دکتر بهروز قربان زاده

دکتر بهروز قربان زاده دانشیار رفتارحرکتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

دکتر بهروز قربان زاده

Dr. Behrooz Gorbanzadeh

دانشیار رفتارحرکتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط بین مهارت های حرکتی ظریف و درشت با پیشرفت تحصیلی در کودکان: نقش واسطه هوش هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 30
2 ارزیابی فرم بدن و تحسین بدن در زنان غیرفعال و در حال ورزش شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 5، شماره: 3
3 بررسی وضعیت اسکلتی - عضلانی و آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت کارکنان حفاظت فیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 11، شماره: 2
4 تاثیر برنامه های آموزش فراگیر در مدارس ابتدایی بر رشد حرکتی، اجتماعی و عاطفی دانش آموزان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 10، شماره: 33
5 تاثیر تمرین حرکات موزون بر کارکرد اجرایی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 4، شماره: 4
6 تاثیر تمرینات پیلاتس و ایروبیک بر شادکامی و تمایل به فعالیت بدنی در زنان غیرفعال (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 4، شماره: 1
7 تاثیر تمرینات منتخب ادراکی- حرکتی بر حافظه و مشکلات توجه کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 14
8 تاثیر ذهن آگاهی و فعالیت بدنی بر ویژگی های رفتاری و پیشگیری از بازگشت زنان معتاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 24
9 تاثیر فعالیت بدنی بر شاخص توده بدن و برخی ویژگی های آمادگی جسمانی در زنان معتاد (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 2
10 تاثیر فعالیت بدنی بر مهارت های خودکنترلی و پرخاشگری زنان معتاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 21
11 تاثیر مکمل دهی کوتاه مدت کافئین بر سیگنال های الکتروانسفالوگرافی ورزشکاران طی یک جلسه فعالیت ورزشی وامانده ساز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 10، شماره: 1
12 توانایی شناختی در ارتباط بین مهارت حرکتی و عملکرد تحصیلی نقش موثر دارد (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 15، شماره: 52
13 رابطه بین امنیت شغلی و عدالت سازمانی با کارآیی و انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان سقز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 1، شماره: 1
14 مقایسه میزان پرخاشگری و گوشه گیری نوجوانان بی سرپرست ورزشکار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 3، شماره: 10
15 همبستگی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده با میزان مشارکت در فعالیت های ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کرمان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی علل و میزان شیوع آسیب های ورزشی در بازیکنان تیم های فوتبال ، والیبال و بسکتبال در برخی دانشگاه های منتخب استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
2 بررسی مقایسهای ادراک عمق نوجوانان فوتبالیست با کاربران بازی رایانهای فوتبال (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
3 بررسی مقایسهای زمان واکنش نوجوانان فوتبالیست با کاربران بازی رایانه ای فوتبال (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
4 بررسی نحوه اجرای برنامه های آموزشی درس تربیت بدنی در مدارس غیرانتفاعی متوسطه دوم منطقه آزاد ماکو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
5 تاثیر اضطراب بر زمان واکنش دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
6 تاثیرتعاملی سبک های یادگیری با کانون توجه در یادگیری یک مهارت حرکتی مجرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
7 تأثیر تمرینات الگوهای مختلف یادگیری مشاهدهای بر مهارت شوت بسکتبال درنوآموزان 12 تا 14 ساله (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
8 رابطه مولفه های هوش هیجانی برای تداوم کار دانشجویان ورزشکار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی