مداخلات فعالیت بدنی مبتنی بر وب بر میزان فعالیت بدنی و بهزیستی در نوجوانان با تحرک ناکافی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 6، شماره: 24
10 روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه تعهد ورزشی-۲ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 9، شماره: 34
11 سبک ارتباطی نیازها، حالات خلقی و درگیر شدن رفتاری در تربیت بدنی: نقش واسطه ای نیازهای اساسی روانشناختی و انگیزش درونی (دریافت مقاله) فصلنامه ذهن حرکت و رفتار دوره: 1، شماره: 1
12 محیط حامی- خودمختاری، محیط کنترل کننده، انگیزش، و میل به ادامه ورزش در نوجوانان: مطالعه نظریه خودمختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 10
13 نقش جنس، سن و شاخص توده بدنی در شایستگی حرکتی ادراک شده کودکان ۷ تا ۹ سال (دریافت مقاله) فصلنامه ذهن حرکت و رفتار دوره: 2، شماره: 2
14 نقش خودکار آمدی عمومی و مقاومت روان شناختی بر مدیریت روان شناختی در بسکتبالیست های لیگ برتر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 12، شماره: 46
15 ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس تجدیدنظرشده انگیزش ورزشی در دانشجویان ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 18
16 یادگیری کنترل حرکتی پیش بینانه در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 9، شماره: 29
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر هشت هفته کینکت گیم برتعادل کارکردی کودکان طیف اوتیسم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد یافته های کاربردی در ورزش
2 ارتباط تداعی برند با وفاداری هواداران تیم ملی والیبال کشور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
3 تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده مرکزی بدن بر کمر درد بر اساس پروتکل NASMدر مردان مبتلا کمر درد مزمن غیر اختصاصی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
4 مقایسه اثربخشی شیوه های مختلف مدیریت کلاس تربیت بدنی بر انگیزش و رضایت مندی دانش آموزان پسر (دریافت مقاله) همایش ملی مجازی بومی سازی؛ به روز رسانی و کارآمدی مدیریت آموزشی در سازمانهای آموزشی
5 مقایسه محیط زمینه ای-اجتماعی، جهت گیری انگیزشی و نیازهای روانشناختی درورزشکاران ورزش های رزمی و غیر رزمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
6 نقش تعدیل کنندگی جو سازمانی ورزش در ارتباط بین محیط زمینه ای اجتماعی و متغیرهای روانشناختی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
7 نقش محیط حمایتی استقلالی در پیش بینی پیامدهای مطلوب در کلاس تربیت بدنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
8 نقش واسطه ای زمان واکنش دررابطه بین سبک های شناختی با خودکارآمدی ورزشکاران دختر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی