دکتر مهدیه میرزابیگی

دکتر مهدیه میرزابیگی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شیراز

دکتر مهدیه میرزابیگی

Dr. Mahdieh Mirzabeigi

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Impact of Users’ Cognitive Style and Browsing Experience on Their Disorientation Levels during Web Interaction (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 4
2 بررسی میزان استفاده از عناصر منبع(عنوان، چکیده، کلیدواژه و متن کامل) در فرایند گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی از رویکرد نظریه سبک شناختی کل گرا- تحلیلی رایدینگ (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 2، شماره: 2
3 تاثیر اعتماد بر تمایل به رفتار اطلاع جویی مشارکتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 28، شماره: 2
4 تحلیل محتوای استناد مقالات پزشکی دسترسی آزاد و غیر آزاد به روش عقیده کاوی بافتار استناد (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 17، شماره: 5
5 چالش های دگرسنجی در ارزیابی پژوهش به روش تحلیل مضمون (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 14، شماره: 3
6 خودکارسازی پیشنهاد داور برای دست نوشته ها: مرور نظام مند متون پژوهشی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 25، شماره: 3
7 رابطه مدل های ذهنی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رفتار جستجوی وبی آن ها (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 14، شماره: 5
8 فرمول بندی پرسش جستجو در کودکان و نوجوانان: مرور نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 9، شماره: 1
9 مقایسه دیدگاه پژوهشگران حوزه فنی- مهندسی و علوم انسانی در ارتباط با اهمیت معیارهای ارسال مقاله به نشریه و میزان ربط موضوعی نتایج پیشنهادی سامانه ژورنال یاب رایسست (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 8، شماره: 2