دکتر ربابه رستمی

دکتر ربابه رستمی دانشیار رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز

دکتر ربابه رستمی

Dr. Robabeh Rostami

دانشیار رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparison Study of Perception Social Support and Educational Well-being among Athletic and Non athlete Students in the Second Period of Elementary School (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی دوره: 3، شماره: 1
2 اثر بازخورد تطبیقی- اجتماعی بر عملکرد تکلیف تولید نیرو در دختران با کم توانی ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 18
3 اثر برنامه آموزش تصویرسازی بر اجرا و یادگیری مهارت های پایه مینی بسکتبال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 14
4 اثر سن و سطح مهارت بر توانایی چرخش ذهنی دختران شناگر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 8، شماره: 3
5 Comparison of The Effect of a Selected Training Period and Core Stability on Object Control Skills in ۴-۶ Years Old Children (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 3، شماره: 4
6 Comparison the Effect of High and Low Contextual Interference Training on Performance Accuracy (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 2، شماره: 4
7 The Effect of Core Stability Training on Fundamental Motor Skills in Over-weight and Obese Girls (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 4، شماره: 4
8 The Effect of Physical Activity and Gender on Self-Esteem of Shiraz University Students (دریافت مقاله) مجله گزارش بهداشت و درمان دوره: 2، شماره: 4
9 بررسی اثر بازخورد خودکنترلی و اضطراب صفتی بر یادگیری مهارت حرکتی پرتاب دارت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 21
10 بررسی اثر دو روش افزایش تدریجی درون جلسه ای و درصدی تداخل زمینه ای بر یادگیری دقت مهارت پرتابی در کودکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 2، شماره: 1
11 پیش بینی عملکردهای حرکتی و شناختی بر اساس حالات خلقی در سالمندان فعال و غیرفعال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 2، شماره: 5
12 تاثیر تصویرسازی و مشاهده عمل بر بازنمایی ذهنی و دقت پرتاب آزاد بسکتبال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 38
13 تاثیر و ماندگاری کوتاه مدت یک دوره تمرین ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای کودکان دارای تاخیر در رشد تعادل (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 24
14 مقایسه مهارت های بینایی در داوران کم اشتباه و پراشتباه فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 10، شماره: 34
15 مقایسه مهارت های تصویرسازی دیداری و حسی-حرکتی در داوران کم اشتباه و پراشتباه فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بازی های حرکتی خلاق بر رشد اجتماعی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
2 اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر کاهش اضطراب دوران بارداری و ترس از زایمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
3 ارتباط برخی از ویژگی های پیکرسنجی با سن، مهارت های بینایی- حرکتی و ادراکی- حرکتی در کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
4 ارتباط شاخص های هماهنگی رشدی با وزن مادر، سن مادر و وزن کودک هنگام تولد (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
5 بررسی اثر تعاملی سن و سطح مهارت برگشت سالتو بر توانایی چرخش ذهنی دختران شناگر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
6 بررسی اثر تواتر در بازخورد هنجاری مثبت بر اکتساب و یادداری تعادل پویا در پسران 10 تا 12 سال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
7 بررسی روایی و پایایی آزمون گروود پگبورد در دانش آموزان دوره متوسطه دوم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
8 پایایی آزمون - باز آزمون تست اوزرتسکی در کودکان مبتلابه اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
9 تاثیر تمرینات ادراکی- حرکتی بر رشد مهارت های بنیادی دختران کمتوان ذهنی تربیت پذیر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی
10 تاثیر سطوح متفاوت تداخل زمینه ای بر اجرای مهارت پاس در پسران دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
11 طراحی، ساخت و بررسی پایایی دستگاه سنجش زمان عکس العمل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
12 مقایسه چالاکی دست در نوجوانان و جوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
13 مقایسه ی تعادل ایستا و پویای کودکان با وزن تولدکم و طبیعی شهرستان شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
14 مقایسه ی زمان عکس العمل پا در دختران و پسران جوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
15 نقش مداخلات حرکتی پایه در بهبود کیفیت توجه پیوسته و کاهش تکانشگری کودکان دارای علایم نارسایی توجه/بیش فعالی و بهنجار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21